Barok. Historia-Literatura-Sztuka, nr 12, 1999, problemy epoki baroku

//////Barok. Historia-Literatura-Sztuka, nr 12, 1999, problemy epoki baroku

Barok. Historia-Literatura-Sztuka, nr 12, 1999, problemy epoki baroku

10,50 

Brak w magazynie

Brak w magazynie

Kategorie: ,

Opis

Półrocznik „Barok” od kilku lat zajmuje znaczące miejsce w polskiej humanistyce. Prezentuje wysoki poziom naukowy dzięki zamieszczanym w nim pracom wybitnych badaczy z Polski i krajów europejskich.

ISSN 1232-3233

Warszawa 1999, B5, ss. 278 + il. cz.-b. 10

końcówka nakładu

6

SPIS TREŚCI

Ad Lectorem – (Janusz Pelc)

ROZPRAWY I ESEJE

WalterLeitsch (Wiedeń) –Strój i naród w Polsce w pierwszej tercji XVII wieku, czyli jak spodnie nabrały znaczenia politycznego
Janusz Pelc (Warszawa)– Europa – Europa Środkowa i Wschodnia, podziały oraz osmoza różnych kultur
Jacek Głażewski (Warszawa)– Jana Andrzeja Morsztyna uwagi o czytelniku (na marginesie Wrowadzenia do „Lutni”)”
Norbert Korniłowicz (Lublin – Świdnik) – Kolektanea staropolska – o ” Wierszach zbieranej drużyny”
Roman Krzywy(Warszawa) )–Góry poruszone wyobraźnią. Obraz gór w przekazach staropolskich
Joanna Chołuj (Warszawa)– ” Andromacha” Stanisława Morsztyna i „Andromaque” Jesn Racine’a. Problemy stylu i słownictwa
Barbara Marczuk(Kraków) – Jean Pierre Camus jako wychowawca kobiet: Refleksje na temat „spektakli grozy”
Krystyna Moison – Jabłońska (Warszawa) – Skarbony duchowe – zapomniana forma dewocji doby Baroku
Tadeusz Zaucha (Warszawa) – „Ostatnia wieczerza z autoportretem autora” – Nieznany obraz Augustyna Mirysa
Krzysztof Zuba(Opole) –Sprawy zdrowia i medycyny w „Merkuriuszu Polskim” Jakuba Kazimierza Haura
PROBLEMY I DYSKUSJE

Ks. Michał Janocha (Warszawa) – O niezrealizowanym pomniku Jana III Sobieskiego w Rzymie) Małgorzata Szafrańska (Warszawa) –Król i jego ogrody – „Królewska prywatność, ogród i natura”. Wystawa w Madrycie, 23 XI – 23XI 1998
INEDITA I PROBLEMY INEDITÓW

Michał Janicki (Warszawa) – Jan Kochanowski po powrocie do ojczyzny oraz w dobie sejmów egzekucyjnych (1562-1564). Pierwowzór czy pierwsza redakcja fraszki ” O Aleksandrzech”? style=”margin-left: 10px”>Radosław Grześkowiak (Gdańsk) – Dwa anonimowe poematy o piersiach z przełomu XVII i XVIII wieku
OMÓWIENIA I PRZEGLĄDY

Joanna Rapacka– Nowe prace o Baroku w literaturze chorwackiej
RECENZJE I NOTY

Pisarki polskie epok dawnych, red. K. Stasiewicz (Małgorzata Wereszyńska-Duch)
Z ducha Tassa, ksiega pamiątkowa sesji naukowej w czterechsetlecie śmierci pisarza (1544-1544-1595)
Paulina Buchwald-Pelcowa, Cenzura w dawnej Polsce. Między prasa drukarską a stosem (Alina Dzięcioł)
Marek Prejs, Egzotyzm w literaturze staropolskiej. Wybrane problemy. (Jakub Z. Lichański)
Jacek Sokolski, Lipa, Chiron i labirynt. Esej o„Fraszkach” (Agnieszka Czechowicz)
„Emblematy miłosne” Jacoba Catsa, oprac. J. i P. Pelcowie (Krzysztof Mrowcewicz)
Michał Janocha, Missa in arte polona. Ikonografia mszy świętej w średniowiecznej i nowożytnej sztuce polskiej(Tomasz Dziubecki)
Studia Claromontana, t. 17 (Barbara Skowron-Charif)
KRONIKA

„Czwarty Międzynarodowy Kongres Ukrainoznawców, Odessa, 26-29 sierpnia 1999 r. (Teresa Chynczewska-Hennel))

„Ars mitologica. Wokół zagadnień recepcji mitów greckich. Ceramika i rzeźba starożytna . Grafika europejska oraz sztuka zdobnicza XVI- XIX wieku” – Wystawa ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, od 4 września do 7 listopada 1999 r. (Janusz Pelc)
” Miscellanea Łódzkie ” – Teraźniejszość i lata minione (Janusz Pelc)
Kolokwia Staropolskie. Od Potockiego do Konarskiego,cz. I: Warszawa, 31 maja 1999 r.: cz. II Kazimierz Dolny, 23-35 września 1999 r. (Wiesław Pawlak)
Z PROBLEMÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

 

NEKROLOGI-WSPOMNIENIA

br>
Renarda Ocieczek (Kraków) – Stanisław Grzeszczuk 1934-1999