Litwa w epoce Wazów

////Litwa w epoce Wazów

Litwa w epoce Wazów

55,65  45,00 

red. W. Kriegseisen i A. Rachuba

Badania nad stosunkami polsko-litewskimi, społecznymi i politycznymi konsekwencjami unii, szczególnie aktu lubelskiego z 1569 r., od dawna stanowią ważny nurt w litewskiej i polskiej historiografii. Zebrane w tym tomie studia współcześnie badających tę problematykę historyków, nie tylko zresztą polskich i litewskich, ukazują aktualny stan i główne kierunki badań nad dziejami Polski i Litwy w czasach ich bliskiego związku politycznego, a szczególnie w epoce rządów królów i wielkich książąt z dynastii Wazów.

Opis

red. W. Kriegseisen i A. Rachuba

Badania nad stosunkami polsko-litewskimi, społecznymi i politycznymi konsekwencjami unii, szczególnie aktu lubelskiego z 1569 r., od dawna stanowią ważny nurt w litewskiej i polskiej historiografii. Zebrane w tym tomie studia współcześnie badających tę problematykę historyków, nie tylko zresztą polskich i litewskich, ukazują aktualny stan i główne kierunki badań nad dziejami Polski i Litwy w czasach ich bliskiego związku politycznego, a szczególnie w epoce rządów królów i wielkich książąt z dynastii Wazów.

Koedycja z Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk

ISBN 83-89729-70-9

Warszawa 2006, B5, ss. 440 + il. cz.-b. 4

Spis treści

Tabula Gratulatoria

Bibliografia prac Henryka Wisnera

Państwo i prawo

Grzegorz Błaszczyk (Poznań), Zamach Witolda w 1389 roku

Bogusław Dybaś (Toruń), Nowa dynastia? O rzekomych aspiracjach dynastycznych starostów piltyńskich w XVII wieku

Andrzej Dziubiński (Warszawa), Nowa interpretacja próby nawiązania stosunków polsko-marokańskich w połowie XVII wieku

Anna Filipczak-Kocur (Opole), Pośmiertne problemy podskarbich litewskich Ławryna Wojny i Jana Hlebowicza

Zigmantas Kiaupa (Wilno-Kowno), Wilno w czasach pierwszych Wazów

Maria Teresa Lizisowa (Kraków), Modelowanie treści pojęć prawo – własność – władza w języku prawnym Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego

Henryk Lulewicz (Warszawa), Sejmiki litewskie przed sejmem 1572 roku. Projekt obsady funkcji poselskich 1

Elmantas Meilus (Wilno), Życie codzienne w Wilnie w czasie okupacji moskiewskiej 1655-1661

Andrej Radaman (Mińsk), Uchwała sejmikowa powiatu nowogródzkiego z 1568 r. a system finansowania posłów sejmowych Wielkiego Księstwa Litewskiego

Edmundas Rimsa (Wilno), Nowe dane o litewskich pieczęciach państwowych Zygmunta III Wazy

Antanas Tyla (Wilno), Rola podymnego w strukturze dochodów skarbu ziemskiego Wielkiego Księstwa Litewskiego w latach 1649-1667

Irena Valikonytė (Wilno), Zwyczaj stawiania czapki: szczególny aspekt kultury prawnej Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI wieku 1

Andrzej B. Zakrzewski (Warszawa), Wielkie Księstwo Litewskie pod rządami Aleksego Michajłowicza. Szlachta wobec nowej władzy

Jarosław Zawadzki (Warszawa), Krzysztof Kiszka jako wojewoda witebski w latach 1639-1646

Sprawy wyznaniowe

David Frick (Berkeley), Libellus chamorum. Protestancka elita mieszczańska a szlachta w Wilnie w XVII wieku

Deimantas Karvelis (Wilno), Przymus wyznaniowy w “księstwie birżańskim” u schyłku XVI i w pierwszej połowie XVII wieku

Tomasz Kempa (Toruń), Wyrugowanie prawosławnych mieszczan z rady miejskiej Wilna w 1621 roku

Anna Michałowska-Mycielska (Warszawa), Jan Achacy Kmita – pisarz antyżydowski z pierwszej połowy XVII wieku

Militaria

Urszula Augustyniak (Warszawa), Wojskowi w życiu publicznym Wielkiego Księstwa Litewskiego w pierwszej połowie XVII wieku

Borys Fłoria (Moskwa), Письма к Лисовскому

Mirosław Nagieiski (Warszawa), Pułkownik Stanisław Lipnicki. Przyczynek do problematyki awansu kadry zawodowej armii Wielkiego Księstwa Litewskiego

Andrzej Rachuba (Warszawa), Udział żmudzkiego pospolitego ruszenia w działaniach wojennych lat 1648-1667

Jan Seredyka (Opole-Poznań), Militaria Krzysztofa Moniwida Dorohostajskiego

Kultura i sztuka

Jan Jurkiewicz (Poznań), Tablice zamków inflanckich w dziełach Macieja Stryjkowskiego i Aleksandra Gwagnina

Inge Lukšaitė (Wilno), Prywatny księgozbiór Janusza Radziwiłła (1612-1655) w Kiejdanach

Raimonda Ragauskienė (Wilno), Litewski okres w życiu królewskiego muzyka XVI wieku Walentego Bakjarka

Henadź Sahanowicz (Mińsk), Północna Białoruś w opisie Paula Oderborna z 1581 roku

Wykaz skrótów

Dodatkowe informacje

ISBN

83-89729-70-9

Okładka

twarda