Drogi do niepodległości. Reminiscencje popowstaniowe

//, Historia XIX wieku//Drogi do niepodległości. Reminiscencje popowstaniowe

Drogi do niepodległości. Reminiscencje popowstaniowe

39,00 

6 w magazynie

Red. Tadeusz Wolsza

Publikacja składa się z dziesięciu studiów i artykułów przygotowanych przez najwybitniejszych specjalistów w kraju z zakresu dziewiętnastowiecznych zagadnień dotyczącej historii politycznej i społecznej w Polsce . Poruszają tematy międzynarodowego znaczenia sprawy polskiej w drugiej połowie XIX stulecia, genezy powstania styczniowego, popowstaniowej irredenty, postaw społeczeństwa polskiego pomiędzy powstaniem styczniowym i ożywieniem społeczno-politycznym na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku oraz popowstaniowe reminiscencje z okresu II Rzeczypospolitej i PRL.

6 w magazynie

Opis

Red. Tadeusz Wolsza

Publikacja składa się z dziesięciu studiów i artykułów przygotowanych przez najwybitniejszych specjalistów w kraju z zakresu dziewiętnastowiecznych zagadnień dotyczącej historii politycznej i społecznej w Polsce . Poruszają tematy międzynarodowego znaczenia sprawy polskiej w drugiej połowie XIX stulecia, genezy powstania styczniowego, popowstaniowej irredenty, postaw społeczeństwa polskiego pomiędzy powstaniem styczniowym i ożywieniem społeczno-politycznym na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku oraz popowstaniowe reminiscencje z okresu II Rzeczypospolitej i PRL.

SPIS TREŚCI
Wstęp (Tadeusz Wolsza)
Andrzej Nowak, Materiały do fundamentów polityki Imperium Rosyjskiego wobec Polski i Polaków przed powstaniem styczniowym
Marek Kornat, Powstanie styczniowe w dyplomacji europejskiej
Alicja Kulecka, Chłopi a powstanie styczniowe
Jolanta Sikorska-Kulesza, Powstanie styczniowe na Litwie i Rusi a Rzeczpospolita Obojga (Trojga) Narodów
Włodzimierz Suleja, Irredentysci. Przedstawiciele polskiej konspiracji niepodległościowej po powstaniu styczniowym.
Anna Sieradzka, Ubiory i biżuteria okresu żałoby narodowej doby powstania styczniowego
Tomasz Panfil, Symbolika powstania styczniowego.
Janusz Odziemkowski, Gloria Victis. Pamięc i tradycja powstania styczniowego w II Rzeczpospolitej
Zbigniew Romek, Powstanie styczniowe w podręcznikach PRL. Historia na usługach ideologii i polityki.
Tadeusz P. Rutkowski, Obchody setnej rocznicy powstania styczniowego w Polsce Ludowej

Warszawa 2018, ISBN 978-83-66018-14-3, B5, s.233, 18 il. cz-b., okładka miękka
Koedycja z Muzeum Historii Polski