Alexandria – the Most Illustrious, the Most Beautiful, the Most Magnificent. A Portrayal of an Exceptional City

//, Książki obcojęzyczne//Alexandria – the Most Illustrious, the Most Beautiful, the Most Magnificent. A Portrayal of an Exceptional City

Alexandria – the Most Illustrious, the Most Beautiful, the Most Magnificent. A Portrayal of an Exceptional City

200,00 

Brak w magazynie

Barbara Tkaczow

Książka ta jest popularno-naukową monografią poświęconą Aleksandrii egipskiej (zwanej także „Aleksandrią przy Egipcie”) – jej historii, zabytkom i wykopaliskom.

Po raz pierwszy została wydana w roku 1988 pt. „Aleksandria – Najjaśniejsza, Najpiękniejsza, Najświetniejsza”. Prezentowana tutaj jej wersja anglojęzyczna została znacznie poszerzona i uaktualniona (wzbogacona o informacje o nowych badaniach i odkryciach); została dodana bibliografia, zaś przypisy zostały znacząco wzbogacone. Wzbogacony został także materiał ilustracyjny.

This book is an academic monograph about Alexandria in Egypt – its history, archaeology and monuments.

The first edition was released originally in Polish as “Aleksandria. Najjaśniejsza, Najpiękniejsza, Najświetniejsza”. The hereby presented English version has been noticeably expanded and updated (i.e. with information about new research and discoveries), a newly added blibliography, with greatly enriched endnotes. Additionally the illustrations have also been updated.

Brak w magazynie

Opis

Barbara Tkaczow

Książka ta jest popularno-naukową monografią poświęconą Aleksandrii egipskiej (zwanej także „Aleksandrią przy Egipcie”) – jej historii, zabytkom i wykopaliskom.

Po raz pierwszy została wydana w roku 1988 pt. „Aleksandria – Najjaśniejsza, Najpiękniejsza, Najświetniejsza”. Prezentowana tutaj jej wersja anglojęzyczna została znacznie poszerzona i uaktualniona (wzbogacona o informacje o nowych badaniach i odkryciach); została dodana bibliografia, zaś przypisy zostały znacząco wzbogacone. Wzbogacony został także materiał ilustracyjny.

Książka składa się z czterech części:

Część I (poprzedzona krótkim wstępem „Alexandria-by-Egypt”) zatytułowana „From Alexander to Amr” to opisanie dziejów Aleksandrii od założenia po zdobycie jej przez Arabów.

Część II „Sleeping Beauty Awakens” to historia badań nad topografią i architekturą starożytnej Aleksandrii, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego wkładu w te badania.

Część III „Alexandrian Archaeology – a comedy of errors” opisuje jakie piupki czyhały na archeologów (tak amatorów jak i fachowców), gdy próbowali identyfikować główne pomniki starożytnego miasta oraz przedstawia perypetie związane z identyfikacją i badaniami kilku ważniejszych miejsc i pomników znanych ze starożytnych źródeł pisanych.

Część IV „What is still left – a short guide” – to poprzedzona krótkim opisem miasta współczesnego relacja o tym, co pozostało ze słanych budowli starożytnej Aleksandrii, o aleksandryjskich muzeach oraz opisanie odsłoniętych przez archeologów pozostałości aleksandryjskich nekropoli, resztek zabudowy miejskiej (tu ponownie ze szczególnym uwzględnieniem odkryć polskich) i w końcu tajemniczego świata aleksandryjskich cystern.

 

This book is an academic monograph about Alexandria in Egypt – its history, archaeology and monuments.

The first edition was released originally in Polish as “Aleksandria. Najjaśniejsza, Najpiękniejsza, Najświetniejsza”. The hereby presented English version has been noticeably expanded and updated (i.e. with information about new research and discoveries), a newly added blibliography, with greatly enriched endnotes. Additionally the illustrations have also been updated.

The book is divides into 4 parts.

Part I (preceded with a short introduction “Alexandria-by-Egypt) entitled “From Alexander to Amr” describes a history of Alexandria from the time it was settled, to the time it had been conquered by Arabs.

Part II “Sleeping Beauty Awakens” describes the long (and sometimes picturesque) history of research of the topography and architecture of ancient Alexandria, with a strong emphasis on Polish contribution to this research.

Part III “Alexandrian archaeology – a comedy of errors” describes what sort of traps were in store for archaeologists (both professional and amateur) who tried to identify the main monuments of the ancient city, as well as display the difficulties related with the aforementioned identifications and research of the important sites and monuments known from ancient written sources.

Part IV “What is still left – a short guide” – preceded with a short description of the modern state of the city, is a relation to what was remained of the famous ancient Alexandrian monuments, and also description of Alexandrian museums and archaeological finds, such as the Alexandrian necropolises and city remains (again, with a strong emphasis on Polish discoveries) and finally the mysterious world of “underground city”, i.e. the Alexandrian cisterns.

The book consist of 3 fully colored plans and 57 illustrations (16 in color and 41 black-and white)

CONTENTS
ALEXANDRIA-BY-EGYPT
P A R T I. FROM ALEXANDER TO AMR
First there was Rhacotis
Alexander’ chlamys
Divine siblings and family misunderstandings
The Inimitables – the Alexandrian quartet
Fascinated by the Most Illustrious
New times, new people, new faith – the beginning of the end
The Potter’s Oracle is fulfi lled
Seen with the eyes of invaders
Iskandariyya – a long sleep
P A R T I I. SLEEPING BEAUTY AWAKENS
Etiam periere ruinae – the disappointed travellers
“Donkeys and scholars in the middle!” – Napoleon and the Polish cause
The new glory of Alexandria and archaeologists’ despair
Winning the bet
Perspectives – when shall we fi nd Alexander’s tomb?
P A R T I I I. ALEXANDRIAN ARCHAEOLOGY –
A COMEDY OF ERRORS
The optimists, pessimists, dreamers and realists
Alexandrian archaeology – high life
Irreparable errors, unsolvable puzzles
– History of the bloody column
– Cleopatra’s baths and palaces
– Who burned the Library?
– Hill of Pan, Rooster Hill and… Hill of Skeletons
– The greatest mystery – where is the glass coffi n?
– How many names could a street bear?
6 CONTENTS
P A R T I V. WHAT IS STILL LEFT – A SHORT GUIDE
What is left of the seventh wonder of the world?
Temple on the hill
The Mouseion and the Museum
City of the dead
City of the living . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Underground city . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
NOTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
BIBLIOGRAPHY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
LIST OF ILLUSTRATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

Warszawa 2019, ISBN 978-83-66018-49-5, B5,s. 202 + 3 kolorowane plany (Aleksandrii antycznej, średniowiecznej i nowożytnej) oraz 57 ilustracji (41 czarno-białych i 16 kolorowych), okładka miękka ze skrzydełkami

Instytut Śródziemnomorskich i Orientalnych Kultur Polskiej Akademii Nauk