Migracje i społeczeństwo, t. 7: Migracje – historia – kultura

//////Migracje i społeczeństwo, t. 7: Migracje – historia – kultura

Migracje i społeczeństwo, t. 7: Migracje – historia – kultura

34,65 

4 w magazynie

red. J. Zamojski

Tom bardzo szeroko analizuje tytułowe zagadnienia, próbując uchwycić relacje, jakie zachodzą między procesami migracyjnymi w ich najróżniejszych postaciach a zdarzeniami w historii ludów, narodów, obszarów geohistorycznych, są także odniesienia do sfery kulturowej. Szeroki jest także zakres chronologiczny pracy: od starożytności (np. artykuł o cudzoziemcach w Starym Testamencie) po dzień dzisiejszy (np. studium o migracjach w filmach fabularnych).

4 w magazynie

Opis

red. J. Zamojski

Tom bardzo szeroko analizuje tytułowe zagadnienia, próbując uchwycić relacje, jakie zachodzą między procesami migracyjnymi w ich najróżniejszych postaciach a zdarzeniami w historii ludów, narodów, obszarów geohistorycznych, są także odniesienia do sfery kulturowej. Szeroki jest także zakres chronologiczny pracy: od starożytności (np. artykuł o cudzoziemcach w Starym Testamencie) po dzień dzisiejszy (np. studium o migracjach w filmach fabularnych).

Koedycja z Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk i Mazowiecką Wyższą Szkołą Humanistyczno-Pedagogiczną w Łowiczu

ISBN 83-88973-33-9

Warszawa 2002, B5, ss. 301 + 3 mapy

SPIS TREŚCI

SŁOWO WSTĘPNE (Jan E. Zamojski)

Krystyna Romaniszyn – IMPLIKACJE KULTUROWE MIGRACJI MIĘDZYNARODOWYCH – KONTYNUACJA PROBLEMATYKI

Kinga Olgyay-Stawikowska – CUDZOZIEMCY I ICH PRAWA W STARYM TESTAMENCIE (1850-428 r. p.n.e.)

Romuald Wojna – O RUCHLIWOŚCI KOCZOWNIKÓW WIELKIEGO STEPU I JEJ KONSEKWENCJACH HISTORYCZNYCH (DO XVI W.)

Katarzyna Głąbicka – EMIGRACJA GRECKA I SPOŁECZNOŚCI IMIGRANCKIE REFLEKSJE KULTUROWE

Andrzej Dziubiński – MIGRACJE W DZIEJACH MAGHREBU

Jerzy Zdanowski – MUZUŁMANIE W ŚWIECIE ZACHODNIM: WSPÓLNOTA CZY WSPÓLNOTY?

Elda González-Martínez – MĘŻCZYŹNI WYJEŻDŻAJĄ, KOBIETY OCZEKUJĄ: KILKA CECH EMIGRACJI GALICYJSKIEJ DO BRAZYLII 1880-1950

Małgorzata Nalewajko – HISTORYCZNE UWARUNKOWANIA RECEPCJI IMIGRACJI Z AFRYKI PÓŁNOCNEJ W HISZPANII

Bogumiła Lisocka-Jaegermann – NIEWOLNICTWO A PROCESY HISTORYCZNE I KULTUROWE W AMERYCE ŁACIŃSKIEJ I NA KARAIBACH

Marta Grzegorzewska – MIGRACJE – TOŻSAMOŚĆ – KULTURA. UDZIAŁ INDIAN QUECHUA W PROCESIE MIGRACJI WEWNĘTRZNYCH W PERU, A PRZEMIANY TRADYCYJNEJ TOŻSAMOŚCI

Natalia D. Aleksijewa, Aleksandr W. Manykin – EMIGRACJA INTELEKTUALISTÓW ROSYJSKICH: PROBLEMY, CHARAKTER, SPUŚCIZNA

Bernard Kołodziej – ADAPTACJA POLSKICH EMIGRANTÓW DO WARUNKÓW MIEJSC OSIEDLENIA

Andrzej Chodubski – SPECYFIKA WYCHODŹSTWA POLSKIEGO NA KAUKAZ W XIX I XX W.

Sławomir Łukasiewicz – PROBLEMY ZWIĄZANE Z BADANIAMI NAD EWOLUCJĄ MYŚLI POLITYCZNEJ EMIGRACJI POLSKIEJ PO 1939 ROKU. CASUS STANÓW ZJEDNOCZONYCH

Rafał Majewski – KULTURA POLITYCZNA DIASPORY POLSKIEJ

Andrzej Wróbel – MUZYKA I MIGRACJE

Tadeusz Miłkowski – MIGRACJE W FILMIE FABULARNYM

POGLĄDY I PRZEGLĄDY

Migracja ludzi i adaptacja form muzycznych (Żydzi w historii jazzu w ZSRR) (Ewa Kowalska)

Semantyka migratologiczna, czyli nieco refleksji nad terminami i pojęciami (Jan E. Zamojski)

SUMMARIES – SOMMAIRES – SUMARIOS

 

Informacje dodatkowe

ISBN

83-88973-33-9

Okładka

miękka