Zabiegi o legalizację Stronnictwa Narodowego w kraju w latach 1945–1947

////Zabiegi o legalizację Stronnictwa Narodowego w kraju w latach 1945–1947

Zabiegi o legalizację Stronnictwa Narodowego w kraju w latach 1945–1947

53,00 

13 w magazynie

13 w magazynie

Kategoria:

Opis

Jolanta Mysiakowska-Muszyńska

Celem niniejszej pracy jest ukazanie losów środowiska politycznego utworzonego po zakończeniu II wojny światowej przez część działaczy Stronnictwa Narodowego w kraju z zamiarem reaktywowania całej partii. Dążyli oni do utworzenia jawnej opozycji antykomunistycznej. Analiza działań tej partii pozwala nie tylko uzupełnić wiedzę o powojennych dziejach jej struktur na terenie kraju, ale i zrozumieć to, w jaki sposób postrzegała ona możliwość dalszego działania w Polsce okupowanej przez Sowietów i jak wyobrażano sobie aktywność polityczną.

ISBN 978-83-7543-218-3

Warszawa 2011, B5, ss. 325 + il. cz.-b. 23

Spis treści

Wstęp

ROZDZIAŁ 1. Polityczne uwarunkowania działalności organizacyjno-politycznej Stronnictwa Narodowego w kraju po zakończeniu II wojny światowej

1.1. Reaktywacja Stronnictwa Narodowego w świetle ustaleń konferencji międzynarodowych
1.2. Miejsce Stronnictwa Narodowego w systemie partyjnym powojennej Polski
1.3. Sytuacja wewnątrzorganizacyjna Stronnictwa Narodowego

ROZDZIAŁ 2. Geneza i działalność Komitetu Legalizacyjnego Stronnictwa Narodowego (lipiec – październik/listopad 1945 r.)

2.1. Inicjatorzy utworzenia jawnej opozycji antykomunistycznej – charakterystyka środowiska
2.2. Inicjatywa Kazimierza Kobylańskiego (lipiec 1945 r.)
2.3. Komitet Legalizacyjny SN a dyplomacje Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii
2.4. Konspiracyjne Stronnictwo Narodowe wobec Komitetu Legalizacyjnego SN
2.5. Komunikat Krajowej Rady Narodowej (listopad 1945 r.)

ROZDZIAŁ 3. Koncepcje ideowo-polityczne środowiska Komitetu Legalizacyjnego Stronnictwa Narodowego (lipiec – październik/listopad 1945 r.)

3.1. Kształt powojennej Polski – ogólny zarys koncepcji politycznych
3.2. Program polityczny Komitetu Legalizacyjnego SN w świetle dokumentów wewnątrzorganizacyjnych
3.2.1. Granica zachodnia
3.2.2. Mniejszości narodowe
3.2.3. Koncepcje ekonomiczne
3.3. Podsumowanie

ROZDZIAŁ 4. Kierownictwo Stronnictwa Narodowego na emigracji wobec struktur organizacyjnych w kraju po 1945 roku

4.1. Struktury organizacyjne Stronnictwa Narodowego na emigracji i ich znaczenie w Rządzie RP na Wychodźstwie po 1944 r.
4.2. Polityczne uwarunkowania łączności cywilnej kraj – emigracja po zakończeniu II wojny światowej
4.3. Kierownictwo Stronnictwa Narodowego na emigracji wobec Komitetu Legalizacyjnego SN
4.4. Emisariusze i kurierzy Stronnictwa Narodowego i Rządu RP na Wychodźstwie
4.4.1. Od Konrada Niklewicza do Edwarda Sojki (1945–1946)
4.4.2. Misje Jana Kaima (1945–1948)
4.5. Czynniki warunkujące politykę kierownictwa Stronnictwa Narodowego na emigracji
4.6. Podsumowanie

ROZDZIAŁ 5. Misja Adama Doboszyńskiego – projekt utworzenia Ośrodka Koncepcyjnego (grudzień 1946 – czerwiec–lipiec 1947 r.)

5.1. Środowisko Komitetu Legalizacyjnego SN po listopadzie 1945 – rola grupy warszawskiej
5.2. Misja Adama Doboszyńskiego (grudzień 1946 – lipiec 1947)
5.2.1. Projekt Ośrodka Koncepcyjnego
5.2.2. Intermarium
5.3. Grupa warszawska SN wobec koncepcji ideowo-politycznych Doboszyńskiego
5.4. Aresztowanie i śmierć Adama Doboszyńskiego

ROZDZIAŁ 6. W stronę wyborów – koncepcja utworzenia stronnictwa katolickiego (1946)

6.1. Zamknięcie systemu partyjnego w Polsce po 1945 r.
6.1.1. Fiasko prób legalizacji Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej Zygmunta Żuławskiego i Chrześcijańskiego Stronnictwa Pracy Karola Popiela – bipolaryzacja systemu partyjnego
6.1.2. Sprawa referendum
6.1.3. Powstanie grupy „Dziś i Jutro”
6.2. Geneza powołania reprezentacji katolików świeckich po II wojny światowej
6.3. Rozmowy środowiska Komitetu Legalizacyjnego SN z grupą „Dziś i Jutro”
6.4. Podsumowanie

ROZDZIAŁ 7. Stronnictwo Narodowe wobec koncepcji ideowo-politycznych grupy „Dziś i Jutro” (1945/1946)

7.1. Stosunek do drugiej okupacji sowieckiej
7.2. Stosunek do komunizmu i Związku Sowieckiego
7.3. Rola i miejsce ruchu narodowego w powojennej Polsce
7.4. Miejsce wartości chrześcijańskich w koncepcjach ideowych grupy „Dziś i Jutro”
7.5. Podsumowanie

ROZDZIAŁ 8. Wokół wyborów do Sejmu Ustawodawczego 1947 roku

8.1. Unia Narodowa 8.2. Grupa warszawska SN wobec Unii Narodowej
8.3. Konferencja poznańska
8.4. Konspiracyjne Prezydium SN wobec wyborów
8.5. Sfałszowane wybory i aresztowania

Zakończenie

Résumé

Wykaz skrótów

Bibliografia

Aneksy

Notki biograficzne

Indeks osób

Spis ilustracji

Informacje dodatkowe

ISBN

978-83-7543-218-3

Okładka

miękka