Regulamin sklepu

//Regulamin sklepu
Regulamin sklepu 2017-09-13T15:27:48+02:00

§1

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Wydawnictwo Neriton, wpisane do ewidencji działalności gospodarczej m. st. Warszawy posiadające NIP 95212767, (dalej zwane Wydawnictwem).

§2

Za towary uważamy książki, podręczniki, które realizowane są drogą tradycyjną: wysyłane Pocztą Polską lub kurierem albo przygotowywane do odbioru własnego w siedzibie firmy.

§3

Klient wybiera towar z oferty Wydawnictwa prezentowanej na stronie internetowej www.neriton.pl i składa zamówienie przez stronę. W momencie złożenia zamówienia w Wydawnictwie Klient zgadza się otrzymywać powiadomienia związane z realizacją zamówienia na podany przez siebie adres E-mail. Oferta Wydawnictwa ma charakter wiążący przez okres jej prezentacji na wyżej wymienionej stronie i do czasu wyczerpania zapasu danego tytułu w magazynie.

§4

Cena wyświetlana przy tytule nie obejmuje opłaty za dostawę. Koszt dostawy zostanie dołączony do wartości zakupionego towaru. Zatem na ostateczny koszt zamówienia składają się cena towaru i cena przesyłki.

§5

Wydawnictwo dokłada wszelkiej staranności, aby oferta jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów przy aktualizacjach (cen, konfiguracji, czy parametrów technicznych) informacje zawarte na naszych stronach nie mogą być jednak (o ile nie zaznaczono inaczej) traktowane jako oferta w świetle wymogów Kodeksu Cywilnego.

§6

Warunkiem realizacji zamówienia jest jego potwierdzenie przez Wydawnictwo dokonane e-mailem z informacją o przyjęciu zamówienia, a w przypadku wybranej płatności przelewem, wpłynięcie należnej kwoty na konto Wydawnictwa. W przypadku braku takiego potwierdzenia bądź wpłaty Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do niewysyłania.

§7

W przypadku braku potwierdzenia zamówienia ze strony Księgarni w ciągu dwóch dni roboczych, prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny: neriton@ihpan.edu.pl, tel.: (22) 831-02-61 lub 62 wew. 26.

§8

Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością ich otrzymywania do momentu wyczerpania zapasów towarów w magazynie.

§9

O braku w magazynie jakiegokolwiek zamówionego tytułu powiadamiamy za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

§10

W przypadku gdy zamówienie obejmuje kilka pozycji towarów i wystąpią trudności z uzyskaniem wszystkich zamówionych tytułów, w celu zminimalizowania kosztów dostawy zamówienie realizowane będzie w dłuższym czasie (tylko opłata jednorazowa). Jednak na życzenie klienta księgarnia może podzielić zamówienie na kilka partii, każdorazowo pobierając od niego koszty przesyłki.

§11

Zamówienie na towary zostanie zrealizowane w ciągu 7 dni roboczych od momentu jego potwierdzenia przez Klienta (średni czas oczekiwania na przesyłkę 5 dni). W przypadku trudności z realizacją, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Termin dostawy może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Wydawnictwa. Wydawnictwo nie odpowiada za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez Pocztę Polską oraz firmy kurierskie.

§12

Zamówienie na towary zostanie zrealizowane, jeżeli będzie zawierało adres i telefon odbiorcy oraz adres jego poczty elektronicznej. W przypadku podejrzenia podania nieprawdziwych danych lub nieuczciwych zamiarów zamawiającego, Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do niewysyłania towaru.

§13

Wydawnictwo oferuje dwie formy płatności:

  1. za pobraniem – za przesyłkę Klient płaci przy odbiorze listonoszowi lub w urzędzie pocztowym.
  2. przelewem – przesyłka zostanie wysłana po wpłynięciu pieniędzy na rachunek bankowy Wydawnictwa. Nr rachunku bankowego PKO BP: 68 1020 1127 0000 1302 0279 0681.

§14

Każdy Klient otrzymuje od Wydawnictwa na dowód zakupu paragon, a na życzenie fakturę VAT. Jeśli faktura VAT ma być wystawiona na firmę, należy podać dane oraz NIP firmy. Dokonując zakupu w Wydawnictwie Klient automatycznie zgadza się na wystawienie faktury VAT bez podpisu.

§15

Wydawnictwo realizuje wysyłki poza granicę Polski. Koszt zamówienia zostaje powiększony o opłatę dostawcy, która uzależniona jest od stawek tego rodzaju usług w kraju docelowym.

§16

Złożone zamówienie może być anulowane mailowo lub drogą telefoniczną. neriton@ihpan.edu.pl, tel.: (22) 831-02-61 lub 62 wew. 26. Anulować można tylko zamówienia, które nie zostały jeszcze zrealizowane.

§17

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 02 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.), Klient może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od daty odebrania towaru i niezwłocznie zwrócić zakupiony towar. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy zakupiony towar nie został w żaden sposób zniszczony. Razem z towarem należy zwrócić otrzymany dowód zakupu. Księgarnia gwarantuje zwrot ceny towaru. Pieniądze zostaną niezwłocznie odesłane na wskazane przez Klienta konto bankowe po otrzymaniu zwrotnej przesyłki. Klient płaci za odesłanie towaru.

§18

W przypadku reklamacji towaru prosimy o niezwłoczne przesłanie Pocztą Polską wadliwego towaru do Wydawnictwa. Wydawnictwo nie przyjmuje jednak żadnych przesyłek reklamacyjnych odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem reklamacji zostaną niezwłocznie odesłane na wskazane przez Klienta konto bankowe po otrzymaniu przesyłki i przyjęciu reklamacji. Do reklamowanej przesyłki należy dołączyć dowód zakupu wraz z opisem przyczyny zwrotu. Jeżeli reklamacja będzie uzasadniona, towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy, jeżeli tylko będzie taka możliwość. Za towar wadliwy uznaje się towar, która posiada wady techniczne. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi do 14 dni roboczych, jednakże Wydawnictwo podejmuje wszelkie kroki, aby reklamację rozwiązać w jak najkrótszym możliwym czasie. W przypadku odrzucenia reklamacji, towar odsyłany jest na koszt Klienta.

§19

Liczba zamawianych tytułów nie jest ograniczona, chyba że zaznaczono inaczej.

§20

Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.neriton.pl Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

§21

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dane osobowe nabywcy zostaną wprowadzone do bazy danych neriton.apnet.pl wyłącznie w celu realizacji zamówień i nie będą udostępniane innym podmiotom. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawienia.

§22

Wszystkie uwagi, propozycje, reklamacje i skargi prosimy kierować do:

Wydawnictwo Neriton
Rynek Starego Miasta 29/31, pok. 54
00-272 Warszawa
e-mail: neriton@ihpan.edu.pl
tel.: (22) 831-02-61 lub 62, wew. 26 (w godzinach 9:00–15;00 od poniedziałku do piątku)