Barok. Historia-Literatura-Sztuka nr 25, 2006

//////Barok. Historia-Literatura-Sztuka nr 25, 2006

Barok. Historia-Literatura-Sztuka nr 25, 2006

15,80 

Brak w magazynie

Prezentujemy jubileuszowy, bo dwudziesty piąty, niemal podwójny objętościowo numer „Baroku”, który poświęcony został problematyce stosunków litewsko-polskich w okresie, gdy oba państwa tworzyły Rzeczpospolitą Obojga Narodów.

Brak w magazynie

Kategorie: ,

Opis

Prezentujemy jubileuszowy, bo dwudziesty piąty, niemal podwójny objętościowo numer „Baroku”, który poświęcony został problematyce stosunków litewsko-polskich w okresie, gdy oba państwa tworzyły Rzeczpospolitą Obojga Narodów.

Warszawa 2006, ss.315, B5, okładka miękka ze skrzydełkami

SPIS TREŚCI

Ad Lectorem (Juliusz A. Chrościcki)

Henryk Wisner (Warszawa)- RZECZYPOSPOLITE SZLACHTY LITEWSKIEJ. SCHYŁEK WIEKU XVI- PIERWSZA POŁOWA XVII WIEKU

Przemysław P. Romaniuk (Warszawa) – POJęCIE „RZECZPOSPOLITA LITEWSKA” W RUCHU REPUBLIKAŃSKIM NA PRZEŁOMIE XVII I XVIII WIEKU

Andrzej Rachuba (Warszawa) – DĄŻENIE SAPIECHÓW DO POLSKI

Gitana Zujienė (Wilno) – CEREMONIAŁ INGRESU BISKUPÓW WILEŃSKICH W XVII-XVIII WIEKU

Jolita Sarcevičienė (Wilno) – BENE VIXIT IDEO BENE MORTUA EST: ŚMIERĆ KOBIETY W KAZANIACH POGRZEBOWYCH WIELKIEGO KSIĘSTWA LITEWSKIEGO PIERWSZEJ POŁOWY XVII WIEKU

Jarosław Zawadzki (Warszawa) – DWORY, ZAMKI, PAŁACE W SIEDZIBACH KISZKÓW HERBU DĄBROWA DO POŁOWY XVII WIEKU

Jerzy Kroczak (Wrocław) – ZDZICZENIE CZŁOWIEKA (ZWŁASZCZA ZA SPRAWĄ NIEDŹWIEDZIA) W TWÓRCZOŚCI WACŁAWA POTOCKIEGO

Birutė Rūta Vitkauskienė (Wilno) – OGRODY BAROKOWE KISZKÓW I RADZIWIŁŁÓW W WILNIE NA PUSZKARNI

Rimantas Jankauskas, Albinas Kuncevičius, Rimvydas Laužikas, Gintautas Striška (Wilno) – BADANIA ARCHEOLOGICZNE NA ZAMCZYSKU W DUBINKACH – DAWNEJ REZYDENCJI RADZIWIŁŁÓW

Arkadiusz Wojtyła (Wrocław) – ŁAŃCUCH ELIPS CZY BYTÓW? PRÓBA INTERPRETACJI UKŁADÓW PRZESTRZENNYCH GUARINIEGO I DIENTZENHOFERÓW

Anna Ryszka-Komarnicka (Warszawa) – MIĘDZY AMOR SACRO I PROFANO: DWIE WERSJE ORATORIUM „LA BETULIA LIBERATA” PASQUALE ANFOSSIEGO W ŚWIETLE BAROKOWEJ TRADYCJI TRIONFI DI GIUDITTA

INEDITA I PROBLEMY INDEDITÓW

Anna Bosiacka (Warszawa) – LEŚNIAŃSKA KSIĘGA CUDÓW 1663-1768

KOMENTARZE I DYSKUSJE WOKÓŁ WYSTAW

Renata Sulewska (Warszawa) – AUTOPORTRET : OD RENESANSU DO CZASÓW WSPÓŁCZESNYCH

Andrzej Pieńkos (Warszawa) – AFERA GREUZE’A, CZYLI WYSTAWA W 200 LAT PO ŚMIERCI MALARZA

