Rytmy o porodzeniu przenaczystszym Bogarodzice Panny Maryjej, wyd. R. Mazurkiewicz i E. Buszewicz

//, Humanizm Polski, Inedita, Serie//Rytmy o porodzeniu przenaczystszym Bogarodzice Panny Maryjej, wyd. R. Mazurkiewicz i E. Buszewicz

Rytmy o porodzeniu przenaczystszym Bogarodzice Panny Maryjej, wyd. R. Mazurkiewicz i E. Buszewicz

18,00 

11 w magazynie

Grzegorz Czaradzki

Edycja krytyczna niedostrzeżonego dotychczas staropolskiego przekładu poematu Jacopa Sannazara De partu Virginis, arcydzieła renesansowej epiki religijnej, dzięki któremu potomni obdarzyli jego autora przydomkiem „chrześcijańskiego Wergiliusza”. Rytmy są cennym poświadczeniem recepcji w Polsce początku XVII w. jednego z najwybitniejszych dzieł późnorenesansowego humanizmu chrześcijańskiego. Paralelne zestawienie tekstu łacińskiego i polskiego pozwala na analizę warsztatu polskiego tłumacza, jego inwencji i erudycji.

11 w magazynie

Opis

Grzegorz Czaradzki

Edycja krytyczna niedostrzeżonego dotychczas staropolskiego przekładu poematu Jacopa Sannazara De partu Virginis, arcydzieła renesansowej epiki religijnej, dzięki któremu potomni obdarzyli jego autora przydomkiem „chrześcijańskiego Wergiliusza”. Rytmy są cennym poświadczeniem recepcji w Polsce początku XVII w. jednego z najwybitniejszych dzieł późnorenesansowego humanizmu chrześcijańskiego. Paralelne zestawienie tekstu łacińskiego i polskiego pozwala na analizę warsztatu polskiego tłumacza, jego inwencji i erudycji.

Humanizm polski. Inedita, t. 1, red. R. Mazurkiewicz

ISBN 978-83-7543-074-5

Warszawa 2009, A5, ss. 269 + il. cz.-b. 1

Spis treści

Wstęp

Rytmy o porodzeniu przenaczystszym Bogarodzice Panny Maryjej

Księga I
Księga II
Apendyks

Komentarz edytorski

 1. Wykaz znaków i skrótów przyjętych w edycji
  II. Opis źródeł
  III. Zasady transkrypcji tekstów łacińskich
  IV Zasady transkrypcji tekstów polskich
  V. Aparat krytyczny

Objaśnienia

Słownik wyrazów staropolskich

Indeks

Aneks: Z literackiej recepcji Sannazara w dawnej Polsce

 1. Fragment anonimowego przekładu De partu Virginis z drugiej połowy XVII wieku
  II. Hieronim Morsztyn
  III. Szymon Zimorowic
  IV. Mikołaj Grodziński
  V. Jan Gawiński
  VI. Przekłady i parafrazy epigramatu De mirabili urbe Venetiis
  Przekłady
  Jakub Teodor Trembecki
  Józef Andrzej Załuski
  Benedykt Chmielowski
  Wojciech Górski
  Kazimierz Kognowicki
  Ignacy Krasicki
  Parafrazy i nawiązania
  Jakub Teodor Trembecki
  Samuel Przypkowski
  VII. Przekłady i parafrazy eklogi Phyllis
  Jacopo Sannazaro, Phyllis
  Jan Aleksander Koreywa
  Franciszek Zagórski
  VIII. Varia
  Jan Kochanowski
  Szymon Szymonowic
  Jan Karol Dachnowski
  Jan Andrzej Morsztyn
  Wespazjan Kochowski
  Benedykt Chmielowski
  Franciszek Ksawery Dmochowski

Dodatkowe informacje

ISBN

978-83-7543-074-5

Okładka

twarda