W cieniu wojen i rozbiorów. Studia z dziejów Rzeczypospolitej XVIII i początków XIX wieku

//, Promocje//W cieniu wojen i rozbiorów. Studia z dziejów Rzeczypospolitej XVIII i początków XIX wieku

W cieniu wojen i rozbiorów. Studia z dziejów Rzeczypospolitej XVIII i początków XIX wieku

85,00 

Brak w magazynie

red. U. Kosińska, D. Dukwicz, A. Danilczyk

Książka zawiera ponad dwadzieścia studiów autorów polskich i zagranicznych zogniskowanych wokół różnych problemów historii politycznej i społecznej Rzeczypospolitej XVIII i XIX stulecia. Poruszane zagadnienia wiążą się z zainteresowaniami badawczymi prof. dr hab. Zofii Zielińskiej, której tom jest dedykowany.

Brak w magazynie

Opis

[egzemplarz archiwalny]

red. U. Kosińska, D. Dukwicz, A. Danilczyk

Książka zawiera ponad dwadzieścia studiów autorów polskich i zagranicznych zogniskowanych wokół różnych problemów historii politycznej i społecznej Rzeczypospolitej XVIII i XIX stulecia. Poruszane zagadnienia wiążą się z zainteresowaniami badawczymi prof. dr hab. Zofii Zielińskiej, której tom jest dedykowany.

Prace Instytutu Historycznego UW

Koedycja z Instytutem Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, Biblioteką Narodową, Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk i Muzeum Historii Polski

ISBN 978-83-7543-316-6

Warszawa 2014, B5, ss. 556 + il. kolor. 1, okładka miękka

Spis treści

Wstęp

Tabula gratulatoria

Bibliografia publikacji Zofii Zielińskiej z lat 1971–2013

Przemysław P. Romaniuk, Instytucjonalne podstawy hegemonii Sapiehów w Wielkim Księstwie Litewskim w drugiej połowie XVII w.

Almut Bues, Comme un artichaut, feuille par feuille albo instrukcja ignorowania iura iuste

Wojciech Kriegseisen, Sprawa przemykowska – przyczynek do problemu genezy konfederacji tarnogrodzkiej?

Jacek Burdowicz-Nowicki, Polityka Piotra I w związku ze sprawą toruńską 1724 r.

Urszula Kosińska, L’affaire secrète, czyli nieznany plan rozbioru Polski z lat 1724–1726

Jerzy Dygdała, Gra pozorów: zabiegi dyplomacji cesarskiej o rosyjską interwencję zbrojną w Rzeczypospolitej w 1733 r

Andrej Macuk, Kampania trybunalska na Litwie w 1742 r.

Jerzy Lukowski, Stanisław Konarski – polski Machiavelli?

Tomasz Szwaciński, Walka „Familii” o koadiutorię wileńską: 1754–1757

Dariusz Kołodziejczyk, Na tropach Salomei Reginy Pilsztynowej: glosa do życiorysu

Magdalena Górska, Apologie Rosji w sztuce okazjonalnej XVIII-wiecznej Rzeczypospolitej. O pozytywnej ikonografii sojusznika, okupanta i zaborcy

Борис В. Носов, Начало противностояния России и Барской конфедервции (март 1768 года)

Dorota Dukwicz, Król Stanisław August w latach 1769–1770 w świetle korespondencji z Franciszkiem Ksawerym Branickim

Paweł Zając OMI, „Jeden z najszczęśliwszych dni króla Stanisława Augusta” – Grodno, 24 października 1784 r.

Ewa Zielińska, Sprawa polsko-rosyjskiej komisji granicznej w latach 1778–1780

Piotr Ugniewski, Sprawy Dogrumowej na kartach „Gazety Lejdejskiej” ciąg dalszy

Maria Czeppe, Pieska polityka

Anna Grześkowiak-Krwawicz, Rządzący, nieustanny, do zwołania gotowy… Dyskusje o władzy i funkcjonowaniu sejmu w początkach Sejmu Czteroletniego

Richard Butterwick-Pawlikowski, „Z istotnego przekonania”. O postawie prymasa Michała Jerzego Poniatowskiego wobec Targowicy raz jeszcze

Adam Danilczyk, Rosja, Austria i II rozbiór Rzeczypospolitej

Jarosław Czubaty, Jedna taka wiosna w życiu. Ludność cywilna i działania Wielkiej Armii na Litwie latem 1812 r.

Martyna Deszczyńska, Uwagi o religijności elit społecznych wyznania katolickiego na ziemiach polskich w pierwszej połowie XIX w.

Katarzyna Błachowska, Państwo, które ostać się nie mogło – spojrzenie historiografii rosyjskiej drugiej połowy XIX w. na dzieje Polski

Stefan Ciara, Między Oswaldem Balzerem a Eugeniuszem Barwińskim. Dyrektorzy archiwów lwowskich w świetle korespondencji Heleny Polaczkówny

Spis ilustracji

Spis skrótów

Indeks osobowy

Informacje dodatkowe

ISBN

978-83-7543-316-6

Okładka

twarda