Prace Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, nr 13, poświęcony Karolinie Lanckorońskiej

//////Prace Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, nr 13, poświęcony Karolinie Lanckorońskiej