Biblioteka Epoki Nowożytnej, nr 3, Bitwa pod Orszą

//////Biblioteka Epoki Nowożytnej, nr 3, Bitwa pod Orszą

Biblioteka Epoki Nowożytnej, nr 3, Bitwa pod Orszą

38,00 

Kolejny, trzeci numer „Biblioteki Epoki Nowożytnej”, poświęcony jest bitwie, która rozegrała się 8 września 1514 r. pomiędzy wojskami polsko-litewskimi a moskiewskimi pod Orszą. Starcie ukazane zostało na szerokim tle stosunków między Rzeczpospolitą a Moskwą na przełomie XV i XVI w., zaprezentowanych przez czołowych badaczy z różnych krajów, którzy zajęli się nie tylko przebiegiem samej bitwy, ale i przygotowaniami do niej, propagandą z nią związaną, kwestią jej lokalizacji, a także źródłami ikonograficznymi związanymi z batalią orszańską.

Opis

Kolejny, trzeci numer „Biblioteki Epoki Nowożytnej”, poświęcony jest bitwie, która rozegrała się 8 września 1514 r. pomiędzy wojskami polsko-litewskimi a moskiewskimi pod Orszą. Starcie ukazane zostało na szerokim tle stosunków między Rzeczpospolitą a Moskwą na przełomie XV i XVI w., zaprezentowanych przez czołowych badaczy z różnych krajów, którzy zajęli się nie tylko przebiegiem samej bitwy, ale i przygotowaniami do niej, propagandą z nią związaną, kwestią jej lokalizacji, a także źródłami ikonograficznymi związanymi z batalią orszańską.

ISSN: 2392-0955. Warszawa 2015, B5, ss. 242

Spis treści

 • Wstęp (Mirosław Nagielski)
 • Tomasz Bohun, Państwo polsko-litewskie i Moskwa: polityczne tło konfliktów na przełomie wieku XV i XVI
 • Oleg Łatyszonek, Wojny Litwy z Moskwą na początku XVI w. jako czynnik przemian tożsamości etnicznej w Europie Wschodniej
 • Przemysław Gawron, Wojskowość zachodnioeuropejska w dobie bitwy pod Orszą i jej związki z litewsko-polską sztuką wojenną
 • Wołodymyr Hucul, Zachodnioeuropejskie korzenie husarii orszańskiej
 • Mirosław Nagielski, Batalia pod Orszą 1514 roku
 • Dariusz Milewski, Konstanty Ostrogski jako przeciwnik Moskwy w oczach XVI-wiecznych dziejopisarzy
 • Jan Tyszkiewicz, Kilka uwag o polu bitwy pod Orszą stoczonej 8 września 1514 roku
 • Aliaksandr Kazakou, Bitwa pod Orszą 1514 roku: kwestia lokalizacji
 • Aleksiej Łobin, Wojsko rosyjskie na obrazie /Bitwa pod Orszą/
 • Aleksander Bołdyrew, Armatury orszańskie 1514 roku
 • Marek A. Janicki, Obraz /Bitwa pod Orszą/-geneza, datowanie, wzory graficzne a obraz bitwy “na Kropiwnej” i inne przedstawienia batalistyczne w wileńskim pałacu Radziwiłłów
 • Hieronim Grala, Wygrać klęskę: pamięć “Wielkiej Bitwy” w oficjalnej narracji moskiewskiej (XVI w.)
 • Noty o autorach