Unie Europejska w poszukiwaniu swoich granic

////Unie Europejska w poszukiwaniu swoich granic

Unie Europejska w poszukiwaniu swoich granic

35,00 

Brak w magazynie

Red. Monika Trojanowska-Strzęboszewska

Tematem analiz zawartych w książce jest złożona i wielowymiarowa specyfika zewnętrznych granic Unii Europejskiej. Zagadnienie przestawione jest na tle obecnych przemian, określanych nierzadko mianem „kryzysu” projektu integracyjnego. Punktem wyjścia do rozważań jest przekonanie, że doświadczane obecnie problematyzowanie granic zewnętrznych Unii Europejskiej stanowi w istocie wielkie wyzwanie zdefiniowania na nowo jej własnej tożsamości. Proces ten odbywa się poprzez odniesienie do pożądanej i ostatecznej lokalizacji zewnętrznych granic Unii Europejskiej, a także funkcji, jakie te granice winny pełnić. Im częściej zastanawiamy się czym jest i czym ma być Unii Europejska, w którą stronę powinien podążać proces integracji i jaki ma przybrać kształt, tym wyraźniej rośnie waga pytań o unijne granice zewnętrzne, ich charakter i specyfikę, lokalizację i funkcje.

Brak w magazynie

Kategoria:

Opis

Red. Monika Trojanowska-Strzęboszewska

Tematem analiz zawartych w książce jest złożona i wielowymiarowa specyfika zewnętrznych granic Unii Europejskiej. Zagadnienie przestawione jest na tle obecnych przemian, określanych nierzadko mianem „kryzysu” projektu integracyjnego. Punktem wyjścia do rozważań jest przekonanie, że doświadczane obecnie problematyzowanie granic zewnętrznych Unii Europejskiej stanowi w istocie wielkie wyzwanie zdefiniowania na nowo jej własnej tożsamości. Proces ten odbywa się poprzez odniesienie do pożądanej i ostatecznej lokalizacji zewnętrznych granic Unii Europejskiej, a także funkcji, jakie te granice winny pełnić. Im częściej zastanawiamy się czym jest i czym ma być Unii Europejska, w którą stronę powinien podążać proces integracji i jaki ma przybrać kształt, tym wyraźniej rośnie waga pytań o unijne granice zewnętrzne, ich charakter i specyfikę, lokalizację i funkcje.

Wydawnictwo naukowe UKSW

Warszawa 2017

ISBN 978-83-8090-314-2, 236 ss., B5, okładka miękka

SPIS TREŚCI

Wstęp

Jan Zielonka

Czy Unia straciła swoje granice?

Dariusz Milczarek

Jakie granice jakiej Unii Europejskiej?

Aleksandra Trzcielińska -Polus

Granice i pogranicza Unii Europejskiej w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym w kontekście kryzysu migracyjnego

Przemysław Żurawski vel Grajewski

Granice zewnętrzne Unii Europejskiej – stan prawny, stan rzeczywisty, stan wyobrażony. Natura i status granic zewnętrznych UE w wymiarze metapolitycznym i ich ewolucja

Maciej Cesarz

Polityka wizowa Unii Europejskiej jako metoda kontroli przekraczania granic

Jarosław Drozd

Niespokojny rzut oka na Wschód. Migracyjne problemy na granicy polsko-ukraińskiej

Monika Trojanowska-Strzęboszewska

Specyfika prawna i geograficzna granic zewnętrznych strefy Schengen jako wyzwanie dla kontroli granicznych

Monika Trojanowska-Strzęboszewska

Uwarunkowania regionalne przepływów migracyjnych na granicach zewnętrznych strefy Schengen. Odmienność wyzwań na granicach południowych i wschodnich

Magdalena El Ghamari

Bezpieczeństwo granic -wymiar funkcjonalny

Olga Barburska

Partnerstwo Wschodnie jako przejaw rozszerzenia granic oddziaływania wartości i interesów Unii Europejskiej

Marek Nadolski

Inne granice. Rola antecedencji cywilizacyjnych, religijnych i etnicznych w formowaniu przestrzeni eurounijnej

Jakub Grygar

Antropologia granic jako antropologia władzy:obywatelstwo, państwo,i praktyki kontroli społecznej na granicy polsko-białoruskiej

Informacje o autorach