Zapomniane Polenlieder. Niemieckie wiersze i pieśni o polskich żołnierzach z okresu I wojny światowej. Neue Polenlieder 1914–1915

////Zapomniane Polenlieder. Niemieckie wiersze i pieśni o polskich żołnierzach z okresu I wojny światowej. Neue Polenlieder 1914–1915

Zapomniane Polenlieder. Niemieckie wiersze i pieśni o polskich żołnierzach z okresu I wojny światowej. Neue Polenlieder 1914–1915

40,00 

1 w magazynie

przeł. W. Bugla, oprac. A. Szczepaniak

Zbiór wierszy poetów niemieckich i austriackich z okresu I wojny światowej, zebranych przez Stanisława Leonharda, pokazuje ich poparcie dla odradzającej się sprawy polskiej. Jest ważnym źródłem uzupełniającym wiedzę o polskiej drodze do niepodległości, co wyjaśnia wstęp. Wypełnia również lukę wśród poloników w literaturze niemieckiej i jest kontynuacją badań nad tradycją Polenlieder. Książkę przygotowano w wersji polskiej i niemieckiej.

1 w magazynie

Opis

przeł. W. Bugla, oprac. A. Szczepaniak

[egzemplarz archiwalny]

Zbiór wierszy poetów niemieckich i austriackich z okresu I wojny światowej, zebranych przez Stanisława Leonharda, pokazuje ich poparcie dla odradzającej się sprawy polskiej. Jest ważnym źródłem uzupełniającym wiedzę o polskiej drodze do niepodległości, co wyjaśnia wstęp. Wypełnia również lukę wśród poloników w literaturze niemieckiej i jest kontynuacją badań nad tradycją Polenlieder. Książkę przygotowano w wersji polskiej i niemieckiej.

ISBN 978-83-7543-220-6

Warszawa 2011, A5, ss. 164 + il. cz.-b. 3

Spis treści / Inhaltsverzeichnis

Andrzej Szczepaniak, Rola niemieckich Polenlieder w walce Polaków o niepodległość podczas I wojny światowej

Andrzej Szczepaniak, Zur Rolle der Polenlieder im Unabhängigkeitskampf polnischer Soldaten während des Ersten Weltkriegs

Neue Polenlieder 1914-1915

Stanislaus Leonhard, Vorwort / Przedmowa
Paul Albers, An Polen / Do Polaków
Siegmunt Oswald Fangor, Litanei / Litania
Siegmunt Oswald Fangor, Schwinger siehoch! / Podnieście je!
Siegmunt Oswald Fangor, Vordem Denkmal Sobieskis / Pomnik Sobieskiego
Siegmunt Oswald Fangor, Zum Licht! / Ku światłu!
Siegmunt Oswald Fangor, Gebet / Modlitwa
Siegmunt Oswald Fangor, Auferstehn! / Powstać pora!
Richard Kralik, An Polen / Do Polski
Othmar Kleinschmied, Den polnischen Legionen! / Polskim Legionom!
Richard Schaukal, Den polnischen Legionen / Polskie Legiony
Maximilian Alexius Finkelstein (M.A. Stein), Nochist Polen nicht verloren! / Jeszcze Polska nie zginęła!
Grete Urbanitzky-Woloszczuk, Den polnischen Legionären! / Polskim Legionistom!
Flora Torn, Neujahrsgruss ins Feld / Noworoczne pozdrowienie polowe
Bernhard Diamand, Der polnische Legionär / Polski Legionista
Robert Weil, Der polnische Legionär / Polski Legionista
Minka Schwartz, Der Legionär / Legionista
Richard Seyß-Inquart, Legio Polonica / Legio Polonica

Quellennachweise

Wykaz źródeł

Spis ilustracji

Illustrationenverzeichnis

Informacje dodatkowe

ISBN

978-83-7543-220-6

Okładka

miękka