Polski biedermeier – romantyzm udomowiony

////Polski biedermeier – romantyzm udomowiony

Polski biedermeier – romantyzm udomowiony

53,00 

Brak w magazynie

red. Agnieszka Rosales-Rodriguez

Książka, którą oddajemy do rąk czytelnika, jest pokłosiem wystawy Biedermeier, prezentowanej w Muzeum Narodowym w Warszawie w 2017 r., i towarzyszącej jej międzynarodowej konferencji Polski biedermeier – romantyzm „udomowiony”, współorganizowanej przez Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego i Muzeum Narodowe w Warszawie. Ekspozycja ukazywała tzw. sztukę mieszczańską w szerokim kontekście środkowoeuropejskim, naświetlając wiele kluczowych zagadnień ówczesnej kultury, lecz nie wyczerpując wszystkich jej wątków.

Brak w magazynie

Kategoria: Tag:

Opis

Red. Agnieszka Rosales-Rodriguez

Książka, którą oddajemy do rąk czytelnika, jest pokłosiem wystawy Biedermeier, prezentowanej w Muzeum Narodowym w Warszawie w 2017 r., i towarzyszącej jej międzynarodowej konferencji Polski biedermeier – romantyzm „udomowiony”, współorganizowanej przez Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego i Muzeum Narodowe w Warszawie. Ekspozycja ukazywała tzw. sztukę mieszczańską w szerokim kontekście środkowoeuropejskim, naświetlając wiele kluczowych zagadnień ówczesnej kultury, lecz nie wyczerpując wszystkich jej wątków. Zadaniem sesji i niniejszej publikacji jest pogłębienie i wzbogacenie studiów nad biedermeierem z uwzględnieniem jego polskich adaptacji i aspektów, zjawisk regionalnych, związków polskich artystów i rzemieślników z niemieckimi i austriackimi ośrodkami sztuki, recepcji kul-tury mieszczańskiej przez „potomków Sarmatów” – ziemiaństwo.
Fragment Wstępu Agnieszki Rosales-Rodriguez

SPIS TREŚCI

WSTĘP (Agnieszka Rosales Rodríguez)
JACEK KUBIAK
Biedermeier. Paradoksy pojęcia
MIRELLA KURKOWSKA
Biedermeier – specyfi ka polskiej adaptacji wzorca
TADEUSZ CEGIELSKI
Od biedermeieru do wiktorianizmu. Powieść i kultura przekładów
jako źródła europejskiej kultury mieszczańskiej
DOBROCHNA RATAJCZAKOWA
Jak teatr „przemycił” do Polski biedermeier (1791–1830)
MONIKA JANISZ
Kostiumy w teatrach warszawskich w latach trzydziestych
i czterdziestych XIX wieku
EWA ORLIŃSKA-MIANOWSKA
Biedermeier pod kołnierzem. Komentarze do fragmentów tekstów
znalezionych podczas konserwacji ubioru z kolekcji Muzeum Narodowego
w Warszawie. Zawartość czasopism jako źródło wiedzy o kulturze
mieszczańskiej
MAŁGORZATA MOŻDŻYŃSKA-NAWOTKA
A Rubens or a Chair, or a Novel, Perhaps? The Riddle of Fashion
in the Biedermeier Period
DOROTA MACKENZIE
„Jak mi tu smutno, że nie mam komu się wyjęzyczyć…”.
Chopinowskie koncerty kameralne w salonach biedermeieru
jako przykład romantyzmu „udomowionego”
JOANNA WOCH
Meble polskie pierwszej połowy XIX wieku na tle rozwoju meblarstwa
rosyjskiego, austriackiego i pruskiego
PAWEŁ K. KRAWCZYK, ANNA OZAIST-PRZYBYŁA
Biedermeier w Zgierzu i wybranych miastach fabrycznych
Królestwa Polskiego 135
PIOTR GLEGOŁA
Warszawscy tapicerzy okresu biedermeieru
STANISŁAW STEFAN MIELESZKIEWICZALEKSANDRA J. KASPRZAK
Huty szkła kryształowego w Królestwie Polskim
w pierwszej połowie XIX wieku 193
WANDA ZAŁĘSKA
Litofanie – modny gadżet czy sztuka? Biedermeier w świetle litofanii
ANNA STRASZEWSKA
Artyści polscy w Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu
w pierwszej połowie XIX wieku
MIKOŁAJ GETKA-KENIG
Academic Classicism and the Democratisation of Artistic Life in Warsaw,1815-1830
IZABELLA WIERCIŃSKA
Mistrzowie polskiego portretu w miniaturze na tle zmieniającej się
przestrzeni społeczno-kulturowej epoki biedermeieru:
Stanisław Marszałkiewicz w Warszawie, Józef Sonntag w Krakowie
i malarze lwowscy
AGNIESZKA ROSALES RODRÍGUEZ
Swojska natura. Biedermeierowski pejzaż a romantyczne mity
ALEKSANDRA KRYPCZYK-DE BARRA
„Filus me pinxit”. Uwagi na temat wizerunku matki artysty w malarstwie
polskim ok. 1850 roku na podstawie Portretu Julianny Hadziewiczowej
GERD-HELGE VOGEL
Polnisches Biedermeier – domestizierte Romantik. Einige Gedanke und
Vergleiche zwischen Beispielen deutscher und polnischer Malerei 307
EWA GWIAZDOWSKA
Sztuka holenderska i flamandzka XVII wieku formalnym wzorcem dla
twórczości pomorskiego patrioty Augusta Ludwiga Mosta (1807–1883)
PIOTR ŁUKASZEWICZ
Malarstwo biedermeieru na Śląsku
ANNA KOZAK
Związki nazarenizmu z biedermeierem
KATARÍNA BEŇOVÁ
La leçon de dessin – Female Art Education in the Biedermeier 367
PETR TOMÁŠEK
Between Ideal and Politics: The attitude of Chancellor Metternich to Visual Art in Comparison with Joseph von Hormayr, his Political Oponent 381

Warszawa 2018, ISBN 978-83-66018-12-9, B5, s.393,il. cz.-b. 7, il. kolor. 102, okładka twarda

Koedycja z Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego
Współpraca z Muzeum Narodowym w Warszawie