Przygotowanie obronne społeczeństwa w Polsce (1921-1939)

//, Promocje//Przygotowanie obronne społeczeństwa w Polsce (1921-1939)

Przygotowanie obronne społeczeństwa w Polsce (1921-1939)

52,50  43,00 

5 w magazynie

Aneta Ignatowicz

Tworzenie nowoczesnego, powszechnego systemu obrony państwa wymagało ukształtowania woli narodu do zachowania suwerenności oraz opanowania właściwych zachowań i reakcji w przypadku konfliktu zbrojnego. Edukowano całe społeczeństwo, bez względu na wiek, płeć, status społeczny i poglądy polityczne. Książka jest hołdem złożonym tym, którzy pełni wiary i zapału, kosztem życia prywatnego, poświęcili się umacnianiu systemu obrony kraju i budowaniu nowoczesnego patriotyzmu.

 

5 w magazynie

Opis

Aneta Ignatowicz

Tworzenie nowoczesnego, powszechnego systemu obrony państwa wymagało ukształtowania woli narodu do zachowania suwerenności oraz opanowania właściwych zachowań i reakcji w przypadku konfliktu zbrojnego. Edukowano całe społeczeństwo, bez względu na wiek, płeć, status społeczny i poglądy polityczne. Książka jest hołdem złożonym tym, którzy pełni wiary i zapału, kosztem życia prywatnego, poświęcili się umacnianiu systemu obrony kraju i budowaniu nowoczesnego patriotyzmu.

ISBN 978-83-7543-110-0

Warszawa 2010, B5, ss. 350 + il. cz.-b. 15

Spis treści

Wstęp

Rozdział I. Wizje przyszłej wojny w polskiej myśli wojskowej okresu międzywojennego

Teoria „naród pod bronią”
Wojna powszechna w ujęciu gen. Władysława Sikorskiego
Elementy teorii wojny totalnej
Zachowawcze koncepcje charakteru przyszłej wojny

Rozdział II. Edukacja i przysposobienie obronne społeczeństwa w latach 1921–1926

Rola państwa i sił zbrojnych w wypracowaniu modelu szkolenia rezerwy, przedpoborowych, młodzieży męskiej i przysposobienia obronnego pozostałych grup społeczeństwa
Zasady szkolenia rezerwistów
Przygotowanie obronne młodzieży szkolnej
Zadania organizacji i stowarzyszeń proobronnych w edukacji obronnej (teoretycznej i praktycznej) różnych grup społecznych
Próby przygotowania obronnego kobiet

Rozdział III. Koncepcje kierowania przez państwo i wojsko przysposobieniem obronnym społeczeństwa w latach 1926–1935

Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego oraz jego miejsce w przysposobieniu obronnym młodzieży i powszechnej edukacji społeczeństwa
Federacja Polskich Związków Obrońców Ojczyzny i jej zadania w podtrzymaniu kondycji proobronnej rezerwistów
Przysposobienie obronne młodzieży szkolnej
Związek Strzelecki i jego miejsce oraz rola w przygotowaniu obronnym społeczeństwa
Udział organizacji i stowarzyszeń proobronnych w edukacji obronnej i praktycznym szkoleniu społeczeństwa
Zasady uczestnictwa kobiet w ich przygotowaniu do pomocniczej służby wojskowej

Rozdział IV. Przygotowanie obronne społeczeństwa w okresie narastania zagrożenia wojennego w latach 1935–1939

Próby kierownictwa państwa i wojska praktycznej realizacji koncepcji „naród pod bronią”
Rola Wojska Polskiego w przygotowaniu obronnym społeczeństwa
Zasady szkolenia rezerw osobowych dla potrzeb armii
Przygotowanie kandydatów do deficytowych specjalności wojskowych
Miejsce Państwowego Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego w przygotowaniu obronnym młodzieży oraz jego praktycznej realizacji
Zadania proobronne stowarzyszeń i organizacji statutowo do nich powołanych
Nowy model edukacji i przysposobienia wojennego młodzieży szkolnej i akademickiej oraz Junackie Hufce Pracy
Organizacje kobiece przysposobienia obronnego w przededniu II wojny światowej

Zakończenie

Wykaz skrótów

Bibliografia

Aneksy

Abstract

Indeks osób

Indeks nazw geograficznych

Wykaz ilustracji

Dodatkowe informacje

ISBN

978-83-7543-110-0

Okładka

miękka