Wiele historii jednego państwa. Obraz dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego do 1569 r. w ujęciu historyków polskich, rosyjskich, ukraińskich, litewskich i białoruskich w XIX w.

//, Prace Instytutu Historycznego UW, Serie//Wiele historii jednego państwa. Obraz dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego do 1569 r. w ujęciu historyków polskich, rosyjskich, ukraińskich, litewskich i białoruskich w XIX w.

Wiele historii jednego państwa. Obraz dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego do 1569 r. w ujęciu historyków polskich, rosyjskich, ukraińskich, litewskich i białoruskich w XIX w.

50,00 

Brak w magazynie

Katarzyna Błachowska

Autorka przedstawiła koncepcje dziejów Litwy i Wielkiego Księstwa Litewskiego do roku 1569 formułowane przez XIX-wiecznych historyków polskich, rosyjskich i ukraińskich, a także litewskich i białoruskich w pracach, które odegrały istotną rolę w rozwoju myśli historycznej oraz badaniach nad problemem tych dziejów we wskazanych historiografiach. Szczególny nacisk położyła na różnice w ujęciach wynikające z ówczesnych stanowisk metodologicznych, ideowych oraz politycznych poszczególnych historyków reprezentujących różne nurty historiograficzne.

Brak w magazynie

Opis

Katarzyna Błachowska

[egzemplarz archiwalny, lekko uszkodzony grzbiet okładki]

Autorka przedstawiła koncepcje dziejów Litwy i Wielkiego Księstwa Litewskiego do roku 1569 formułowane przez XIX-wiecznych historyków polskich, rosyjskich i ukraińskich, a także litewskich i białoruskich w pracach, które odegrały istotną rolę w rozwoju myśli historycznej oraz badaniach nad problemem tych dziejów we wskazanych historiografiach. Szczególny nacisk położyła na różnice w ujęciach wynikające z ówczesnych stanowisk metodologicznych, ideowych oraz politycznych poszczególnych historyków reprezentujących różne nurty historiograficzne.

Prace Instytutu Historycznego UW

ISBN 978-83-7543-076-9

Warszawa 2009, B5, ss. 410

Spis treści

CZĘŚĆ I
Imperialnie, narodowo, romantycznie – ujęcia historii Litwy i Wielkiego Księstwa Litewskiego w pierwszej połowie XIX wieku

Rozdział 1. Fundamenty naukowej historiografii Litwy i Wielkiego Księstwa Litewskiego

Litwa i Ruś w historiograficznej tradycji Rzeczypospolitej: Adam Naruszewicz
Uniwersytet Wileński – tam gdzie zaczęła się historiografia Litwy
Źródła do badań nad dziejami Litwy i Wielkiego Księstwa Litewskiego

Rozdział 2. Dzieje Litwy i Wielkiego Księstwa Litewskiego w oficjalnej historiografii rosyjskiej w pierwszej połowie XIX wieku

Czas określania własnej tożsamości – gdy Wielkie Księstwo Litewskie było tylko sąsiadem – historiografia rosyjska do końca panowania Aleksandra I: Michał Szczerbatow i Mikołaj Karamzin
Kiedy Wielkie Księstwo Litewskie stało się Rusią Zachodnią – oficjalna historiografia czasów Mikołaja I: Mikołaj Ustriałow
Czy Litwa to Ruś? – model Ustriałowa w opracowaniach monograficznych za panowania Mikołaja I

Rozdział 3. Wolny lud na pograniczu światów – dzieje Litwy i Wielkiego Księstwa Litewskiego w ujęciu Teodora Narbutta

Rozdział 4. Słowiańsko-bałtycki krąg cywilizacyjny – Joachima Lelewela koncepcja dziejów Polski, Litwy i Rusi

Rozdział 5. Między modelem Ustriałowa a historiozofią Herdera – refleksja nad przeszłością Litwy polskich historyków w kraju

Polska wersja oficjalnej wykładni rosyjskiej: Wacław Aleksander Maciejowski
Historia przez pryzmat historiozofii – dzieje Litwinów oczami Józefa Ignacego Kraszewskiego

Część II
Wielość perspektyw, nowe spojrzenia – ujęcia historii Wielkiego Księstwa Litewskiego i tworzących je ziem w drugiej połowie XIX wieku

Rozdział 6. Wielkie Księstwo Litewskie w historiografii rosyjskiej czasów Aleksandra II – ujęcie nieoficjalne i oficjalne

„Zwichnięta” Ruś – historyczny rozwój tzw. Rusi Zachodniej w interpretacji szkoły państwowej: Sergiusz Sołowjow
Fatalne skutki alienacji – ujęcie oficjalne według modelu Ustriałowa: Michał Smirnow
Fatalne skutki związków z Polską – losy tzw. Rusi Zachodniej w ujęciu oficjalnym. Fuzja modeli Ustriałowa i Sołowjowa: Michał Kojałowicz

Rozdział 7. Historiografia regionów w czasach Aleksandra II. Wielkie Księstwo Litewskie – państwowa kontynuacja Księstwa Połockiego

Wielkie Księstwo Litewskie państwem białorusko-litewskim – początki historiografii białoruskiej: Osip Turczinowicz
Wielkie Księstwo Litewskie państwem połocko-litewskim – ujęcie słowianofilskie: Iwan Bielajew

Rozdział 8. Polska – Ruś – Wielkie Księstwo Litewskie. Idee i mity polskiej historiografii

Litwa i Ruś Czerwona w historiografii polskiej po Wiośnie Ludów – narodziny tzw. idei jagiellońskiej: Karol Szajnocha
Koniec „apologii naszego historycznego społeczeństwa” – unie polsko-litewskie w ocenie koryfeusza tzw. szkoły krakowskiej: Józef Szujski
„Państwo najwyższym związkiem politycznym” – spojrzenie na unie młodszego pokolenia historyków tzw. szkoły krakowskiej: Michał Bobrzyński
Rozwiane widmo azjatyckiej despotii – spojrzenie na unię młodszego pokolenia historyków tzw. szkoły krakowskiej: Stanisław Smolka
Siła idei, bezsilność miecza – dopełnienie apologetycznej wizji unii: Anatol Lewicki

Rozdział 9. Z perspektywy Kijowa i Lwowa – dzieje Wielkiego Księstwa Litewskiego w interpretacji historyków ukraińskich

Zakończenie. Paralela dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego w historiografii polskiej i rosyjskiej w XVIII i XIX wieku

Summary

Резюме

Bibliografia

Indeks osób

Informacje dodatkowe

ISBN

978-83-7543-076-9

Okładka

twarda