Katarzyna Krzyżagórska-Pisarek (Londyn) – RUBENS: MISTRZOWSKIE POCZĄTKI

Juliusz W. Zacher (Warszawa) – ZA OJCZYZNĘ I NARÓD. 300 LAT ORDERU ORŁA BIAŁEGO

Juliusz A. Chrościcki (Warszawa) – PRZEPYCH SASKO – POLSKI W WERSALU

OMÓWIENIA I PRZEGLĄDY

Ewa Rot (Warszawa) – POETA Z WIELOMOWIC

RECENZJE I NOTY

EUROPA TRIUMPHANS: COURT AND CIVIC FESTIVALS IN EARLY MODERN EUROPE, red. J.R. Mulryne, H. Watanabe-O’Kelly, M. Shewring, E. Goldring, S. Knight (Ewa Kociszewska)

MIĘDZY BAROKIEM A OŚWIECENIEM. WOJNY I NIEPOKOJE CZASÓW SASKICH, red. K. Stasiewicz i S. Achremczyk (Agnieszka White)

Katarzyna Kaczor-Scheitler, MISTYCYZM HISZPAŃSKI W PIŚMIENNICTWIE POLSKICH KARMELITANEK XVII I XVIII WIEKU (Magdalena Nawrocka-Berg)

STANISŁAW HERAKLIUSZ LUBOMIRSKI – TWÓRCA I DZIEŁA, red. A. Karpiński, E. Lasocińska (Tomasz Wierzchowski)

Grzegorz Trościński, WCZASY WIELKIEGO CZŁOWIEKA. STUDIUM O POEZJI STANISŁAWA HERAKLIUSZA LUBOMIRSKIEGO (Agnieszka White)

ARTYŚCI WŁOSCY W POLSCE XV-XVIII WIEK, red. J. A. Chrościcki et al. (Piotr Korduba)

KOŚCIOŁY I KLASZTORY RZYMSKO-KATOLICKIE DAWNEGO WOJEWÓDZTWA WILEŃSKIEGO, t. 1, red. M. Kałamajska-Saeed (Ewa Korpysz)

Radosław Marzec, INTERPRETACJA UTWORÓW ORGANOWYCH JANA SEBASTIANA BACHA W ŚWIETLE ŹRÓDEŁ XVIII WIECZNYCH (Mariusz Wrona)

KRONIKA

UROCZYSTOŚĆ JUBILEUSZU PRACY NAUKOWEJ PROFESORA MARIUSZA KARPOWICZA.Warszawa, Pałac Kazimierzowski, 2 czerwca 2005 r. (Tadeusz Bernatowicz, Renata Sulewska)

JUBILEUSZ 100. ROCZNICY URODZIN WŁADYSŁAWA CZAPLIŃSKIEGO. Wrocław, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, 20 października 2005 r. (Włodzimierz Kaczorowski)

JASNA GÓRA W DOBIE POTOPU. SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ ZA WAZÓW (1587-1668). Wystawa Częstochowska, Klasztor OO. Paulinów na Jasnej Górze, 19 listopada 2005 – 31 stycznia 2006r. (Juliusz A. Chrościcki)

PREZENTACJA I PROMOCJA NUMERU SPECJALNEGO „BAROKU” (BAROCCO). RZYM, PALAZZO DORIA, STACJA POLSKIEJ AKADEMII NAUK, 11 STYCZNIA 2006 R. (Paulina Buchwald-Pelcowa)

 

Z ŻYCIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (październik 2005-marzec 2006) (Magdalena Nawrocka-Berg)

LISTY DO REDAKCJI

DO REDAKCJI „BAROKU” – Barbara Judkowiak

NEKROLOG

Ks. Bolesław Przybyszewski (1908-2001) (Andrzej Witko)

NOWOŚCI WYDAWNICZE

NOTA O AUTORACH