Pytania o średniowiecze. Potrzeby i perspektywy badawcze polskiej mediewistyki

////Pytania o średniowiecze. Potrzeby i perspektywy badawcze polskiej mediewistyki

Pytania o średniowiecze. Potrzeby i perspektywy badawcze polskiej mediewistyki

55,00 

1 w magazynie

Książka omawia stan badań w poszczególnych dziedzinach historii średniowiecza. Autorzy wskazują luki w dotychczasowych badaniach oraz dają propozycje projektów naukowych i kierunków prac. Swoje opinie i badania prezentują wybitni polscy historycy, całość uzupełnia zapis dyskusji podczas sesji na ten temat, która odbyła się w grudniu 2000 roku na Uniwersytecie Warszawskim.

1 w magazynie

Opis

[egzemplarz archiwalny]

red. W. Fałkowski

Książka omawia stan badań w poszczególnych dziedzinach historii średniowiecza. Autorzy wskazują luki w dotychczasowych badaniach oraz dają propozycje projektów naukowych i kierunków prac. Swoje opinie i badania prezentują wybitni polscy historycy, całość uzupełnia zapis dyskusji podczas sesji na ten temat, która odbyła się w grudniu 2000 roku na Uniwersytecie Warszawskim.

ISBN 83-88973-14-2

Warszawa 2001, B5, ss. 302

Spis treści

Wojciech Fałkowski – Wstęp
Jerzy Wyrozumski – Badania nad społeczeństwem średniowiecznej Polski
Krzyszof Ożóg – Polityka i kultura odnowionego Królestwa Polskiego (koniec XIII-XV w.) w badaniach historycznych
Stanisław Bylina – Badania nad dziejami chrześcijaństwa i Kościoła późnego średniowiecza
Andrzej Radzimiński – Badania nad strukturami kościelnymi i duchowieństwem w Polsce średniowiecznej. Zarys problematyki
Halina Manikowska – Miasta i mieszczaństwo na ziemiach Polski w średniowieczu – postulaty i perspektywy badawcze
Wojciech Fałkowski – Polskie badania nad historią wczesnego średniowiecza (do początków XI w.)
Lech A. Tyszkiewicz – Historia Polski wczesnego średniowiecza (do końca XII w.)
Jacek Matuszewski – Czy brak tylko kropki nad „i”? Dwa stulecia historii państwa i prawa polskiego średniowiecza – dorobek i perspektywy
Maria Koczerska – Nauki pomocnicze historii średniowiecznej w Polsce – stan i perspektywy badawcze
Zenon Piech – Źródła ikonograficzne w badaniach historyka mediewisty
Jerzy Strzelczyk – Źródła wczesnośredniowieczne (do końca XII wieku) – stan i potrzeby edytorskie
Feliks Kiryk – Osiągnięcia i niedomogi regionalistyki historycznej
Jan Tyszkiewicz – Koczownicy Europy średniowiecznej w polskich badaniach końca XX wieku

Informacje dodatkowe

ISBN

83-88973-14-2

Okładka

miękka