„Wiecznie proszący, nigdy nie wysłuchani”. Polskie ugrupowania ugodowe w Wielkim Księstwie Poznańskim w latach 1894–1918

////„Wiecznie proszący, nigdy nie wysłuchani”. Polskie ugrupowania ugodowe w Wielkim Księstwie Poznańskim w latach 1894–1918

„Wiecznie proszący, nigdy nie wysłuchani”. Polskie ugrupowania ugodowe w Wielkim Księstwie Poznańskim w latach 1894–1918

45,00 

6 w magazynie

Rafał Łysoń

Problem działalności ugodowej w zaborze pruskim jest słabo znany w porównaniu z pozostałymi dwoma zaborami. Autor w swej pracy przedstawia program i skład społeczny polskich ugrupowań ugodowych oraz motywy zajęcia takiej postawy w ostatnim ćwierćwieczu rządów pruskich w Poznańskiem. Osobne miejsce zajmuje omówienie roli poznańskich ugodowców w okresie I wojny światowej w niemieckiej administracji i polityce, nie tylko w zaborze pruskim, ale i w okupowanym Królestwie Polskim.

6 w magazynie

Kategoria:

Opis

Rafał Łysoń

Problem działalności ugodowej w zaborze pruskim jest słabo znany w porównaniu z pozostałymi dwoma zaborami. Autor w swej pracy przedstawia program i skład społeczny polskich ugrupowań ugodowych oraz motywy zajęcia takiej postawy w ostatnim ćwierćwieczu rządów pruskich w Poznańskiem. Osobne miejsce zajmuje omówienie roli poznańskich ugodowców w okresie I wojny światowej w niemieckiej administracji i polityce, nie tylko w zaborze pruskim, ale i w okupowanym Królestwie Polskim.

Koedycja z Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk oraz Polskim Towarzystwem Historycznym

ISBN 978-83-7543-272-5

Warszawa 2013, B5, ss. 314

Spis treści

Wstęp

Rozdział I. Pomiędzy starymi a nowymi wyzwaniami – Poznańskie na przełomie XIX i XX w.

Rozdział II. Ugrupowania ugodowe – organizacja, działalność i liderzy w latach 1894–1914

Rozdział III. Polskie ugrupowania polityczne Poznańskiego wobec ugodowców – analiza na wybranych przykładach z prasy poznańskiej

Rozdział IV. Ugodowcy a władze niemieckie

Rozdział V. Ugodowcy w cieniu Wielkiej Wojny (1914–1918)

Zakończenie

Wykaz skrótów

Bibliografia

Abstract

Zusammenfassung

Indeks nazwisk

Informacje dodatkowe

ISBN

978-83-7543-272-5

Okładka

miękka