Układy emporowe w architekturze państwa krzyżackiego

//, Promocje//Układy emporowe w architekturze państwa krzyżackiego

Układy emporowe w architekturze państwa krzyżackiego

51,45  42,00 

Brak w magazynie

Adam Soćko

Autor analizuje m.in. funkcję społeczną i symbolikę badanych elementów przestrzennych, dzięki czemu przyczynia się do poszerzenia naszej wiedzy na temat roli wnętrza kościoła parafialnego w życiu gotyckiego miasta. Praca włącza się w dyskusję nad społecznymi, pozareligijnymi funkcjami kościoła średniowiecznego, a tym samym nad relacjami duchownych i świeckich w kontekście reprezentacji władzy. Bogaty materiał został uporządkowany typologicznie, a następnie chronologicznie, dołączono również wyniki poszukiwań przekazów ikonograficznych.

Brak w magazynie

Opis

Adam Soćko

Autor analizuje m.in. funkcję społeczną i symbolikę badanych elementów przestrzennych, dzięki czemu przyczynia się do poszerzenia naszej wiedzy na temat roli wnętrza kościoła parafialnego w życiu gotyckiego miasta. Praca włącza się w dyskusję nad społecznymi, pozareligijnymi funkcjami kościoła średniowiecznego, a tym samym nad relacjami duchownych i świeckich w kontekście reprezentacji władzy. Bogaty materiał został uporządkowany typologicznie, a następnie chronologicznie, dołączono również wyniki poszukiwań przekazów ikonograficznych.

ISBN 83-89729-45-8

Warszawa 2005, B5, ss. 414 + il. cz.-b. 150

Spis treści

WSTĘP

Rozdział 1. WPROWADZENIE

1.1 Definicja
1.2 Systematyka

Rozdział 2. UKŁADY EMPOROWE W KOŚCIOŁACH PAŃSTWA KRZYŻACKIEGO

2.1 Empory wschodnie
2.2 Empory ponad przedsionkami kościołów
2.3 Empory zachodnie
2.3.1 Empory w wieżach i masywach dwuwieżowych
2.3.2 Empory w kaplicach wczesnych zamków konwentualnych
2.3.3 Empory w kościołach klasztorów żeńskich
2.4 Empory podłużne
2.4.1 Empory strychowe
2.4.2 Empora nawy północnej dawnego kościoła franciszkanów w Toruniu
2.4.3 Empora kaplicy zamkowej w Braniewie

Rozdział 3. EMPORY WSCHODNIE – ANALIZA I INTERPRETACJE

3.1 Najstarsze empory wschodnie i ich upowszechnienie w państwie zakonu krzyżackiego
3.2 Geneza empor wschodnich – uwarunkowania funkcjonalne
3.3 Funkcje empor wschodnich w państwie zakonu krzyżackiego
3.3.1 Empory jako wywyższone kaplice
3.3.2 Empory jako chóry muzyczne i śpiewacze
3.3.3 Empory wschodnie – interpretacja patronacko-władcza

Rozdział 4. EMPORY PONAD PRZEDSIONKAMI KOŚCIOŁÓW – ANALIZA I INTERPRETACJE

4.1 Upowszechnienie empor nadkruchtowych w państwie krzyżackim
4.2 Geneza formalna krucht emporowych – uwarunkowania funkcjonalne
4.3 Funkcje empor nadkruchtowych w państwie zakonu krzyżackiego
4.3.1 Empory jako wywyższone kaplice
4.3.2 Funkcje muzyczne i apotropaiczne empor
4.3.3 Aspekty reprezentacji w architekturze empor nadkruchtowych

Rozdział 5. EMPORY ZACHODNIE

5.1 Geneza empor w wieżach zachodnich
5.2 Geneza empor w masywach dwuwieżowych
5.3 Geneza empor w kościołach konwentów żeńskich
5.4 Funkcje empor zachodnich – interpretacje
5.4.1 Funkcje empor zachodnich w kościołach miast pruskich
5.4.2 Empory w kościołach zakonów żeńskich w Prusach
5.4.3 Empory kaplic zamkowych w Malborku i Lochstedt

Rozdział 6. EMPORY PODŁUŻNE

6.1 Rodzaje empor podłużnych w architekturze państwa krzyżackiego
6.2 Geneza pseudobazylik z emporami strychowymi
6.3 Domniemane funkcje empor strychowych
6.4 Empora w kościele Mariackim w Toruniu
6.5 Kaplica zamkowa p.w. św. Andrzeja w Braniewie

Rozdział 7. WYWYŻSZENIE POPRZEZ ARCHITEKTURĘ

7.1 Aspekty władczego wywyższenia w organizacji przestrzennej zamku braniewskiego oraz kurii biskupiej w Dobrym Mieście
7.2 Kościoły wieloemporowe – empory w topografii miejskiej
7.3 Empora jako znak

Rozdział 8. IDEA WYWYŻSZENIA

Rozdział 9. FABRYKA KOŚCIOŁA – WPŁYW PATRONA NA FORMĘ ŚWIĄTYNI MIEJSKIEJ

ZAKOŃCZENIE

Dodatkowe informacje

ISBN

83-89729-45-8

Okładka

miękka