Barok. Historia-Literatura-Sztuka, nr 13, 2000, Barok w krajach nadbałtyckich i w Europie Północnej

//////Barok. Historia-Literatura-Sztuka, nr 13, 2000, Barok w krajach nadbałtyckich i w Europie Północnej

Barok. Historia-Literatura-Sztuka, nr 13, 2000, Barok w krajach nadbałtyckich i w Europie Północnej

10,50 

Brak w magazynie

Półrocznik „Barok” od kilku lat zajmuje znaczące miejsce w polskiej humanistyce. Prezentuje wysoki poziom naukowy dzięki zamieszczanym w nim pracom wybitnych badaczy z Polski i krajów europejskich.

Brak w magazynie

Kategorie: ,

Opis

Półrocznik „Barok” od kilku lat zajmuje znaczące miejsce w polskiej humanistyce. Prezentuje wysoki poziom naukowy dzięki zamieszczanym w nim pracom wybitnych badaczy z Polski i krajów europejskich.

ISSN 1232-3233

Warszawa 2000, B5, ss. 340 + il. cz.-b. 30 + kolor 15

Spis treści

ROZPRAWY I ESEJE

Andrzej Borowski – O Baroku północnym
Edmund Kotarski – Epoka baroku w regionie nadbałtyckim. Uwagi o kulturze literackiej
Paulina Buchwald-Pelcowa, Janusz Pelc – Polska a Niderlandy. Związki i analogie kulturowe oraz literackie w XVI i XVII wiek
Anders Hammarlund – Plus ultra – przygody Karola Gustawa Heraeusa (1671–1725). Polityka i sztuka w barokowym Wiedniu, Sztokholmie i Uppsali
Adam Miłobędzki – Nowożytny Gdańsk – architektura
Mariusz Karpowicz – Kto jest autorem Kaplicy Królewskiej w Gdańsku?
Renata Słoma – Graficzne pierwowzory cyklu Sybill Adolfa Boya z Ratusza Staromiejskiego w Gdańsku
Krystyna Moisan-Jabłońska – O Sybillach jeszcze słów kilka
Jacek Kriegseisen – Epitafium Anny księżnej Croy und Arschott w dawnym kościele zamkowym w Słupsku. Datowanie i program treściowo-artystyczny
Jerzy Mańkowski – Schenschmid, Fogelweder i Jan Kochanowski
Edmund Kizik – Gdańskie ordynacje o weselach, chrzcinach i pogrzebach w XVI–XVII wieku
Włodzimierz Zientara – Siedemnastowieczne niemieckojęzyczne opisy podróży do Gdańska

ARTYKUŁY I ŹRÓDŁA

Danuta Popinigis – Rękopisy muzyczne gdańskiej proweniencji w berlińskiej Staatsbibliothek – odnalezione uzupełnienia siedemnastowiecznego repertuaru barokowego
Marta Pielech – Muzyka barokowa w Warszawie Sezon artystyczny 1998/1999

DYSKUSJE I PROBLEMY WOKÓŁ WYSTAW

Juliusz A. Chrościcki – Jubileuszowa wystawa sztuki Gdańska
ks. Andrzej Witko – O dwóch wystawach El Greca
Danuta Natalia Zasławska – Raje utracone – rzecz o niewinności człowieka
Elżbieta Budzińska – Rubens i wielcy pokrzywdzeni

INEDITA I PROBLEMY INEDITÓW

Ryszard Szmydki – O podróży Jana Breughla Aksamitnego w 1604 roku oraz o jego związkach z królewiczem polskim Władysławem Zygmuntem Wazą. Materiały archiwalne

OMÓWIENIA I PRZEGLĄDY

Janusz Pelc – „Biblioteka Pisarzy Staropolskich” 1995-2000
Mihály Balázs, Gizella Keserü – Świat słowiańskiej historiografii

RECENZJE I NOTY

Maria Bogucka Białogłowa w dawnej Polsce. Kobieta w społeczeństwie Polskim XVI–XVIII wieku na tle porównawczym (Urszula Mierzejewska)
Hanna Dziechcińska – Pamiętniki czasów saskich. Od sentymentalizmu do sensualizmu (Beata Cieszyńska)
Źródła wiedzy teoretycznoliterackiej w dawnej Polsce, wstęp, wybór i oprac. M. Cytowska i T. Michałowska (Jakub Z. Lichański)
Jerzy Z. Łoziński – Pomniki sztuki w Polsce t. III: Mazowsze i Podlasie (Michał Wardzyński)
Aleksander D. Skorobohaty – Diariusz, oprac. T. Wasilewski, (Juliusz A. Chrościcki)
Zdzisław Żygulski jun. – Światła Stambułu (Jakub Z. Lichański)
Zdzisław Żygulski jun. – Husaria polska (Juliusz A. Chrościcki)
Danuta Popinigis – Muzyka Andrzeja Hakenbergera (Irena Poniatowska)
Barbara Milewska-Waźbińska – W kręgu bohaterów spod Wiednia. Rzecz o dwóch łacińskich eposach staropolskich (Piotr Urbański)
Renata Ryba – Książę Wiśniowiecki Janusz Samuela Twardowskiego na tle bohaterskiej epiki biograficznej siedemnastego wieku (Monika Kucharczyk)
Maria Barłowska – Jerzy Ossoliński. Orator polskiego baroku (Marzena Walińska)
Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk 1949–1999, red. E. Krasiński (Juliusz A. Chrościcki)
Maria Sołtysiak, Katarzyna Wierzbicka – Muzea w Polsce. Informator (Juliusz A. Chrościcki)
Janusz St. Pasierb, Michał Janocha – Polonica artystyczne w zbiorach watykańskich (Jolanta Wyleżyńska)

KRONIKA

Międzynarodowe Sympozjum Muzykologiczne „Johann Adolf Hasse w swojej epoce i we współczesności. Analiza źródeł i stylu”. Warszawa, 8–10 listopada 1999 r. (Instytut Muzykologii UW)
The International Conference “Ratio Studiorum”. The Past, Present, and the Future of Four Hundredth Tradition of Jesuit Education. Kraków 22 listopada 1999 r. (ks. Stanisław Obirek)
„Barok na koniec wieku”. Konferencja interdyscyplinarna. Warszawa 24–26 lutego 2000 r. (Jacek Głażewski)
Jubileusz Profesora Henryka Samsonowicza. Warszawa 25 lutego 2000 r. (Marek Janicki)
Profesor Janusz Tazbir doktorem Honoris Causa Uniwersytetu Opolskiego. 10 marca 2000 r. (Redakcja „Baroku”)
Klasycyzmy w baroku. Konferencja naukowa. Warszawa, 10 kwietnia 2000 r. (Małgorzata Wereszczyńska-Duch)
Jubileusz Istituto per le Ricerche di Storia dell’Arte (IRSA) i jego czasopisma „Artibus et Historiae” Kraków 13 maja 2000 r. (Juliusz A. Chrościcki)
Teatr Calderona: Tradycja i współczesność, sympozjum naukowe dla uczczenia 400-lecia urodzin Pedra Calderona de la Barca, Katowice 22–23 maja 2000 r. (Violetta Sajkiewicz)