Stanisław Patek. Raporty i korespondencja z Moskwy (1921–1932)

////Stanisław Patek. Raporty i korespondencja z Moskwy (1921–1932)

Stanisław Patek. Raporty i korespondencja z Moskwy (1921–1932)

60,00  49,00 

24 w magazynie

wyb. i oprac. M. Gmurczyk-Wrońska

Stanisław Patek kierował w latach 1927–1932 polską placówką dyplomatyczną w Moskwie. Zaprezentowany materiał pokazuje kulisy, metody i warunki pracy dyplomatów tamtego okresu, przedstawia spostrzeżenia i opinie Patka na temat komunizmu, ówczesnych stosunków międzynarodowych oraz jest uzupełnieniem aktualnego stanu wiedzy dotyczącej negocjowanego przez Patka i podpisanego przez niego w 1932 r. paktu o nieagresji pomiędzy Polską i ZSRR.

24 w magazynie

Opis

wyb. i oprac. M. Gmurczyk-Wrońska

Stanisław Patek kierował w latach 1927–1932 polską placówką dyplomatyczną w Moskwie. Zaprezentowany materiał pokazuje kulisy, metody i warunki pracy dyplomatów tamtego okresu, przedstawia spostrzeżenia i opinie Patka na temat komunizmu, ówczesnych stosunków międzynarodowych oraz jest uzupełnieniem aktualnego stanu wiedzy dotyczącej negocjowanego przez Patka i podpisanego przez niego w 1932 r. paktu o nieagresji pomiędzy Polską i ZSRR.

Koedycja z Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk

ISBN 978-83-7543-130-8

Warszawa 2010, B5, ss. 500

Spis treści

Wprowadzenie

Pakt o nieagresji
Protokół moskiewski
Dalszy ciąg paktu o nieagresji
Traktat handlowy
Wokół biografii Stanisława Patka
Życie prywatne Stanisława Patka
Podziękowania

Nota edytorska

Oznaczenia redakcyjne stosowane w dokumentach

Wykaz skrótów

Dokumenty

1927
1928
1929
1930
1931
1932

Spis dokumentów

Indeks osób

Indeks nazw geograficznych

Dodatkowe informacje

ISBN

978-83-7543-130-8

Okładka

twarda