Kapitan Jan Bukowski 1915-1947(?) Biografia żołnierska z burzliwą historią XX wieku w tle

//, Historia- II wojna światowa, Nowości, Promocje//Kapitan Jan Bukowski 1915-1947(?) Biografia żołnierska z burzliwą historią XX wieku w tle

Kapitan Jan Bukowski 1915-1947(?) Biografia żołnierska z burzliwą historią XX wieku w tle

45,00 

Mariusz Solecki

Książka przedstawia losy kapitana Jana Bukowskiego, absolwenta Szkoły Podchorążych Artylerii w Toruniu, żołnierza 5 pac, dowódcy baterii haubic w kampanii wrześniowej, uczestnika francuskiego ruchu oporu, oficera transportującego z Gibraltaru do Wielkiej Brytanii dokumenty znalezione w Liberatorze, w którym zginął gen. Sikorski, wreszcie adiutanta 14 pal 4 DP 1 KP. W publikacji zawarto m.in. rozdział o wyjątkowej organizacji sabotażowo-dywersyjnej „Nurmi”, w której Jan Bukowski był komendantem sekcji, oraz szczegółowy opis działalności siatki wywiadowczo-przerzutowej, do której przyłączył się bohater książki, chcąc w 1947 r. sprowadzić z Polski na Wyspy swoich bliskich. Autor w książce odtwarza zapewne po raz pierwszy tak dokładnie historię porwania Tadeusza Bejta – młodego uczestnika siatki przerzutowej, porwanego – tak jak i kpt. Bukowski – w 1947 r. w Berlinie przez komunistycznego agenta Gerharda Bielke „Andersena”.

 

Opis

Mariusz Solecki

Książka przedstawia losy kapitana Jana Bukowskiego, absolwenta Szkoły Podchorążych Artylerii w Toruniu, żołnierza 5 pac, dowódcy baterii haubic w kampanii wrześniowej, uczestnika francuskiego ruchu oporu, oficera transportującego z Gibraltaru do Wielkiej Brytanii dokumenty znalezione w Liberatorze, w którym zginął gen. Sikorski, wreszcie adiutanta 14 pal 4 DP 1 KP. W publikacji zawarto m.in. rozdział o wyjątkowej organizacji sabotażowo-dywersyjnej „Nurmi”, w której Jan Bukowski był komendantem sekcji, oraz szczegółowy opis działalności siatki wywiadowczo-przerzutowej, do której przyłączył się bohater książki, chcąc w 1947 r. sprowadzić z Polski na Wyspy swoich bliskich. Autor w książce odtwarza zapewne po raz pierwszy tak dokładnie historię porwania Tadeusza Bejta – młodego uczestnika siatki przerzutowej, porwanego – tak jak i kpt. Bukowski – w 1947 r. w Berlinie przez komunistycznego agenta Gerharda Bielke „Andersena”.

Imponujący jest wykorzystany w książce materiał źródłowy, w tym ikonograficzny. Czytelnik pozna szerokie grono osób związanych z kpt. Bukowskim a także jak wyglądał on sam na różnych etapach swojego życia. Biografia powstała w oparciu o archiwa rodzinne szeroką kwerendę w zasobach archiwów państwowych polskich, brytyjskich, francuskich, niemieckich, litewskich, łotewskich, estońskich, rosyjskich i amerykańskich.

Autor jest doktorem elektroniki, projektantem układów scalonych. Jako pasjonat historii Polski ze sporym powodzeniem startował w kilku telewizyjnych konkursach, jak Wielki Test z Historii czy Giganci Historii.

SPIS TREŚCI
Słowo od autora
Rozdział I: 1915–1939
O Drawczach
O genealogii Bukowskich i Rychterów
O Kiernowie
O dzieciństwie i młodości Janka Bukowskiego
O studiach na Uniwersytecie Stefana Batorego
O początkach służby wojskowej – Kursie Unitarnym w Różanie
O Szkole Podchorążych Artylerii w Toruniu
O 5 Pułku Artylerii Ciężkiej w Krakowie
O Alfredzie Prager
O Helenie Hubert
O Alojzym Bukowskim
Rozdział II: 1939–1946
O udziale w kampanii wrześniowej
O agresji Związku Radzieckiego na Polskę 17 września 1939 r.
O przedostaniu się ppor. Jana Bukowskiego na Węgry
O internowaniu polskich uchodźców na Węgrzech i ich ewakuacji
do Francji
O pobycie i walkach we Francji
O internowaniu w Szwajcarii
O organizacji „Nurmi” we francuskim ruchu oporu
O więzieniu i internowaniu w Hiszpanii
O przybyciu – przez Gibraltar – do Wielkiej Brytanii i dalszej służbie
wojskowe
O wojennych i tuż powojennych losach osób z kręgu Jana
Bukowskiego
O Polskim Korpusie Rozmieszczenia i Przysposobienia
Rozdział III: Rok 1947
O wydarzeniach 1947 r.
O siatce przerzutowej rotmistrza Antoniego Landowskiego
O podróży do Krakowa i o kpt. Mieczysławie Sieroniu
vel Henryku Allersie-Mollym
O wydarzeniach na granicy w nocy 15/16 maja 1947 r.
O wydarzeniach w Berlinie i aresztowaniu kpt. Bukowskiego
O kpt. Mieczysławie Sieroniu raz jeszcze
O procesie w Szczecinie
O mjr. Józefie Warginie-Słomińskim vel ppłk. Józefie Wysockim
„Tillym”
O Polskiej Misji Wojskowej w Berlinie, Attachacie Wojskowym
oraz rezydenturach wywiadu
O Gerhardzie Bielke „Andersenie”
O aresztowaniu, a raczej o porwaniu kpt. Jana Bukowskiego
w Berlinie raz jeszcze
O por. Zygmuncie Szwiningu
O Oskarze Redlichu
O porwaniu Tadeusza Bejta
O aresztowaniu „Andersena”
Rozdział IV: Poszukiwania i różne ludzkie losy
O poszukiwaniach kpt. Jana Bukowskiego
O losach osób z kręgu kpt. Jana Bukowskiego
„Bez ostatniego rozdziału”
Dodatek – o haubicy 155 mm wz. 1917
Podziękowania
O autorze
Bibliografia
Wykaz skrótów
Indeks osób

 

Warszawa 2022, ISBN 978-83-67245-14-2, B5, s. 390,w tym 87 il. cz.-b., okładka miękka