Na zawsze razem. Białostocczyzna i Łomżyńskie w polityce radzieckiej w czasie II wojny światowej (IX 1939 – VIII 1944)

////Na zawsze razem. Białostocczyzna i Łomżyńskie w polityce radzieckiej w czasie II wojny światowej (IX 1939 – VIII 1944)

Na zawsze razem. Białostocczyzna i Łomżyńskie w polityce radzieckiej w czasie II wojny światowej (IX 1939 – VIII 1944)

60,00 

10 w magazynie

Daniel Boćkowski

Tereny „Zachodniej Białorusi” leżały w polu zainteresowań Stalina od 1920 r. aż do końca wojny. Autor omawia wszystkie etapy polityki radzieckiej wobec tych obszarów (okupacja radziecka, okupacja niemiecka i ponowne zajęcie ich przez Armię Czerwoną) oraz różne jej aspekty: sprawy narodowościowe, gospodarcze, szkolnictwo, represje, aparat urzędniczy, polityka społeczna). Wykazuje, że władze sowieckie wbrew deklaracjom nie liczyły się ze zdaniem Białorusinów, o czym świadczy polityka kadrowa i ostateczne oddanie Białegostoku stronie polskiej.

10 w magazynie

Opis

Daniel Boćkowski

Tereny „Zachodniej Białorusi” leżały w polu zainteresowań Stalina od 1920 r. aż do końca wojny. Autor omawia wszystkie etapy polityki radzieckiej wobec tych obszarów (okupacja radziecka, okupacja niemiecka i ponowne zajęcie ich przez Armię Czerwoną) oraz różne jej aspekty: sprawy narodowościowe, gospodarcze, szkolnictwo, represje, aparat urzędniczy, polityka społeczna). Wykazuje, że władze sowieckie wbrew deklaracjom nie liczyły się ze zdaniem Białorusinów, o czym świadczy polityka kadrowa i ostateczne oddanie Białegostoku stronie polskiej.

Koedycja z Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk

ISBN 83-89729-30-X

Warszawa 2005, B5, ss. 333 + il. cz.-b. 5

Informacje dodatkowe

ISBN

83-89729-30-X

Okładka

twarda