Początki bizantyńskiego ikonoklazmu (726-754). Teksty źródłowe. Biblioteka Bizantyńska, tom 2

//, Nowości, Religia, Sztuka//Początki bizantyńskiego ikonoklazmu (726-754). Teksty źródłowe. Biblioteka Bizantyńska, tom 2

Początki bizantyńskiego ikonoklazmu (726-754). Teksty źródłowe. Biblioteka Bizantyńska, tom 2

38,00 

3 w magazynie

Redaktor naukowy serii Biblioteka Bizantyńska ks. Józef Naumowicz

To drugi tom źródeł do dziejów długiego sporu ikonoklastycznego w cesarstwie wschodniorzymskim (726-843).
Zawiera – po raz pierwszy w polskim przekładzie – źródła greckie i łacińskie dotyczące najwcześniejszego okresu bizantyńskiej kontrowersji, od jej wybuchu (726) do synodu w Hierei (754). Wraz z trzema /Mowami/ Jana z Damaszku w obronie obrazów (tom I /Biblioteki Bizantyńskiej/) przybliżają one główne wydarzenia początkowej fazy ikonoklazmu, ukazują jego podłoże i pierwotny charakter, ale też jego złożoność i znaczenie.
Zestawienie źródeł greckich i łacińskich potwierdza kulturową i religijną wspólnotę, jaką jeszcze wtedy przeżywał świat grecko-rzymski, rozdzielony politycznie od czasu, gdy na ruinach zachodniego cesarstwa rzymskiego rodziła się oddzielna cywilizacja europejska. Pozwala także postawić w nowym świetle niedocenianą dotąd rolę papieskiego Rzymu w bizantyńskim sporze.

3 w magazynie

Kategorie: , , ,

Opis

Redaktor naukowy serii Biblioteka Bizantyńska ks. Józef Naumowicz

To drugi tom źródeł do dziejów długiego sporu ikonoklastycznego w cesarstwie wschodniorzymskim (726-843).
Zawiera – po raz pierwszy w polskim przekładzie – źródła greckie i łacińskie dotyczące najwcześniejszego okresu bizantyńskiej kontrowersji, od jej wybuchu (726) do synodu w Hierei (754). Wraz z trzema /Mowami/ Jana z Damaszku w obronie obrazów (tom I /Biblioteki Bizantyńskiej/) przybliżają one główne wydarzenia początkowej fazy ikonoklazmu, ukazują jego podłoże i pierwotny charakter, ale też jego złożoność i znaczenie.
Zestawienie źródeł greckich i łacińskich potwierdza kulturową i religijną wspólnotę, jaką jeszcze wtedy przeżywał świat grecko-rzymski, rozdzielony politycznie od czasu, gdy na ruinach zachodniego cesarstwa rzymskiego rodziła się oddzielna cywilizacja europejska. Pozwala także postawić w nowym świetle niedocenianą dotąd rolę papieskiego Rzymu w bizantyńskim sporze.

SPIS TREŚCI
WSTĘP
I. PISMA GERMANA PATRIARCHY KONSTANTYNOPOLA
1. List do Jana z Synady
a. Wstęp
b. Przekład
2. List do Konstantyna z Nakolei
a. Wstęp
b. Przekład
3. List do Tomasza z Klaudiopolis
a. Wstęp
b. Przekład
4. Pseudo-German, Mowa o świętych obrazach
a. Wstęp
b. Przekład
5. Pseudo-German, O synodach i herezjach
a. Wstęp
b. Przekład (fragment)
II. ŹRÓDŁA ZACHODNIE: REAKCJE RZYMU
WOBEC IKONOKLASTYCZNEJ POLITYKI
WSCHODNICH CESARZY
1. Liber Pontifi calis (żywoty papieży Grzegorza II i Grzegorza III)
a. Wstęp
b. Przekład (fragmenty)
2. Antyikonoklastyczny synod w Rzymie w 731 roku – źródła
2.1. List Grzegorza III do Antonina z Grado
a. Wstęp
b. Przekład
2.2. Kronika patriarchów Grado
6 Spis treści
a. Wstęp
b. Przekład (fragment)
2.3. List papieża Hadriana I do Karola Wielkiego
a. Wstęp
b. Przekład (fragmenty)
3. List papieża Grzegorza II do patriarchy Germana
a. Wstęp
b. Przekład
4. Listy papieża Grzegorza II do cesarza Leona III
a. Wstęp
b. List I (przekład)
c. List II (przekład)
5. Inskrypcje Liutpranda z kościoła w Corteolonie
a. Wstęp
b. Przekład
III. HISTORIOGRAFIA BIZANTYŃSKA
O POCZĄTKACH IKONOKLAZMU
1. Nikefor, Zwięzła historia
a. Wstęp
b. Przekład (fragmenty)
2. Teofanes, Kronika
a. Wstęp
b. Przekład (fragmenty)
3. Jerzy Mnich (Monachos), Zwięzła kronika
a. Wstęp
b. Przekład (fragmenty)
4. Jan z Antiochii, Opowieść o początkach niszczenia obrazów
a. Wstęp
b. Przekład
IV. TEKSTY HAGIOGRAFICZNE
1. Życie i męczeństwo św. Teodozji
a. Wstęp
b. Przekład (Synaksarion, 18 lipca)
c. Przekład (Menologion Bazylego II, 18 lipca)
2. Akta męczenników konstantynopolitańskich (z 726 roku)
a. Wstęp
b. Przekład (Acta Sanctorum, 9 sierpnia)
c. Przekład (Synaksarion, 9 sierpnia)
3. Żywot św. Germana patriarchy Konstantynopola
a. Wstęp
b. Przekład (fragment)
Spis treści 7
SUMMARY
WYKAZ SKRÓTÓW
BIBLIOGRAFIA
a. Źródła
b. Opracowania
INDEKSY
Indeks biblijny
Indeks osobowy
Indeks soborów i synodów
Indeks autorów i pism

Warszawa 2021, ISBN 978-83-66018-80-8, B5, s. 189, okładka twarda

Koedycja z Wydawnictwem Naukowym UKSW