„Migracje i społeczeństwo”, t. 9: Polska – Hiszpania. Migracje

//////„Migracje i społeczeństwo”, t. 9: Polska – Hiszpania. Migracje

„Migracje i społeczeństwo”, t. 9: Polska – Hiszpania. Migracje

38,85 

Brak w magazynie

red. J Zamojski

Porównanie uwarunkowań emigracji z Hiszpanii i z Polski dało zaskakujące efekty: mimo różnic terytorialnych, kulturowych, politycznych i gospodarczych procesy migracyjne były bardzo podobne. Autorzy polscy i hiszpańscy nie tylko naświetlili to zjawisko w szerokim zakresie, poruszając ciekawe problemy, jak np. stosunek współrodaków do emigrantów, ale i wskazali nowe kierunki przyszłych badań nad nim.

Brak w magazynie

Opis

red. J Zamojski

Porównanie uwarunkowań emigracji z Hiszpanii i z Polski dało zaskakujące efekty: mimo różnic terytorialnych, kulturowych, politycznych i gospodarczych procesy migracyjne były bardzo podobne. Autorzy polscy i hiszpańscy nie tylko naświetlili to zjawisko w szerokim zakresie, poruszając ciekawe problemy, jak np. stosunek współrodaków do emigrantów, ale i wskazali nowe kierunki przyszłych badań nad nim.

Koedycja z Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk i Mazowiecką Wyższą Szkołą Humanistyczno-Pedagogiczną w Łowiczu

ISBN 83-88973-82-7

Warszawa 2004, B5, ss. 208

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE (Jan Zamojski)

CZĘŚĆ I

Jose Ramón Urquijo Goitia – OKRUCHY HISTORII. POLSKA I HISZPANIA W CZASACH WSPÓŁCZESNYCH

Jan E. Zamojski – POLSKA I MIGRACJE – REFLEKSJE HISTORYKA

Elda González Martínez – UWAGI O BADANIACH NAD KWESTIĄ EMIGRACJI HISZPAŃSKIEJ NA KONTYNENT AMERYKAŃSKI

Janusz Żarnowski – GOSPODARKA I SPOŁECZEŃSTWO NA ZIEMIACH POLSKICH NA PRZEŁOMIE WIEKÓW XIX I XX

Fernando García Sanz – HISZPAŃSKA GOSPODARKA I SPOŁECZEŃSTWO NA PRZEŁOMIE WIEKÓW: MIĘDZY KRYZYSEM A I WOJNĄ ŚWIATOWĄ

Jerzy Tomaszewski – ZRÓŻNICOWANIE ETNICZNE, WYZNANIOWE I REGIONALNE NA ZIEMIACH POLSKICH NA PRZEŁOMIE XIX I XX W. – PROBLEMY I KONSEKWENCJE

Ricardo Gonzdlez Leandri – PRZYCZYNY I REGIONALIZACJA HISZPAŃSKIEJ MIGRACJI ZEWNĘTRZNEJ NA PRZEŁOMIE XIX I XX W.

Magdalena Micińska – ZDRADA, DEZERCJA CZY JEDYNA SZANSA? DYSKUSJE WOKÓŁ TZW. EMIGRACJI TALENTÓW Z ZIEM POLSKICH W DRUGIEJ POŁOWIE XIX I NA POCZĄTKU XX W.

Lorenzo Delgado Gómez-Escalonilla – PRĄDY KULTUROWE W HISZPANII U PROGU XX W.

CZĘŚĆ II

Maria Skoczek – MIGRACJE I SPOŁECZEŃSTWO – DOŚWIADCZENIA I PRZYSZŁOŚĆ. REFLEKSJE DOTYCZĄCE CYKLU KONFERENCJI NAUKOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ INSTYTUT HISTORII PAN W LATACH 1995-2002

Jerzy Zdanowski – KU MIGRATOLOGII – REFLEKSJE NA TEMAT MATERIAŁÓW POKONFERENCYJNYCH „MIGRACJE I SPOŁECZEŃSTWO”

PRZEGLĄDY I POGLĄDY

Obraz imigracji w prasie hiszpańskiej („El País”, październik-grudzień 2000 r.) (Małgorzata Nalewajko)

Jorge Ruiz Lardizabal, Mity, wierzenia i obyczaje Basków (Zuzanna Jakubowska)

Wietnamczycy w Polsce (Magdalena Frqtczak)

Między piekłem a rajem. Problemy adaptacji kulturowej uchodźców i imigrantów w Polsce, pod red. M. Ząbka, Warszawa 2002 (Anna Napiontkówna)

Rossijskaja jewriejskaja Encikłopiedija, Moskwa 1994-2000 (Ewa Kowalska-Dqbrowska)

Emanuel Joffe, Biełoruskije jewriei w Izraele. Biograficzeskij sprawocznik, Minsk 2000 (Ewa Kowalska-Dqbrowska)

Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii, pod red. K. Dopierały, t. 1: A-E, Toruń 2003 (Krzysztof Smolana)

Pieds-noirs – ofiary i winowajcy. (Garść informacji i refleksji na temat algierskiej epopei kolonialnej Francji, 1830-1962) (Jan E. Zamojski)

SUMMARIES – SOMMAIRES – SUMARIOS

Informacje dodatkowe

ISBN

83-88973-82-7

Okładka

miękka