Klio polska. Studia i materiały z dziejów historiografii w XIX–XX w., t. VI

//, Klio Polska, Serie//Klio polska. Studia i materiały z dziejów historiografii w XIX–XX w., t. VI

Klio polska. Studia i materiały z dziejów historiografii w XIX–XX w., t. VI

21,00 

4 w magazynie

red. Andrzej Wierzbicki

Zbiór studiów dotyczących relacji między polską a europejską historiografią i myślą historyczną XIX–XX wieku analizuje teoretyczne oraz ideologiczno-polityczne przesłanki rozwoju polskiej nauki historycznej w tych stuleciach i jej „instytucjonalne” dzieje, zwłaszcza po II wojnie światowej. Omówiono też dorobek naukowy i działalność wybranych przedstawicieli polskiej historiografii, a także podjęto próbę wprowadzenia w obręb historii historiografii ujęć interdyscyplinarnych.

4 w magazynie

Opis

red. Andrzej Wierzbicki

Zbiór studiów dotyczących relacji między polską a europejską historiografią i myślą historyczną XIX–XX wieku analizuje teoretyczne oraz ideologiczno-polityczne przesłanki rozwoju polskiej nauki historycznej w tych stuleciach i jej „instytucjonalne” dzieje, zwłaszcza po II wojnie światowej. Omówiono też dorobek naukowy i działalność wybranych przedstawicieli polskiej historiografii, a także podjęto próbę wprowadzenia w obręb historii historiografii ujęć interdyscyplinarnych.

Koedycja z Polskim Towarzystwem Historycznym i Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk

ISBN 978-83-7543-255-8

Warszawa 2012, B5, ss. 240

Wstęp (Andrzej Wierzbicki)

Maciej Górny, Próby profesjonalizacji refleksji nad charakterem narodowym w XIX wieku

Patryk Pleskot, Mimetyzm intelektualny. Zbiezności metotologiczne między historiografią polska a francuskim kregiem „Annales” (1956-1989)

Jan Szumski, U źródeł powstania Komisji Historyków Polski i ZSRR

Zbigniew Romek, Zapomniany historyk – Stanisław Śreniowski (1912-1957)

Tadeusz P. Rutkowski, Żołnierz, renegat, więzień, historyk. O biografii Kazimierza Rosen-Zawadzkiego

Dorota Malczewska-Pawelec, Zagubiona narodowość Ślązaków. O niektórych wymiarach obrazu Śląska i jego mieszkańców w syntezach dziejów narodowych Joachima Lelewela

Katarzyna Błachowska, Feliks Koneczny jako historyk Rosji – podstawy koncepcji

Viletta Julkowska, Polski esej historyczny w XIX i XX wieku. Część II. Funkcje dwudziestowiecznej eseistyki historycznej

Tomasz Ochinowski, Czy mit literacki może być argumentem dla historyków gospodarki? „Lodzermensch” jako przyczynek do dyskusji dotyczącej kulturowych korzeni kapitalizmu na ziemiach polskich

Informacje dodatkowe

ISBN

978-83-7543-255-8

Okładka

miękka