Studia z dziejów trójjęzycznej prasy żydowskiej na ziemiach polskich (XIX–XX w.)

//, Promocje//Studia z dziejów trójjęzycznej prasy żydowskiej na ziemiach polskich (XIX–XX w.)

Studia z dziejów trójjęzycznej prasy żydowskiej na ziemiach polskich (XIX–XX w.)

51,00 

Brak w magazynie

red. J. Nalewajko-Kulikov, współpr. G. P. Bąbiak i A.J. Cieślikowa

Ta praca to 23 artykuły prezentujące historię prasy żydowskiej wydawanej w językach jidysz, hebrajskim i polskim (m.in. „Ha-Cefira”, „Izraelita”, „Hajnt”, „Fołks-Sztyme”) oraz różne aspekty obecnego na jej łamach dyskursu prasowego (m.in. o antysemityzmie czy o obrazie Polski i Polaków). Całość składa się na interdyscyplinarny i pionierski wielogłos na temat jednego z najważniejszych zjawisk w historii nowoczesnej społeczności żydowskiej. Książka jest bogato ilustrowana i zaopatrzona w wyczerpującą bibliografię przedmiotu.

Brak w magazynie

Kategorie: ,

Opis

red. J. Nalewajko-Kulikov, współpr. G. P. Bąbiak i A.J. Cieślikowa

Ta praca to 23 artykuły prezentujące historię prasy żydowskiej wydawanej w językach jidysz, hebrajskim i polskim (m.in. „Ha-Cefira”, „Izraelita”, „Hajnt”, „Fołks-Sztyme”) oraz różne aspekty obecnego na jej łamach dyskursu prasowego (m.in. o antysemityzmie czy o obrazie Polski i Polaków). Całość składa się na interdyscyplinarny i pionierski wielogłos na temat jednego z najważniejszych zjawisk w historii nowoczesnej społeczności żydowskiej. Książka jest bogato ilustrowana i zaopatrzona w wyczerpującą bibliografię przedmiotu.

Koedycja z Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk

ISBN 978-83-7543-230-5

Warszawa 2012, B5, ss. 573 + il. cz.-b. 52

Spis treści

Joanna Nalewajko-Kulikov – Prasa żydowska na ziemiach polskich: historia, stan badań, perspektywy badawcze

Część I

Ela Bauer – „Ha-Cefira” (1862–1931)
Agnieszka Jagodzińska – „Izraelita” (1866–1915)
Joanna Nalewajko-Kulikov – „Hajnt” (1908–1939)
Kalman Weiser – „Der Moment” (1910–1939)
Magdalena Kozłowska – „Fołkscajtung” (1921–1939)
Aleksandra Geller – „Literarisze Bleter” (1924–1939)
Adam Kopciowski – „Lubliner Tugblat” (1918–1939) jako przykład żydowskiej prasy prowincjonalnej
Katrin Steffen – „Polska – to także my!” Prasa polsko-żydowska (1918–1939)
Magda Sara Szwabowicz – Hebrajskie czasopisma literackie Warszawy (1919–1939)
Marta Janczewska – „Gazeta Żydowska” (1940–1942)
Ewa Koźmińska-Frejlak – Żydowska prasa konspiracyjna. Rekonesans badawczy
Ewa Koźmińska-Frejlak – Powojenna prasa żydowska w języku polskim (1944–1950)
Grzegorz Berendt – „Fołks-Sztyme” – instrument oddziaływania na Żydów w Polsce i za granicą (1946–1991)

Część II

Grzegorz Krzywiec – Prasa żydowska w zwierciadle polskiej opinii publicznej (1905–1914)
Zuzanna Kołodziejska – Środowisko „Izraelity” wobec antysemityzmu
Anna Landau-Czajka – Czy Polacy są antysemitami? Stereotyp Polaka na łamach polskojęzycznej prasy żydowskiej (1918–1939)
Joanna Lisek – „Dos loszn fun jidiszkajt” – ortodoksyjny jidyszyzm na łamach „Bejs Jakow” w kontekście religijnego feminizmu żydowskiego w Polsce
Kamil Kijek – Inteligencja a naród w dobie kryzysu. „JIWO Bleter” jako przestrzeń komunikacyjna jidyszowych elit i mas żydowskich
Agnieszka Żółkiewska – Wicblaty i wicnszrajberzy. Humor i satyra na łamach prasy w języku jidysz w Polsce międzywojennej
Agata Kondrat – Język fachowych czasopism jidyszowych na przykładzie czasopism krawieckich
Karolina Szymaniak – Świat książek. Krytyka literacka na łamach wybranych periodyków jidysz w Europie Środkowo-Wschodniej do 1939 roku
Renata Piątkowska – Szata graficzna czasopism żydowskich w XIX i XX wieku – między estetyką a ideologią. Rekonesans badawczy

Wykaz skrótów

Bibliografia opracowań prasy żydowskiej (Władysław Marek Kolasa, Joanna Nalewajko-Kulikov)

Indeks nazwisk

Indeks tytułów prasowych

Noty o autorach

Informacje dodatkowe

ISBN

978-83-7543-230-5

Okładka

twarda