Życie religijne podczas Powstania Warszawskiego

//, Religia//Życie religijne podczas Powstania Warszawskiego

Życie religijne podczas Powstania Warszawskiego

59,00 

Marcelina Koprowska

„Książka Marceliny Koprowskiej jest pracą ważną i pożyteczną. Jest to pierwsze kompleksowe
opisanie życia religijnego podczas Powstania Warszawskiego. Autorka zmierzyła się z trudną do
analizy materią i wywiązała się z przedstawionych sobie założeń bardzo dobrze. (…) Należy Autorkę
pochwalić za to, że nie skupiła się tylko na działalności duchownych i wiernych Kościoła katolickiego,
ale także sięgnęła do aktywności przedstawicieli wyznań reformowanych i prawosławia. Nowością jest
też ustalenie topografii mszy i nabożeństw w powstańczej Warszawie”.
Fragment recenzji dr. Karola Mazura, MPW

Opis

Marcelina Koprowska

„Książka Marceliny Koprowskiej jest pracą ważną i pożyteczną. Jest to pierwsze kompleksowe
opisanie życia religijnego podczas Powstania Warszawskiego. Autorka zmierzyła się z trudną do
analizy materią i wywiązała się z przedstawionych sobie założeń bardzo dobrze. (…) Należy Autorkę
pochwalić za to, że nie skupiła się tylko na działalności duchownych i wiernych Kościoła katolickiego,
ale także sięgnęła do aktywności przedstawicieli wyznań reformowanych i prawosławia. Nowością jest
też ustalenie topografii mszy i nabożeństw w powstańczej Warszawie”.
Fragment recenzji dr. Karola Mazura, MPW

Warszawa 2022, ISBN 978-8367245-08-1, B5, s.320, w tym 50 il. cz.-b, 3 mapy, okładka twarda

Koedycja z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej