Epoka inteligencji. Historia porównawcza warstwy wykształconej w Europie, tłum. J. Górny, red. A. Kożuchowski

//, KLIO w Niemczech, Serie//Epoka inteligencji. Historia porównawcza warstwy wykształconej w Europie, tłum. J. Górny, red. A. Kożuchowski

Epoka inteligencji. Historia porównawcza warstwy wykształconej w Europie, tłum. J. Górny, red. A. Kożuchowski

37,00 

Brak w magazynie

Denis Sdvižkov

Praca przedstawia dzieje warstw wykształconych we Francji, Niemczech, Polsce i Rosji od połowy XVIII do połowy XIX wieku. Autor analizuje procesy, które doprowadziły do rozwoju świadomości inteligencji jako grupy społecznej, jej stosunek do państwa, modernizacji i najważniejszych ideologii owych czasów, a także realia życia inteligentów: ich sytuację materialną, zainteresowania i fascynacje, mody i aspiracje. Książka zawiera też katalog głównych problemów teoretycznych badań nad inteligencją i jej samoświadomością.

Brak w magazynie

Opis

Denis Sdvižkov

Praca przedstawia dzieje warstw wykształconych we Francji, Niemczech, Polsce i Rosji od połowy XVIII do połowy XIX wieku. Autor analizuje procesy, które doprowadziły do rozwoju świadomości inteligencji jako grupy społecznej, jej stosunek do państwa, modernizacji i najważniejszych ideologii owych czasów, a także realia życia inteligentów: ich sytuację materialną, zainteresowania i fascynacje, mody i aspiracje. Książka zawiera też katalog głównych problemów teoretycznych badań nad inteligencją i jej samoświadomością.

Klio w Niemczech, t. 17

Koedycja z Niemieckim Instytutem Historycznym i Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk

ISBN 978-83-7543-203-9

Warszawa 2011, A5, ss. 311

 

Spis treści

Przedmowa (Denis Sdvižkov)

Wstęp (Adam Kożuchowski)

Wprowadzenie

Początki inteligencji

Rozdział 1. Arbiter intelligentiarum. Intelektualiści francuscy – uniwersalny wzorzec czy ślepa ścieżka ewolucji?

Nowi bogowie: noblesse de plume
Nowi władcy: inteligencja i burżuazja
Nowa władza: faire l’Affaire
Nowa era: intelektualiści i ich stulecie

Rozdział 2. Odczarowany świat Czarodziejskiej góry. Niemiecka warstwa wykształcona między humanizmem a polityką

U zarania pewnej warstwy: kształtowanie przez środowisko
Złoty wiek
Portret w wytwornym wnętrzu
Nieład i zmierzch bożyszcz

Rozdział 3. Znośna zbędność bytu. Inteligencja polska jako przykład heroizmu i anomalii

Awangarda i prowincja: polscy „ludzie pióra” przed rozbiorami
Przedwiośnie inteligencji polskiej
Inteligencja jako „państwo w państwach”
Dzień powszedni inteligencji
Nowy początek i nastroje schyłkowe

Rozdział 4. Wujaszek Wania i Biesy. Twarze rosyjskiej inteligencji

Niemoc struktur czy dojrzałość ideałów? Problematyczne początki inteligencji rosyjskiej
„Przeżarta gangreną część cesarstwa” jako „czuciowy organ narodu”
Wieczni studenci czy nowe centrum? Pozycja społeczna inteligencji rosyjskiej
Dzieciństwo, lata chłopięce, wiek młodzieńczy
Wiek żelazny inteligencji rosyjskiej

Rozdział 5. Podsumowanie, główne kierunki badań. Inteligencja jako problem badawczy

Inteligencja jako model: elita i centrum
Kontury inteligencji: pochodzenie i granice
Zróżnicowanie regionalne
Inteligencja jako aktor społeczny
Inteligencja – burżuazja – klasa średnia
Inteligencja i warstwy niższe
Inteligencja a tradycyjne elity
Inteligencja – kler – „sekularyzacja”
Inteligencja w świecie odczarowanym
Co robić? Inteligencja i polityka
Inteligencja i naród
Inteligencja/porównanie/transfer – imagined dis-unity
Morał: inteligencja jako bękart?

Bibliografia

Indeks osobowy

Informacje dodatkowe

ISBN

978-83-7543-203-9

Okładka

miękka ze skrzydełkami