Klio polska. Studia i materiały z dziejów historiografii polskiej po II wojnie światowej, t. II

//, Klio Polska, Serie//Klio polska. Studia i materiały z dziejów historiografii polskiej po II wojnie światowej, t. II

Klio polska. Studia i materiały z dziejów historiografii polskiej po II wojnie światowej, t. II

21,00 

red. A. Wierzbicki

Autorzy artykułów w tym tomie badają historiografię Polski Ludowej i pokazują, w jakich warunkach i pod jak silną presją ideologiczną i polityczną powstawała. Zajęli się dorobkiem tak wybitnych historyków, jak R. Lutman, W. Konopczyński, M. Żywczyński, B. Suchodolski, S. Kieniewicz, M. Kukiel, J. Skowronek. Zajęto się także powojennymi poglądami na polską historiografię XIX-wieczną, a także stosunkiem historyków do mitów historycznych.

Opis

red. A. Wierzbicki

Autorzy artykułów w tym tomie badają historiografię Polski Ludowej i pokazują, w jakich warunkach i pod jak silną presją ideologiczną i polityczną powstawała. Zajęli się dorobkiem tak wybitnych historyków, jak R. Lutman, W. Konopczyński, M. Żywczyński, B. Suchodolski, S. Kieniewicz, M. Kukiel, J. Skowronek. Zajęto się także powojennymi poglądami na polską historiografię XIX-wieczną, a także stosunkiem historyków do mitów historycznych.

Koedycja z Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk

ISBN 83-89729-74-1

Warszawa 2006, B5, ss. 196

Spis treści

Wstęp (Andrzej Wierzbicki)

Rafał Stobiecki – Zapomniana Historyka Władysława Konopczyńskiego

Katarzyna Błachowska –  Romana Lutmana spojrzenie na metodę

Mirosław Filipowicz –  Mieczysław Żywczyński -dylematy kapłana i historyka w PRL

Zbigniew Romek – Uczony pod presją. Przypadek Bogdana Suchodolskiego (maj 1949-grudzien 1953 r.)

Marcin Wolniewicz –  Między tradycją legionową a „tradycjami postępowymi”. Powstania narodowe w refleksji historycznej Stefana Kieniewicza

Artur Mękarski – Spór o genezę powstania listopadowego. Czyli generała Kukiela boje z „łódzką szkołąhistoryczną”

Maciej Górny – Od Lelewela do Smoleńskiego. Spory historiograficzne lat pięćdziesiątych

Andrzej Wierzbicki – Od historiografii do mitografi? „Mit” w historiografii polskiej ostatniego półwiecza

Informacje dodatkowe

ISBN

83-89729-74-1

Okładka

miękka