Rocznik Historii Sztuki, t. XXVIII, poświęcony prof. Karolinie Lanckorońskiej

//////Rocznik Historii Sztuki, t. XXVIII, poświęcony prof. Karolinie Lanckorońskiej

Rocznik Historii Sztuki, t. XXVIII, poświęcony prof. Karolinie Lanckorońskiej

10,00 

Brak w magazynie

Brak w magazynie

Opis

ISSN 0080-3472

A4, ss. 305 + il. cz.-b. 228

Zawartość numeru

Lech Kalinowski – Profesoressa Karla – ultima sue gentis Contessa
Andrzej Rottermund – Dary rodziny Lanckorońskich dla Zamku Królewskiego w Warszawie (Doni della famiglia Lanckoroński per il Castello Reale di Varsavia)
Joanna Winiewicz-Wolska – Dzieje kolekcji Lanckorońskich w latach 1939–1946 (Storia della collezione Lanckoroński 1939–1946)
Jerzy Miziołek – Historia Psyche i Primavera Sandra Botticellego. O obrazach z kolekcji Karola Lanckorońskiego w Galerii Berlińskiej i zbiorach Abegg Stiftung (La favola di Psiche e la Primavera di Botticelli. I dipinti della collezione Lanckoroński, nella Gemäldegalerie di Berlino e nella collezione di Abegg Stiftung)
Joanna Talbierska – Twórczość Stefana della Belli (1610–1664) (L’opera di Stefano della Bella (1610–1664))
Jerzy Kowalczyk – Świątynie i klasztory późnobarokowe w archidiecezji lwowskiej (Templi e conventi tardobarocchi nell’arcidiòcesi di Leopoli)

*Sprawozdanie z działalności Komitetu Nauk o Sztuce PAN od kwietnia 2002 do marca 2003 roku