Działaczki społeczne, feministki, obywatelki…, t. II, Samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich po roku 1918 (na tle porównawczym)

////Działaczki społeczne, feministki, obywatelki…, t. II, Samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich po roku 1918 (na tle porównawczym)

Działaczki społeczne, feministki, obywatelki…, t. II, Samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich po roku 1918 (na tle porównawczym)

63,00 

1 w magazynie

red. A. Janiak-Jasińska, K. Sierakowska i A. Szwarc

Książka zawiera 23 studia i szkice odzwierciedlające złożone i różnorodne formy społecznego, kulturalnego i politycznego organizowania się kobiet w II Rzeczypospolitej i czasach PRL. Autorzy analizują stowarzyszenia, związki zawodowe, partie polityczne, zrzeszenia spółdzielcze itd., zarówno zdominowane przez mężczyzn, jak i ekskluzywnie kobiece. W bardzo wielu przypadkach konstatują skuteczne próby podporządkowania ich sobie przez elity władzy i narzucenia im dominujących ideologii.

1 w magazynie

Kategoria:

Opis

red. A. Janiak-Jasińska, K. Sierakowska i A. Szwarc

Książka zawiera 23 studia i szkice odzwierciedlające złożone i różnorodne formy społecznego, kulturalnego i politycznego organizowania się kobiet w II Rzeczypospolitej i czasach PRL. Autorzy analizują stowarzyszenia, związki zawodowe, partie polityczne, zrzeszenia spółdzielcze itd., zarówno zdominowane przez mężczyzn, jak i ekskluzywnie kobiece. W bardzo wielu przypadkach konstatują skuteczne próby podporządkowania ich sobie przez elity władzy i narzucenia im dominujących ideologii.

ISBN 978-83-7543-101-8

Warszawa 2009, B5, ss. 472

Spis treści

Grażyna Szelqgowska, Geneza społeczeństwa obywatelskiego a organizacje kobiece w Polsce niepodległej i czasach PRL – zarys problematyki. Przedmowa
Grażyna Szelqgowska, The origin of civil society and women’s organizations in independent Poland and the People’s Republic of Poland – an outline. Introduction

  1. Dawne struktury we własnym państwie

Katarzyna Sierakowska, Samoorganizowanie się kobiet w II Rzeczypospolitej: dążenia, szanse, realizacje
Mariola Kondracka, Aktywność parlamentarna posłanek i senatorek Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1919–1927
Jolanta Kamińska-Kwak, Polski ruch kobiecy na Górnym Śląsku w 1. połowie XX wieku (1900–1939); zróżnicowanie, rozmiary i formy działania
Tomasz Pudłocki, „Za silna już do starego życia, a za słaba jeszcze do nowego” – przemyskie inteligentki wobec wyzwań nowoczesności w okresie dwudziestolecia międzywojennego
Ewelina M. Kostrzewska, Stowarzyszenie Zjednoczonych Ziemianek w dwudziestoleciu międzywojennym
Zofia Chyra-Rolicz, Liga Kooperarystek w Polsce (1935–1944). Organizacja kobieca?

  1. Organizacje kobiece – nowa jakość?

Maria Wierzbicka, Polskie Stowarzyszenie Kobiet z Wyższym Wykształceniem (1926–1948)
Bożena Urbanek, Aktywność kobiet w polskich medycznych organizacjach zawodowych w okresie międzywojennym
Monika Piotrowska-Marchewa, Pod patronatem Kościoła i w ogniu walki klasowej. Problematyka związków zawodowych żeńskiej służby domowej w II Rzeczypospolitej
Sylwia Kuźma-Markowska, Wiele nurtów jednej fali: ruch kobiecy w Stanach Zjednoczonych w latach 70.

III. Przemiany polityczne a organizacje kobiece

Agnieszka Chlebowska, Pierwszy raz z prawem głosu. Praca organizacji kobiecych nad przygotowaniem szczecinianek do udziału w życiu politycznym w czasie kampanii wyborczej do niemieckiego Zgromadzenia Narodowego
Halina Parafianowicz, Pacyfistki amerykańskie w czasie I wojny światowej i okresie międzywojennym
Robert Kotowski, Między polityką a działalnością społeczną – Narodowa Organizacja Kobiet w dwudziestoleciu międzywojennym
Joanna Dufrat, Jak włączyć kobiety w świat działań publicznych? Problemy organizacyjne Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet (1928–1939)
Dariusz Jarosz, Idee, programy i realia: funkcje Ligi Kobiet w porządku instytucjonalnym Polski Ludowej (1945–1957)
Anna Nowakowska, Komisja Historii Kobiet w Walce o Niepodległość – w trosce o zachowanie w pamięci bohaterek

  1. Kobiety w strukturach zdominowanych przez mężczyzn

Krzysztof Lesiakowski, Młodzież żeńska w brygadach i hufcach Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” (1948–1955)
Grzegorz Berendt, Działalność komisji i sekcji kobiet Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce w latach 1950–1970
Natalia Jarska, Idealne kobiety w służbie państwu. Działalność Sekcji Kobiecej Falangi (Hiszpania 1939–1950)
Joanna Wawrzyniak, O rolach kobiet w organizacji mężczyzn – na przykładzie kombatantek (1945–1969). Szkic do tematu
Małgorzata Mazurek, Pomóc, załatwić, zorganizować: kobiety w strukturach formalnych i nieformalnych w PRL (1971–1981)
Bożena Chałuj, Dlaczego organizacje pozarządowe? Preferencje organizacyjne w drugiej fali ruchu kobiecego w Polsce

 

Informacje dodatkowe

ISBN

978-83-7543-101-8

Okładka

miękka