Z oddali i z bliska

////Z oddali i z bliska

Z oddali i z bliska

60,00 

Teresa Kostkiewiczowa

Książka dotyczy piśmiennictwa i kultury XVIII w. Część I przedstawia główne problemy badawcze, zarysowuje kwestie sporne i perspektywy dalszych prac syntetycznych o charakterze interdyscyplinarnym i kulturowym. Na część II składają się rozprawy, których tematem są zagadnienia takie jak szczęście, uniwersalizm i rodzimość, tradycja antyczna i stosunek do formacji staropolskiej, podstawy i metody dydaktyki społecznej. Część III to studia o Ignacym Krasickim, Adamie Naruszewiczu i Franciszku Zabłockim oraz nowe interpretacje ich ważnych utworów.

Kategoria:

Opis

Teresa Kostkiewiczowa

Książka dotyczy piśmiennictwa i kultury XVIII w. Część I przedstawia główne problemy badawcze, zarysowuje kwestie sporne i perspektywy dalszych prac syntetycznych o charakterze interdyscyplinarnym i kulturowym. Na część II składają się rozprawy, których tematem są zagadnienia takie jak szczęście, uniwersalizm i rodzimość, tradycja antyczna i stosunek do formacji staropolskiej, podstawy i metody dydaktyki społecznej. Część III to studia o Ignacym Krasickim, Adamie Naruszewiczu i Franciszku Zabłockim oraz nowe interpretacje ich ważnych utworów.

Koedycja z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego

ISBN 978-83-7543-138-4

Warszawa 2010, A5, ss. 437

Spis treści

Część pierwsza

Wiek osiemnasty znany i nieznany
Co to jest oświecenie – wprowadzenie do dyskusji
Sporne problemy w badaniach nad oświeceniem
Historia literatury polskiego oświecenia – rewizje i pytania
Notatki do syntezy historii literatury polskiej po rozbiorach

Część druga

Osiemnastowieczne drogi do szczęścia: perspektywa polska – perspektywa europejska
Refleksja o patriotyzmie w piśmiennictwie XVIII wieku
Pisarze polskiego oświecenia między Wschodem a Zachodem
Rola tradycji antycznej w tworzeniu duchowych podstaw Europy – perspektywa polskich oświeconych
Oświecenie a barok
Figura adresata w pierwszych rocznikach „Monitora”
O kategorii codzienności i o codzienności w literaturze na przykładzie poezji XVIII wieku

Część trzecia

Krasicki – perspektywy badań twórczości
Ignacego Krasickiego Wiersze z prozą
Czytanie Naruszewicza
Paradoksy refleksji Naruszewicza o poezji
Odkrywanie Zabłockiego
Fircyk w zalotach – dramat o relacjach międzyludzkich
Król w kraju rozkoszy– rewelacyjna propozycja dramatu i teatru

Nota bibliograficzna

Streszczenie angielskie

Streszczenie francuskie

Indeks osób

 

Informacje dodatkowe

ISBN

978-83-7543-138-4

Okładka

twarda