Badacze przeszłości wobec wyzwań XIX–XXI wieku

////Badacze przeszłości wobec wyzwań XIX–XXI wieku

Badacze przeszłości wobec wyzwań XIX–XXI wieku

60,00 

red. K. Błachowska, Z. Romek, M. Wolniewicz

Tom zawiera studia dotyczące zagadnienia skomplikowanych sieci powiązań między badaczem przeszłości a otaczającą go współczesnością. Autorzy roztrząsają fundamentalne dla naukowców i zainteresowanych historią kwestie wpływu uwarunkowań politycznych, antropologicznych, społecznych, kulturowych czy psychologicznych twórczości historycznej na efekty działalności naukowej w tej dziedzinie. Pomieszczono tu artykuły wybitnych przedstawicieli wielu pokoleń historyków, m.in. prof. Janusza Tazbira i prof. Janusza Żarnowskiego.

Opis

red. K. Błachowska, Z. Romek, M. Wolniewicz

Tom zawiera studia dotyczące zagadnienia skomplikowanych sieci powiązań między badaczem przeszłości a otaczającą go współczesnością. Autorzy roztrząsają fundamentalne dla naukowców i zainteresowanych historią kwestie wpływu uwarunkowań politycznych, antropologicznych, społecznych, kulturowych czy psychologicznych twórczości historycznej na efekty działalności naukowej w tej dziedzinie. Pomieszczono tu artykuły wybitnych przedstawicieli wielu pokoleń historyków, m.in. prof. Janusza Tazbira i prof. Janusza Żarnowskiego.

Koedycja z Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk oraz Polskim Towarzystwem Historycznym

ISBN 978-83-7543-269-5

Warszawa 2013, B5, ss. 440.

Spis treści

Wstęp (Katarzyna Błachowska, Zbigniew Romek, Marcin Wolniewicz)

Część 1: Wobec wyzwań wieku XIX

Janusz Tazbir, Polskie dziejopisarstwo na wirażu dziejów
Jerzy Maternicki, Powstanie listopadowe w myśli historycznej Waleriana Kalinki
Hassan A. Jamsheer, Ibn Chalduna koncepcja dziejów i nauki historii
Anna Wardzińska, Przedsiębiorca mecenasem. Działalność wydawnicza Tomasza Kulczyckiego w latach 40. XIX wieku we Lwowie
Dorota Malczewska-Pawelec, Z pierwszych zainteresowań polskiej historiografii płcią piękną. Kobiety w twórczości Karola Szajnochy
Marcin Wolniewicz, Z dziejów polskiej recepcji myśli historycznej Franciszka H. Duchińskiego (do 1863 roku)
Rafał Stobiecki, Kazimierz Jarochowski a historiografia niemiecka
Magdalena Micińska, Jak pisać o Polakach i Rosjanach w Warszawie końca XIX wieku – cztery obroty kalejdoskopu

Część 2: Wobec wyzwań wieku XX

Barbara Klassa, Historiograficzna instrumentalizacja bohatera – książę Józef Poniatowski w ujęciu Szymona Askenazego i Adama Skałkowskiego
Jolanta Kolbuszewska, Między wsparciem narodu a krzewieniem megalomanii – interpretacje dziejów Polski Antoniego Chołoniewskiego i Artura Górskiego
Katarzyna Błachowska, Kulturowa koncepcja narodu. Feliks Koneczny wobec sporu historyków rosyjskich i ukraińskich o Ruś Kijowską
Mariola Hoszowska, Ludwik Finkel a lwowskie środowisko historyków oświaty i wychowania
Joanna Pisulińska, Zagadnienie syntezy w refleksji metodologicznej i dziejopisarstwie Stanisława Zakrzewskiego
Zbigniew Romek, Radio Wolna Europa na tropach fałszerstw historii w PRL lat 60. XX wieku
Tadeusz P. Rutkowski, Wymuszony zjazd. O politycznych aspektach XIII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Poznaniu (1984)
Janusz Żarnowski, Rozkwit, zmierzch i perspektywy historii społecznej
Krzysztof Zamorski, Historia życia u źródeł. Włoskie korzenie
Tomasz Pawelec, „Młodsza Europa” w dziejopisarstwie amerykańskim (próba konceptualizacji pola badań historiograficznych)

Część 3: Wobec wyzwań wieku XXI

Wojciech Wrzosek, O potrzebie kulturologicznego dystansu poznawczego w badaniach historycznych
Maciej Górny, Jak porównywać historiografie?
Wiktor Werner, Historyk w powodzi danych. O chaotyczności współczesnej historiografii
Grzegorz Markiewicz, O teoretyzowaniu, micie i fakcie mentalnym w historii
Anna Zalewska, Archeologia wobec wyzwań XIX i XX wieku. Artykulacje sądów poznawczych jako dane umożliwiające wgląd w formacje intelektualne archeologów i jako sprawcza czyny komunikacyjne
Andrzej Radomski, Uprawianie historii w „chmurze”. Kilka uwag na temat warsztatu historyka początków XXI wieku
Violetta Julkowska, Historyczny bestseller naukowy

Notki o autorach

Informacje dodatkowe

ISBN

978-83-7543-269-5

Okładka

twarda