Rocznik Historii Sztuki » » Rocznik Historii Sztuki, t. XXXI

//////Rocznik Historii Sztuki » » Rocznik Historii Sztuki, t. XXXI

Rocznik Historii Sztuki » » Rocznik Historii Sztuki, t. XXXI

10,00 

Brak w magazynie

Brak w magazynie

Opis

 

ISSN 0800-3472

Warszawa 2006, A4, ss. 288 + il. cz.-b. 156 + kolor 8

 

Spis treści

Adam Sobota – Czas jako fotografia
Lech Lechowicz–Awangarda wobec statyczności obrazu fotograficznego
Sławomir Magala– Omnia aura mecum porto. Pomyłka Benjamina a strategie artystycznej odnowy doświadczenia
Sławomir Sikora–Doświadczenie fotografii: Roland Barthes
Jarosław Lubiak– Dekonstruowanie kadru. Użytek fotografii
Aleksandra Melbechowska-Luty–Cypriana Norwida spotkania z fotografią
Karolina Puchała-Rojek – Ucieczka od piktorializmu. Kobieca fotografia artystyczna w dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce na przykładzie twórczości wybranych artystek
Maciej Szymanowicz– Pomiędzy fotografią a malarstwem. O współpracy Jana Bułhaka z Ferdynandem Ruszczycem
Dariusz Konstantynów– Fotografia w życiu artystycznym międzywojennego Wilna
Stefan Okołowicz– Metafizyczna dziwność istnienia w fotografiach Stanisława Ignacego Witkiewicza
Stefan Okołowicz– Stanisława Ignacego Witkiewicz „portret wielokrotny”, „fotografia wielokrotna, „fotografia pięciokrotna”a1730–1780)
Marta Leśniakowska–Architektura i jej obrazy. Fotografia – modernizm – historiografia. Fotografie Czesława Olszewskiego
Krzysztof Jurecki–Polska krytyka fotograficzna wobec problemów awangardy, nowoczesności i metafory w drugiej połowie lat 50. XX wieku
Daria Kołacka–Choreografia wielkiego miasta we współczesnej fotografii
Marianna Michałowska–Nowoczesność i eksperyment w wybranych realizacjach fotografii artystycznej po końcu ponowoczesności
Magdalena Mleczko–Fotografia fotogeniczna wobec tradycji. Twórczość Bogdana Konopki
Piotr Zawojski–Daniel Lee czyli hybrydyczność fotografii cyfrowej. Teoria i praktyka
Sprawozdanie z działalności Komitetu Nauk o Sztuce PAN