Europejczyk w podróży 1850–1939

////Europejczyk w podróży 1850–1939

Europejczyk w podróży 1850–1939

63,00 

27 w magazynie

red. Ewa Ihnatowicz, Stefan Ciara

Autorzy – historycy i literaturoznawcy – piszą o podróży rozumianej i jako pokonywanie przestrzeni, i jako relacja z podróżowania, i jako temat literacki. Rozważają zwłaszcza zjawisko podróżowania jako odzwierciedlenie funkcjonujących ówcześnie modeli poznawczych i obyczajowych. Analizują skutki wywierane przez peregrynacje w indywidualnej i zbiorowej świadomości, a także ówczesne doświadczanie europejskości, filozofię i formułę podróżowania Europejczyka po Europie i poza nią.

27 w magazynie

Opis

red. Ewa Ihnatowicz, Stefan Ciara

Autorzy – historycy i literaturoznawcy – piszą o podróży rozumianej i jako pokonywanie przestrzeni, i jako relacja z podróżowania, i jako temat literacki. Rozważają zwłaszcza zjawisko podróżowania jako odzwierciedlenie funkcjonujących ówcześnie modeli poznawczych i obyczajowych. Analizują skutki wywierane przez peregrynacje w indywidualnej i zbiorowej świadomości, a także ówczesne doświadczanie europejskości, filozofię i formułę podróżowania Europejczyka po Europie i poza nią.

Prace Instytutu Historycznego UW

ISBN 978-83-7543-129-2

Warszawa 2010, B5, ss. 489

Spis treści

Od redaktorów

  1. Europejskość poza Europą

Tadeusz Budrewicz, Oko w oko z islamem. Europejska tożsamość turysty
Magdalena Sadlik, „Oglądam to, co jest najdroższe i najświętsze dla każdego chrześcijanina” – wędrówki do źródeł kultury europejskiej
Katarzyna Lesicz-Stanisławska, Dygasiński w podróży do Brazylii
Izabella Rusinowa, Izabella Bird i jej amerykańskie wojaże
Alicja Kulecka, Na Zachód i Wschód – w poszukiwaniu przyczyn demokracji i rozwoju oraz despotii i regresu (Alexis de Tocqueville i Astolphe de Custine)
Grzegorz P. Bąbiak, Polskie drogi od Sybiru po Paryż. Wygnańcze doświadczenia Zygmunta Mineyki
Małgorzata Karpińska, Pierwsza podróż Alexisa de Tocqueville’a do Algierii

  1. Europejskość w Europie: centra i peryferie

Henryk Bałabuch, Komparatystyka podróżnicza Wincentego Lutosławskiego z perspektywy iberyjskiej
Beata K. Obsulewicz, Realne koszta tanich podróży. O Wincentym Lutosławskim i jego Wrażeniach iberyjskich
Ewa Ferens, W poszukiwaniu wzorca cywilizacyjnego. Ignacy Maciejowski i Kazimierz Chłędowski z wizytą w Anglii
Lena Magnone, Konopnicka w zimowej stolicy Europy
Dariusz Opaliński, „Dusza się tu i oddrętwia i młodnieje”. Wrażenia Polaków z podróży do kurortów europejskich w XIX wieku
Małgorzata Przeniosło, Wielopolskich z Chrobrza i Potockich z Chrząstowa podróże po świecie (okres międzywojenny)
Inesa Szulska, Europejskie peregrynacje Czesława Jankowskiego
Ryszard Waksmund, Dziecko w podróży w świetle prozy wspomnieniowej (na wybranych przykładach)

III. Europejskość w Polsce

Przemysław Deles, Warszawa XIX wieku w opinii podróżników brytyjskich
Ewa Paczoska, Georg Brandes – „nasz człowiek” w Europie
Jadwiga Hoff, Podróż Wielkopolanina przez Galicję. Cztery tygodnie w Galicji Stanisława Karwowskiego
Stefan Ciara, Michał Marczak i jego kresowa peregrynacja, czyli jak Korpus Ochrony Pogranicza europeizował Kresy

  1. Europejskość w podróży literackiej

Wiesław Ratajczak, Podróż gorszego Europejczyka
Grażyna Legutko, Europejskie wędrówki młodopolskiego rewolucjonisty – przypadek Gustawa Daniłowskiego

  1. Podróż Europejczyka: doświadczenie indywidualisty

Edward Kasperski, Apodemika Norwida
Urszula Kowalczuk, Europejczyk w podróży – casus Kazimierza Chłędowskiego
Monika Soja-Nicińska, Do źródeł
Łukasz Książyk, Ruch jest zbędny, czyli dziewiętnastowieczny Europejczyk w podróży imaginacyjnej
Dawid Maria Osiński, Dandyska w podróży po Europie. Diarystyczny zapis obecności Marii Baszkircew

Indeks osób

Indeks geograficzny

Dodatkowe informacje

ISBN

978-83-7543-129-2

Okładka

twarda