Rocznik Historii Sztuki, t. XXXIII

//////Rocznik Historii Sztuki, t. XXXIII

Rocznik Historii Sztuki, t. XXXIII

15,00 

Brak w magazynie

Numer poświęcony Rembrandtowi 1606-2006

Brak w magazynie

Opis

Numer poświęcony Rembrandtowi 1606-2006

ISSN 0800-3472

Warszawa 2008, A4, kreda, ss. 264 + il. cz.-b. 119 + il. kolor. 11

Spis treści

Ernst van de Wetering – Rembrandt-inna biografia
Antoni Ziemba – Nowa wizja osobowości i twórczości Rembrandta: dwie wystawy roku rembrandtowskiego (i jeden obraz polski)
Zdzisław Żygulski– O amerykańskich polonikach Rembrandta, czyli bajka o perle i bucie
Dorota Dec– O Rembrandta Krajobrazie z miłosiernym Samarytaninem
Jolanta Talbierska– Twórczość graficzna Rembrandta van Rijn. Nowe perspektywy badawcze dzieła graficznego
Juliusz A. Chrościcki– „Mistrzowski światłocień Rembrandta”. Wystawy rysunków i rycin w latach 2003-2007 we Francji
Anna Kozak – O rysunkach na wystawie Rembrandt. Rysunki i ryciny ze zbiorów polskich, Muzeum Narodowe w Warszawie 2006
Andrzej Kozieł – Rembrandt van Rijn and Michael Willmann, or a story of dispelling a certain myth
Paweł Ignaczak– Twórczość rytownicza Jana Piotra Norblina na tle XVIII-wiecznej Grafiki rembrandtyzującej
Tomasz F. de Rosset – “Naśladowanie i kolekcjonerstwo. Przyczynek do rembrandtyzmu Norblina
Agnieszka Rosales Rodriguez – Rembrandtowska „sztuka wyklęta”. Mit zbuntowanego geniusza w XIX-wiecznej krytyce artystycznej i malarska polemika z akademizmem(1730–1780)
Agnieszka Rosales Rodriguez– Nieuchwytny obraz Rembrandta. Georga Simmla filozoficzna próba interpretacji oeuvre holenderskiego
Sprawozdanie z działalności Komitetu Nauk o Sztuce PAN