Biblioteka Epoki Nowożytnej

//Biblioteka Epoki Nowożytnej
Biblioteka Epoki Nowożytnej 2019-03-19T12:57:00+01:00

„Biblioteka Epoki Nowożytnej” powstała w 2014 roku. Jest czasopismem skierowanym nie tylko do zawodowych historyków, ale także do wszystkich miłośników bardzo szeroko rozumianych czasów nowożytnych, począwszy od XV w. po przełom XVIII i XIX w. Pomysł utworzenia czasopisma poświęconego epoce nowożytnej, choć pojawił się wśród środowiska historyków warszawskich, był konsultowany z badaczami z innych ośrodków naukowych w kraju i zagranicą. W czasopiśmie pojawiają się artykuły dotyczące zarówno historii Rzeczypospolitej Obojga Narodów, jak i dziejów powszechnych. Teksty obejmują zagadnienia polityczne, wojskowe, społeczne, gospodarcze, religijne i kulturowe.

Zgodnie z założeniami Rady Naukowej każdy numer „Biblioteki Epoki Nowożytnej” będzie tomem tematycznym , poświęconym jakiemuś odrębnemu zagadnieniu, które wywołuje dyskusje wśród historyków bądź zasługuje na spopularyzowanie z racji ewidentnych luk w polskiej historiografii.

Redakcja

prof. dr hab. Mirosław Nagielski (redaktor naczelny), dr hab. Urszula Kosińska (zastępca),

dr Konrad Bobiatyński (sekretarz redakcji), dr Przemysław Gawron (sekretarz redakcji),

prof. dr hab. Ewa Dubas-Urwanowicz

Rada Naukowa

dr hab. Natalia Bilous, prof. Viktor Brehunenko, dr hab. Jolanta Choińska-Mika

(przewodnicząca), prof. dr hab. Jan Dzięgielewski, prof. Karin Friedrich,

prof. Natalia Jakowenko, prof. dr hab. Andrzej Karpiński, prof. dr hab. Edmund Kizik,

dr hab. Henryk Lulewicz, prof. dr hab. Edward Opaliński,

prof. Richard Butterwick-Pawlikowski, prof. dr hab. Andrzej Rachuba,

dr hab. Ryszard Skowron, dr hab. Jerzy Urwanowicz, prof. dr hab. Marek Wagner

Stali recenzenci

dr hab. Sławomir Augusiewicz, prof. dr hab. Piotr Borek,

prof. dr hab. Teresa Chynczewska-Hennel, dr hab. Tomasz Ciesielski,

prof. dr hab. Jerzy Maroń, dr hab. Jarosław Stolicki

Pismo afiliowane przy Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Streszczenia opublikowanych artykułów dostępne są «online» w międzynarodowej bazie danych «The Central European Journal of Social Sciences and Humanities»

<http://cejsh.icm.edu.pl>.

Do tej pory ukazało się 5 tomów:

  1. Hołd carów Szujskich
  2. Sobieski wokół spisków i konfederacji
  3. Bitwa pod Orszą
  4. Liberum veto
  5. Hortus bellicus. Studia z dziejów wojskowości nowożytnej
Tematy następnych numerów:

Sejm niemy 1717-2017