Barok. Historia-Literatura-Sztuka, nr 35, 2011

//////Barok. Historia-Literatura-Sztuka, nr 35, 2011

Barok. Historia-Literatura-Sztuka, nr 35, 2011

23,00 

Numer poświęcono życiu publicznemu w dobie baroku. Zamieszczono w nim liczne rozprawy z zakresu historii, literaturoznawstwa, muzykologii i historii sztuki, odnoszące się do sfer życia publicznego, w tym do konfrontacji sacrumprofanum, dalej do ustroju i praktyki politycznej oraz do skrajności demokracji szlacheckiej, czyli sprawiedliwości i przemocy w życiu publicznym. Teksty napisano w języku polskim, niemieckim i angielskim. Dodano też ciekawe ineditum o zwyczaju zapowiedzi zemsty na Wołyniu.

Kategorie: ,

Opis

Numer poświęcono życiu publicznemu w dobie baroku. Zamieszczono w nim liczne rozprawy z zakresu historii, literaturoznawstwa, muzykologii i historii sztuki, odnoszące się do sfer życia publicznego, w tym do konfrontacji sacrum i profanum, dalej do ustroju i praktyki politycznej oraz do skrajności demokracji szlacheckiej, czyli sprawiedliwości i przemocy w życiu publicznym. Teksty napisano w języku polskim, niemieckim i angielskim. Dodano też ciekawe ineditum o zwyczaju zapowiedzi zemsty na Wołyniu.

ISSN 1232-3233

Warszawa 2011, B5, ss. 375 + il. cz.-b. 8

SPIS TREŚCI

Ad Lectorem (Juliusz A. Chrościcki)

ROZPRAWY I ESEJE

  1. Sfery życia publicznego

Paulina Buchwald-Pelcowa (Warszawa) – OSTATNI WIERSZ MACIEJA KAZIMIERZA SARBIEWSKIEGO WYDRUKOWANY ZA JEGO ŻYCIA HOŁDEM DLA WALECZNOŚCI WOJEWODY SMOLEŃSKIEGO ALEKSANDRA GOSIEWSKIEGO

Bartłomiej Czarski (Warszawa) – PRZYKŁADY ADAPTACJI EPIGRAMÓW SARBIEWSKIEGO W DRUKACH POŚWIĘCONYCH XVIII-WIECZNYM MOŻNYM

Aneta Markuszewska (Warszawa) – TRZY SERENATY DLA POLSKIEJ KRÓLOWEJ. POLITYKA W KOMPOZYCJACH WYSTAWIANYCH NA RZYMSKIM DWORZE MARII KAZIMIERY SOBIESKIEJ (1699–1714)

Katharina Keim (Monachium) – VON DER EMBLEMATIK DER THEATRALEN SCHAUBÜHNE ZUR SYMBOLISCHEN ORDNUNG DER „DEUTSCHEN SCHAUBÜHNE” – ZUM ZUSAMMENSPIEL VON BÜHNENKUNST UND PUBLIZISTIK IN JOHANN CHRISTOPH UND LUISE ADELGUNDE VICTORIE GOTTSCHEDS THEATERREFORMBEWEGUNG

Między sacrum a profanum

Hanna Pawłowska (Grodno, Warszawa) – ZAINTERESOWANIE ŻYCIEM PUBLICZNYM W GRODZIEŃSKICH KRONIKACH KLASZTORNYCH XVII–XVIII WIEKU – ZARYS PROBLEMATYKI

Mariusz Smoliński (Warszawa) – KOŚCIOŁY W ŻYCIU POLITYCZNYM GRODNA W XVIII WIEKU: FUNKCJE I TREŚCI

Ulrich Niggemann (Marburg) – DIVINE RIGHT, „COURTLY REFORMATION” OR CONTRACTARIANISM? POLITICAL AND THEOLOGICAL LANGUAGES IN THE FUNERAL SERMONS ON KING WILLIAM III

  1. Ustrój i praktyka polityczna

Philip Hahn (Tybinga) – „ÖFFENTLICH PREDIGEN”? DIE ÖFFENTLICHKEIT LUTHERISCHER POLITISCHER PREDIGTEN UND IHR VERSTÄNDNIS DES „ÖFFENTLICHEN” IM ZEITALTER DER ORTHODOXIE

Jan Dzięgielewski (Pułtusk, Warszawa) – FAKCJE A FUNKCJONOWANIE SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ W KOŃCU XVI I W XVII WIEKU

