Ornamenta episcoporum. Szkice ze społecznej historii i symboliki insygniów biskupich na ziemiach polskich. 1801–1919. Tom I-II,

//, Zapowiedzi//Ornamenta episcoporum. Szkice ze społecznej historii i symboliki insygniów biskupich na ziemiach polskich. 1801–1919. Tom I-II,

Ornamenta episcoporum. Szkice ze społecznej historii i symboliki insygniów biskupich na ziemiach polskich. 1801–1919. Tom I-II,

Brak w magazynie

Katarzyna Bogacka

Dwutomowa publikacja dr Katarzyny Bogackiej Ornamenta Episcoporum poświęcona roli i znaczeniu insygniów biskupów od 1801 do 1919 roku, to znakomite i oryginalne studium analizujące 100 przedmiotów znajdujących się w stolicach historycznych diecezji Gniezna, Krakowa, Płocka, Warszawy, Poznania, Kowna i in. Rozprawa ma charakter interdyscyplinarny, ujmuje bowiem insygnia biskupie od strony artystycznej, materialnej, historycznej, a także pełnionych przez nie funkcji liturgicznych, komunikacyjnych i dydaktycznych.

(z recenzji ks. prof. dr hab. Witolda Kaweckiego, UKSW)

Kategorie: ,

Opis

Katarzyna Bogacka

Dwutomowa publikacja dr Katarzyny Bogackiej Ornamenta Episcoporum poświęcona roli i znaczeniu insygniów biskupów od 1801 do 1919 roku, to znakomite i oryginalne studium analizujące 100 przedmiotów znajdujących się w stolicach historycznych diecezji Gniezna, Krakowa, Płocka, Warszawy, Poznania, Kowna i in. Rozprawa ma charakter interdyscyplinarny, ujmuje bowiem insygnia biskupie od strony artystycznej, materialnej, historycznej, a także pełnionych przez nie funkcji liturgicznych, komunikacyjnych i dydaktycznych.

(z recenzji ks. prof. dr hab. Witolda Kaweckiego, UKSW)