Bliżej Polski. Historia przeżywana dzień po dniu przez świadka wydarzeń

////Bliżej Polski. Historia przeżywana dzień po dniu przez świadka wydarzeń

Bliżej Polski. Historia przeżywana dzień po dniu przez świadka wydarzeń

59,00 

8 w magazynie

Bernard Margueritte

Potrzebą niniejszej publikacji pierwszej wagi jest odtworzenie jak najprawdziwszej wersji zdarzeń, których autor, dziennikarz, wieloletni korespondent „Le Monde”, Le Figaro”, „Ouest-France”, był świadkiem, a niekiedy aktywnym uczestnikiem. To świadectwo jest niezbędne, ponieważ to, co dla autora jest żywym wspomnieniem wczorajszych wydarzeń, dla dzisiejszej młodzieży jest historią równie odległą jak Konstytucja 3 Maja czy odsiecz wiedeńska Sobieskiego. Autor zamierza przekazać swoje doświadczenia na podstawie swoich niemal codziennych artykułów, w których opisywał dzień po dniu ewolucję Polski i tej części świata. Istotnym elementem tej książki będą więc cytaty bądź przedruki tekstów pisanych w krytycznych momentach – częstokroć komentowanych lub uzupełnianych przez autora czymś, czego nie mógł napisać w tamtym czasie.

8 w magazynie

Kategoria:

Opis

Bernard Margueritte

Potrzebą niniejszej publikacji pierwszej wagi jest odtworzenie jak najprawdziwszej wersji zdarzeń, których autor, dziennikarz, wieloletni korespondent „Le Monde”, Le Figaro”, „Ouest-France”, był świadkiem, a niekiedy aktywnym uczestnikiem. To świadectwo jest niezbędne, ponieważ to, co dla autora jest żywym wspomnieniem wczorajszych wydarzeń, dla dzisiejszej młodzieży jest historią równie odległą jak Konstytucja 3 Maja czy odsiecz wiedeńska Sobieskiego. Autor zamierza przekazać swoje doświadczenia na podstawie swoich niemal codziennych artykułów, w których opisywał dzień po dniu ewolucję Polski i tej części świata. Istotnym elementem tej książki będą więc cytaty bądź przedruki tekstów pisanych w krytycznych momentach – częstokroć komentowanych lub uzupełnianych przez autora czymś, czego nie mógł napisać w tamtym czasie.

ISBN 978-83-7543-375-3

Warszawa 2015, B5, ss. 736 + liczne il. cz.-b. + 8 il. kolor.

Spis treści

Słowo wstępne (Małgorzata Gmurczyk-Wrońska)

Podziękowania

WPROWADZENIE

 1. SPOTKANIE Z POLSKĄ – NAJSTaRSZE DZIEJE MOJEGO ZAANGAŻOWANIA
 2. KORESPONDENT PRASOWY W KRAJU KOMUNISTYCZNYM
  Wyjątkowa rola korespondenta
  Konfrontacja z SB

III. WIZYTA GENERAŁA DE GAULLE’A W POLSCE, czyli ziarno zostało zasiane…

 1. KRYZYS 1968 ROKU – Żydzi i Polska
 2. GOMUŁKA, WILLY BRANDT I GRANICA NA ODRZE I NYSIE ŁUŻYCKIEJ
  Od triumfu do dramatu
 3. EPOKA GIERKA – OD SUKCESU DO KLĘSKI
  Wydalenie z Polski
  Polska Gierka
  Harvard i epizod amerykański
  Powrót do źródeł
  Bardzo wąski margines manewru
  Narastający kryzys
  Król jest nagi
  Koniec epoki

VII. PRZEOBRAŻENIA MOJEJ MIEJSCOWOŚCI: ZALESIA GÓRNEGO – studium przypadku
Dramatyczne wydarzenie
Wzbogacające doświadczenie
Cywilizacyjny skok

VIII. KOŚCIÓŁ – DUSZA NARODU
Cel nadrzędny: integracja narodu
Symbolika świętego Stanisława
Przedmurze chrześcijaństwa
Niezłomność i mądrość
Dialog – tak, współpraca – nigdy!
Ani kapitalizm, ani komunizm
Symbioza narodu i Kościoła
Dzieci Jana Pawła II
Prymas Tysiąclecia
Symbole wiary
Niezastąpiona rola
Hipokryzja Zachodu
Żywa wiara
Marsz w stronę „nowej Polski”