Katarzyna Kozak (Siedlce) – PARLAMENT SYCYLIJSKI I SEJM WALNY (XVI–XVII WIEK)

Ewa Dubas-Urwanowicz (Białystok) – GENEZA UKŁADU POLITYCZNEGO PODCZAS OBRAD KONWOKACJI W TRZECIM INTERREGNUM

Jerzy Urwanowicz (Białystok) – STANISŁAW ŻÓŁKIEWSKI W ŻYCIU PUBLICZNYM: WYBORY – ZACHOWANIA – POGLĄDY

III. Skrajności demokracji szlacheckiej – sprawiedliwość i przemoc w życiu publicznym

Adam Moniuszko (Warszawa) – O ZNACZENIU LOKALNEGO SĄDOWNICTWA DLA SZLACHTY NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA PŁOCKIEGO W EPOCE WAZÓW

Michał Tomasz Wójciuk (Warszawa) – PRZEMOC, PRZYMUS I PERSWAZJA NA SEJMIKACH LITEWSKICH I INFLANCKICH W DOBIE SASKIEJ W ŚWIETLE KORESPONDENCJI

INEDITA I PROBLEMY INEDITÓW

Natalia Starczenko (Kijów) – ZAPOWIEDŹ ZEMSTY NA WOŁYNIU W 2. POŁOWIE XVI – NA POCZĄTKU XVII WIEKU

OMÓWIENIA I PRZEGLĄDY

Karolina Targosz (Kraków) – O PIERWSZEJ BAROKOWEJ OPERZE NA LITWIE I NIE TYLKO

RECENZJE I NOTY

Justyna Dąbkowska-Kujko, JUSTUS LIPSJUSZ I DAWNE PRZEKŁADY JEGO DZIEŁ NA JĘZYK POLSKI (Hanna Jurkowska)

Jacek Głażewski, W ŻYWIOLE TEKSTU. DWORZANKI JANA GAWIŃSKIEGO – PRÓBA LEKTURY I INTERPRETACJI (Ireneusz Szczukowski)

Benedykt Chmielowski, NOWE ATENY. TRAKTAT DUBITANTIUS, oprac. Jerzy Kroczak, wstęp Bartosz Marcińczak (Radosław Rusnak)

Hanna Dziechcińska, SZTUKA PRZEKONYWANIA W KULTURZE POLSKIEJ TRZECH STULECI: XVI–XVII–XVIII (Natalia Rezmer-Mrówczyńska)

Witold Wojtowicz, MIĘDZY LITERATURĄ A KULTURĄ. STUDIA O „LITERATURZE MIESZCZAŃSKIEJ” PRZEŁOMU XVI I XVII WIEKU (Natalia Mętrak)

Heinz Schilling, KONFESJONALIZACJA. KOŚCIÓŁ I PAŃSTWO W EUROPIE DOBY PRZEDNOWOCZESNEJ (Andrzej Kryński)

Tadeusz Srogosz, ŻOŁNIERZ SWAWOLNY. Z DZIEJÓW OBYCZAJÓW ARMII KORONNEJ W XVII WIEKU (Elżbieta Nadtocij)

NOWOŚCI WYDAWNICZE (Joanna Danielska)

KSIĄŻKI NADESŁANE (Joanna Danielska)

KRONIKA

KOLOKWIA STAROPOLSKIE: WOJNY, BITWY I POTYCZKI W KULTURZE STAROPOLSKIEJ. W SZEŚĆSETLECIE BITWY POD GRUNWALDEM. Konferencja naukowa (Wiesław Pawlak)

GÓRNE ŁUŻYCE – WĘDRÓWKA PRZEZ DZIEJE SZTUKI I RELIGII WIELOETNICZNEJ I WIELOWYZNANIOWEJ KRAINY W SERCU EUROPY OD CZASÓW REFORMACJI DO DZIŚ. VII Polsko-Niemieckie Seminarium Wrocław–Halle (Magdalena Poradzisz-Cincio)

SAMOTRZEĆ, W KOMPANII CZY Z ORSZAKIEM? PODRÓŻOWANIE W ŚREDNIOWIECZU I CZASACH NOWOŻYTNYCH. Konferencja (Iwona Jesionowska, Paweł Tyszka)

LITERATURA DEWOCYJNA, GATUNKI, TEMATY, FUNKCJE. Konferencja (Jacek Kowzan)

KRONIKA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (Radosław Rusnak)

NEKROLOGI I WSPOMNIENIA

Bogusław Pfeiffer (Aleksandra Oszczęda)

NOTY O AUTORACH