Słownik biograficzny polskiego katolicyzmu społecznego. Tom 1

////Słownik biograficzny polskiego katolicyzmu społecznego. Tom 1

Słownik biograficzny polskiego katolicyzmu społecznego. Tom 1

95,00 

Red. Rafał Łatka

Celem publikacji tego słownika jest próba rzetelnego oddania fundamentalnego znaczenia katolicyzmu społecznego w najnowszej historii Polski minionego stulecia. Nie tylko w dziejach politycznych, ale także kulturalnych i społecznych naszego kraju. Słownik ma pokazać poprzez konkretne biogramy, ze ten nurt ideowy – choć z pewnością nie miał tu monopolu, stanowił jedną z fundamentalnych inspiracji dla intelektualnej, politycznej i społecznej działalności Polaków w całym ubiegłym stuleciu. Niniejszy tom obejmuje 60 biogramów. Każde hasło słownika opatrzone zostało najnowszą, bibliografią obejmującą zarówno archiwalia, źródła drukowane, jak i opracowania. W słowniku znaleźli się przedstawiciel różnych profesji, środowisk czy ugrupowań politycznych. Bohaterami słownika są: politycy, wojskowi, naukowcy, dziennikarze, ludzie kultury i sztuki oraz osoby duchowne.

Kategoria:

Opis

Red. Rafał Łatka

„Słownik biograficzny polskiego katolicyzmu społecznego”, który powstał z inicjatywy Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego to publikacja wyjątkowa, a jej celem jest próba rzetelnego oddania fundamentalnego znaczenia katolicyzmu społecznego w najnowszej historii Polski minionego stulecia. Nie tylko w dziejach politycznych, ale także kulturalnych i społecznych naszego kraju. Słownik ma pokazać poprzez konkretne biogramy, że ten nurt ideowy – choć z pewnością nie miał tu monopolu, stanowił jedną z fundamentalnych inspiracji dla intelektualnej, politycznej i społecznej działalności Polaków w całym ubiegłym stuleciu. Niniejszy tom obejmuje 60 biogramów. Każde hasło słownika opatrzone zostało najnowszą, bibliografią obejmującą zarówno archiwalia, źródła drukowane, jak i opracowania. W słowniku znaleźli się przedstawiciel różnych profesji, środowisk czy ugrupowań politycznych. Bohaterami słownika są: politycy, wojskowi, naukowcy, dziennikarze, ludzie kultury i sztuki oraz osoby duchowne.

Warszawa 2020, ISBN 978-83-959899-1-9, B5, s.525, 60 il. cz.-b., okładka twarda

Koedycja z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego

ISBN serii 978-83-959890-9-0

RECENZENCI TOMU I
Prof. dr hab. Tadeusz Wolsza
Ks. prof. dr hab. Zygmunt Zieliński

AUTORZY HASEŁ TOMU I
Dr Aneta Antkowicz (IPN Łódź)
Dr hab. Konrad Białecki prof. UAM (IPN Poznań)
Mirosław Biełaszko (IPN Warszawa)
Prof. dr hab. Piotr Biliński (UJ)
Prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski
Dr Jarosław Durka (UO, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w
Częstochowie)
Dr hab. Adam Dziurok prof. UKSW (IPN Katowice)
Ks. dr Andrzej Gałka (Archidiecezja Warszawska)
Jakub Gołębiowski (IPN)
Dr Marek Hańderek (UJ, BBH IPN)
Ks. dr Łukasz Krucki (Archidiecezja Gnieźnieńska)
Małgorzata Krupecka UJSK
Prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk (IH PAN)
Bp. dr hab. Mariusz Leszczyński (Diecezja Zamojsko-Lubaczowska)
Dr hab. Rafał Łatka (IDMN, BBH IPN)
Ks. prof. dr hab. Józef Marecki (UPJPII)
Dr Karol Mazur (Muzeum Powstania Warszawskiego)
Dr Wojciech Jerzy Muszyński (IPN Warszawa)
Ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor (UŚ)
Dr Piotr Nowak
Dr Ariel Orzełek (UMCS)
Dr Adam Plichta (Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego)
Dr hab. Jarosław Rabiński (KUL, IPN Lublin)
Dr Mateusz Ratyński (Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego)
Dr Sebastian Rosenbaum (IPN Katowice)
Dr Ewa Rzeczkowska (KUL)
Prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz (UMK)
Prof. dr hab. Tomasz Sikorski (USz)
Dr hab. Paweł Skibiński (IDMN, UW)
Dr hab. Paweł Skrzydlewski (PWSZ w Chełmie)
Dr hab. Małgorzata Strzelecka prof. UMK
Dr Tomasz Terlikowski
Ks. dr Jarosław Wąsowicz SDB
Dr Monika Wiśniewska (IHN PAN)
Michał Wołłejko
Ks. dr hab. Dominik Zamiatała prof. UKSW

SPIS TREŚCI
Rada Programowa serii wydawniczej
„Słownik biograficzny polskiego katolicyzmu społecznego”
Recenzenci tomu 1
Autorzy haseł tomu
Słowo wstępne Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Słowo wstępne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Przedmowa
Wstęp
Hasła
Stanisław Adamski
Józef Bocheński
Marian Bohusz-Szyszko
Edmund Bojanowski
Jerzy Braun
Hanna Chrzanowska
Róża Czacka
Edmund Dalbor
Stefan Dąbrowski
Bolesław Domański
Mirosław Dzielski
Mieczysław Engiel
Jan Józef Frankowski
Józef Gawlina.
Antoni Gołubiew
Maria Górska
Wincenty Granat
Józef Haller
August Hlond
Jan Hoppe
Jan Stanisław Jankowski
Hilary Jastak
Stefan Kaczorowski
Zygmunt Kaczyński
Władysław Kiernik
Witold Klimkiewicz
Maksymilian Kolbe
Feliks Koneczny
Wojciech Korfanty
Władysław Korniłowicz
Stanisław Kutrzeba
Michał Kwiatkowski
Karolina Lanckorońska
Urszula Ledóchowska
Konstanty Łubieński
Wanda Malczewska
Hanna Malewska
Antoni Marchewka
Stanisław Nowicki
Ignacy Jan Paderewski
Jan Piwowarczyk
Karol Popiel
Jerzy Popiełuszko
Michał Rękas
Franciszek Rogaczewski
Adam Sapieha
Władysław Siła-Nowicki
Bohdan Skąpski
Leopold Skulski
Stanisław Starowieyski
Teresa Strzembosz
Jan Kanty Szurlej
Leonard Torwirt
Zofia Trzcińska-Kamińska
Konstanty Turowski
Piotr Wawrzyniak
Konstanty Wolny
Stefan Wyszyński
Janusz Zabłocki
Jadwiga Zamoyska
Indeks nazwisk