 1. REWOLUCJA JANA PAWŁA II, INSPIRACJI SOLIDARNOŚCI
  Przy łożu boleści Polski
  MYŚL JANA PAWŁA II – INSPIRACJĄ „SOLIDARNOŚCI”
  Ani kolektywizm socjalistyczny, ani liberalizm kapitalistyczny
  Jaka globalizacja? Jaki wolny rynek?
  Solidarność i sprawiedliwość społeczna
  Rodzina, jej wartości i „cywilizacja miłości”
  Media, Wolność i Prawda
  Poszanowanie środowiska naturalnego
  Europa dla Polski czy Polska dla Europy
  Powinność chrześcijanina
 2. „SOLIDARNOŚĆ” – ALBO DĄŻENIE DO INNEJ CYWILIZACJI
  Co pozostało z tamtych dni
  „Solidarność” autentyczna: 16–23 sierpnia
  Ku porozumieniu umiarkowanych
  W stronę porozumienia
  Szesnaście miesięcy wolności, nadziei i napięć
  Walka o legalizację „Solidarności”
  Między interwencją a pierestrojką, już od roku 1980…
  Trudna pozycja Lecha Wałęsy
  Groźba interwencji
  Rok entuzjazmu i obaw, zakończony tragedią
  Walka o kontrolę nad „Solidarnością”
  Starcie w Bydgoszczy i rola Stefana Bratkowskiego
  Napięcia w „Solidarności” w sytuacji galopującego kryzysu ekonomicznego
  Dwa dramaty i nowe sowieckie zagrożenie
  Historyczny zjazd „Solidarności”
  Ku „samorządnej republice”
  „Fundamentaliści” i „pragmatycy”
  Jaruzelski pierwszym sekretarzem – ostatnią szansą
 3. OD MNIEJSZEGO ZŁA…
  Zjednoczenie narodowe czy konfrontacja?
  Napięcia na tle katastrofy gospodarczej
  Ostatnie starcia przed wstrząsem
  „Mniejsze zło”, jednak nadal zło
  Sensacyjne informacje Arte – NRD gotowe do interwencji
  Stan wojenny a partyjni twardogłowi
  Dwuznaczna postawa „lewicy laickiej” wobec stanu wojennego
  Aby katastrofa nie skończyła się tragedią…
  Nadal żyć i mieć nadzieję
  Gdańsk czy Poznań?
  Ograniczony zakres swobody działania władzy i Kościoła
  Pierwszy bilans
  Nieszczęścia i poczucie humoru
  W oczekiwaniu na odrodzenie
  Tajemnica Wałęsy
  Koniec stanu wojennego

XII. …KU MNIEJSZEMU DOBRU
Bezowocne wysiłki Jacques’a Chiraca
Normalizacja w kryzysie
Zamordowanie księdza Popiełuszki
Rozkład systemu w kryzysie
Czynnik Gorbaczow
W stronę Okrągłego Stołu i zapaści systemu

XIII. SYLWETKI: MIECZYSŁAW RAKOWSKI, BRONISŁAW GEREMEK, LECH WAŁĘSA, STANISŁAW STOMMA – czyli symbole pewnej epoki
Mieczysław Rakowski
Bronisław Geremek
Lech Wałęsa
Stanisław Stomma

XIV. POLSKA WOLNA, LECZ DALEKA OD IDEAŁÓW „SOLIDARNOŚCI” – NADZIEJA IV RZECZPOSPOLITEJ?
Początek w kryzysie
„Wielki plan” i wspaniała porażka Gorbaczowa
Fiasko kolejnego „wielkiego planu” – planu Kościoła w Polsce
Dziki kapitalizm
Bilans globalnie negatywny
Polska skansenem neoliberalizmu?
Rehabilitacja socjalizmu?
Linia podziału: koncepcja polskości
Wspólnota żydowska, która musi wybrać swoje miejsce
Media bez deontologii
Nieistniejąca polityka zagraniczna

Aneks
Korespondent ceniony, z wyjątkami…
Ataków… dowartościowujących
Powszechne poparcie

Indeks osób

Spis ilustracji

Dodatkowe informacje

ISBN

978-83-7543-375-3

Okładka

miękka