Biblioteka Epoki Nowożytnej, nr 1, Hołd carów Szujskich

//////Biblioteka Epoki Nowożytnej, nr 1, Hołd carów Szujskich

Biblioteka Epoki Nowożytnej, nr 1, Hołd carów Szujskich

38,00 

Pierwszy tom nowo założonego czasopisma ukazuje okres chwały i potęgi oręża państwa polsko-litewskiego oraz jego dominacji w Europie Środkowo-Wschodniej. Po raz pierwszy, począwszy od przełomu XV i XVI w., Rzeczpospolita miała szansę poddać swoim wpływom wschodniego sąsiada, a panująca dynastia Wazów objąć władzę w Moskwie. Odzyskanie Smoleńska w 1611 r., wybór królewicza Władysława Wazy na stolec carski oraz przyłączenie Smoleńszczyzny, Czernihowszczyzny i Siewierszczyzny do Rzeczypospolitej ukazywały wzrost znaczenia państwa polsko-litewskiego pod rządami Zygmunta III Wazy.
Planujemy, że kolejne zeszyty poruszą takie tematy, jak bitwa pod Orszą, liberum veto, Polska w czasach stanisławowskich, kobieta a władza w epoce nowożytnej czy ówczesna medycyna.

Opis

Pierwszy tom nowo założonego czasopisma ukazuje okres chwały i potęgi oręża państwa polsko-litewskiego oraz jego dominacji w Europie Środkowo-Wschodniej. Po raz pierwszy, począwszy od przełomu XV i XVI w., Rzeczpospolita miała szansę poddać swoim wpływom wschodniego sąsiada, a panująca dynastia Wazów objąć władzę w Moskwie. Odzyskanie Smoleńska w 1611 r., wybór królewicza Władysława Wazy na stolec carski oraz przyłączenie Smoleńszczyzny, Czernihowszczyzny i Siewierszczyzny do Rzeczypospolitej ukazywały wzrost znaczenia państwa polsko-litewskiego pod rządami Zygmunta III Wazy.
Planujemy, że kolejne zeszyty poruszą takie tematy, jak bitwa pod Orszą, liberum veto, Polska w czasach stanisławowskich, kobieta a władza w epoce nowożytnej czy ówczesna medycyna.

ISSN 2392-0955

Warszawa 2014, B5, ss. 178 + il. cz.-b. 11 + 1 mapa

Spis treści

Przedmowa (Mirosław Nagielski)

Wstęp (Mirosław Nagielski)

Przemysław Gawron, Bitwa pod Kłuszynem 1610 roku

Mirosław Nagielski, Polacy na Kremlu 1610–1612

Aleksandra Oszczęda, Tryumfy smoleńskie. Propagandowe treści wierszy tryumfalnych z 1611 roku

Dariusz Chemperek, Tryumf warszawski Stanisława Żółkiewskiego i hołd Szujskich w historiografii siedemnastowiecznej

Wojciech Tygielski, Pokłon Szujskich i hołd pruski w relacjach nuncjusza Francesco Simonetty

Jan Gustaw Rokita, Próby propagandowego wykorzystania zwycięstwa smoleńskiego w medalierstwie

Juliusz A. Chrościcki, Mauzoleum Carów Szujskich (Kaplica Moskiewska) w przestrzeni ceremonialnej Warszawy

Piotr Jacek Jamski, Legenda Kaplicy Carów Moskiewskich w Warszawie (1620–1914)

Juliusz A. Chrościcki, Hołd carów Szujskich Jana Kantego Szwedkowskiego z 1837 roku

Noty o autorach