Od demobilizacji do zamachu majowego. Wojsko polskie 1921–1926

//, Promocje//Od demobilizacji do zamachu majowego. Wojsko polskie 1921–1926

Od demobilizacji do zamachu majowego. Wojsko polskie 1921–1926

63,00  45,00 

6 w magazynie

Lech Wyszczelski

Monografia obejmuje lata 1921–1926, czyli pierwszy pokojowy okres funkcjonowania Wojska Polskiego. Jest to trzecia część zaplanowanej serii omawiającej całość dziejów Wojska Polskiego w okresie międzywojennym. Napisana w oparciu o badania archiwalne i inne źródłowe oraz najnowszą literaturę przyczynkarską. Praca weryfikuje wiele wcześniejszych ustaleń historiografii i stanowi najpełniejszą prezentację opisywanego okresy dziejów polskiej armii.

6 w magazynie

Opis

Lech Wyszczelski

Monografia obejmuje lata 1921–1926, czyli pierwszy pokojowy okres funkcjonowania Wojska Polskiego. Jest to trzecia część zaplanowanej serii omawiającej całość dziejów Wojska Polskiego w okresie międzywojennym. Napisana w oparciu o badania archiwalne i inne źródłowe oraz najnowszą literaturę przyczynkarską. Praca weryfikuje wiele wcześniejszych ustaleń historiografii i stanowi najpełniejszą prezentację opisywanego okresy dziejów polskiej armii.

ISBN 978-83-7543-002-8

Warszawa 2007, B5, ss. 472

Spis treści

 1. Geograficzne, polityczne i militarne położenie Polski
 2. Konstytucja z marca 1921 r. i inne akty prawne regulujące status pokojowej organizacji Wojska Polskiego
 3. Stosunki zewnętrzne – sojusze wojskowe
 4. Wojenny pion przygotowań armii
 5. Organizacja centralnej i terenowej administracji wojska
 6. Myśl wojskowa
 7. Doktryna wojenna
 8. Planowanie wojenne
 9. Kadra dowódcza, sztabowa i administracyjna
 10. Kształcenie i szkolenie wojsk
 11. Dyscyplina wojskowa
 12. Przemysł zbrojeniowy
 13. Bronie główne
 14. Marynarka wojenna
 15. Rodzaje wojsk
 16. Służby
 17. Korpus Ochrony Pogranicza
 18. Działalność oświatowo-wychowawcza i kulturalna
 19. Rola wojska w przygotowaniu obronnym społeczeństwa
 20. Wojsko – instrumentem polityki wewnętrznej

Zakończenie

Bibliografia

Abstract

Wykaz skrótów

Indeks osób

Indeks miejscowości

Dodatkowe informacje

ISBN

978-83-7543-002-8

Okładka

miękka