Zmiana, której nie było. Trzy próby czytania Reymonta

////Zmiana, której nie było. Trzy próby czytania Reymonta

Zmiana, której nie było. Trzy próby czytania Reymonta

38,00 

4 w magazynie

Małgorzata Litwinowicz-Droździel

Punktem wyjścia niniejszej pracy jest refleksja nad pojęciami dziewiętnastowieczności i nowoczesności oraz ich odniesieniami do historii kultury polskiej. Pojęcia te są szerokie i problematyczne, uściśla się je z trudem, otwierają rozległe pole, eksplorowane w ostatnich dekadach przez historyków literatury i kultury. Władysław Stanisław Reymont był autorem, który w ostatniej dekadzie wieku XIX odważył się na penetrację nierozpoznanych wcześniej rewirów polskiego życia społecznego. Autorka zajmuje się przede wszystkim trzema tekstami Władysława Stanisława Reymonta: Pielgrzymką do Jasnej Góry, Fermentami oraz Ziemią obiecaną. Lektura wybranych na potrzeby tej pracy utworów powinna być kontekstowa i konstelacyjna, ujawniać przede wszystkim spektrum doświadczeń i tematów, których literatura końca wieku XIX była i nośnikiem, i nieraz bardzo syntetycznym zapisem.

4 w magazynie

Kategoria: Tagi: ,

Opis

Małgorzata Litwinowicz-Droździel

Punktem wyjścia niniejszej pracy jest refleksja nad pojęciami dziewiętnastowieczności i nowoczesności oraz ich odniesieniami do historii kultury polskiej. Pojęcia te są szerokie i problematyczne, uściśla się je z trudem, otwierają rozległe pole, eksplorowane w ostatnich dekadach przez historyków literatury i kultury. Władysław Stanisław Reymont był autorem, który w ostatniej dekadzie wieku XIX odważył się na penetrację nierozpoznanych wcześniej rewirów polskiego życia społecznego. Autorka zajmuje się przede wszystkim trzema tekstami Władysława Stanisława Reymonta: Pielgrzymką do Jasnej Góry, Fermentami oraz Ziemią obiecaną. Lektura wybranych na potrzeby tej pracy utworów powinna być kontekstowa i konstelacyjna, ujawniać przede wszystkim spektrum doświadczeń i tematów, których literatura końca wieku XIX była i nośnikiem, i nieraz bardzo syntetycznym zapisem.

Małgorzata Litwinowicz-Droździel napisała ważną książkę o Reymoncie, pisarzu o „sejsmograficznej” wrażliwości, a równocześnie twórcy, który wymyka się interpretacyjnym przyporządkowaniom. […] Zasługą Badaczki jest mądre, prowokujące do namysłu i polemiki odsłonięcie w udanych interpretacjach Pielgrzymki do Jasnej Góry, Fermentów i Ziemi obiecanej antynomii pisarstwa Reymonta, pęknięć dziewiętnastowieczności i – tym samym – naszej własnej i nowoczesności, i antynowoczesności” – z recenzji prof. Anny Janickiej.

„Autorka kreśli linie nurtów dziewiętnastowiecznej myśli społecznej, zmierzając do odtworzenia nowej „całości”. W efekcie pisze książkę ciekawą, pozwalającą rozpoznać wiele zapoznanych bądź błędnie pomijanych faktów, mikrohistorii. […] Oceniając styl wypowiedzi, warto podkreślić jego niekwestionowane walory, częstokroć świadome porzucanie chłodnej narracji naukowej na rzecz ekspresywnego tonu. Owa strategia, oparta na sprawdzonych chwytach retorycznych, to – dla Litwinowicz – wybór nieprzypadkowy, zważywszy choćby na nieskrywaną i wieloletnią fascynację Autorki słowem mówionym” – z recenzji prof. Magdaleny Piotrowskiej

Warszawa 2019, ISBN 978-83-66018-20-4, B5 s. 263, 51 il. cz.-b., okładka miękka ze skrzydełkami

Koedycja z Wydziałem Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego