Kobieta w małych miastach Wielkopolski w drugiej połowie XVI i XVII wieku

////Kobieta w małych miastach Wielkopolski w drugiej połowie XVI i XVII wieku

Kobieta w małych miastach Wielkopolski w drugiej połowie XVI i XVII wieku

31,50 

Anetta Głowacka-Penczyńska

Monografia jest kolejną w polskiej historiografii próbą odpowiedzi na pytanie o miejsce i rolę, jaką w przedrozbiorowej Rzeczypospolitej odgrywały przedstawicielki płci żeńskiej. Polem obserwacji stały się tym razem małe ośrodki miejskie Wielkopolski – teren dotychczas słabo przebadany. Praca sytuuje się przy tym na pograniczu historii społecznej, antropologii historycznej czy wreszcie badań nad płcią kulturową. Autorka bardzo wiele uwagi poświęca też problematyce sytuacji majątkowej, źródeł utrzymania, standardu życia mieszczanek.

Opis

Anetta Głowacka-Penczyńska

Monografia jest kolejną w polskiej historiografii próbą odpowiedzi na pytanie o miejsce i rolę, jaką w przedrozbiorowej Rzeczypospolitej odgrywały przedstawicielki płci żeńskiej. Polem obserwacji stały się tym razem małe ośrodki miejskie Wielkopolski – teren dotychczas słabo przebadany. Praca sytuuje się przy tym na pograniczu historii społecznej, antropologii historycznej czy wreszcie badań nad płcią kulturową. Autorka bardzo wiele uwagi poświęca też problematyce sytuacji majątkowej, źródeł utrzymania, standardu życia mieszczanek.

ISBN 978-83-7543-169-8

Warszawa 2010, B5, ss. 175

Spis treści

Wstęp

Rozdział 1. Charakterystyka małych miast

Rozdział 2. Pozycja prawna kobiety

Prawo cywilne
Prawo karne

Rozdział 3. Miejsce i funkcje kobiety w rodzinie

Rozdział 4. Majątek kobiety – ruchomy i nieruchomy

Nieruchomości
Majątek ruchomy
Odzież
Pościel i bielizna
Wyposażenie domu i kuchni
Inwentarz żywy, narzędzia i rzeczy przy gospodarstwie będące
Mieszczańskie precjoza, rzeczy kosztowne i gotówka
Majątek zamożnej mieszczki i służącej
Majątek żon i córek rzemieślników
Majątek służącej

Rozdział 5. Kobieta w gospodarce miasta

Rzemiosło
Handel
Służące
Inne zajęcia

Rozdział 6. Dobroczynność w obliczu śmierci. Legaty testamentowe na rzecz instytucji religijnych i opiekuńczych

Rozdział 7. W konflikcie z prawem i obyczajem

Przestępstwa pospolite
Kobieta frywolna czy zniewolona?
Wyrodna matka czy wystraszona dziewczyna?
Z lotów na Łysą Górę

Zakończenie

Bibliografia

Abstract

Spis map, tabel i wykresów

Indeks osób

Dodatkowe informacje

ISBN

978-83-7543-169-8

Okładka

miękka