„Komu miła całość Ojczyzny”. Świadomość i aspiracje polityczne kancelistów kozackich (1670–1720)

////„Komu miła całość Ojczyzny”. Świadomość i aspiracje polityczne kancelistów kozackich (1670–1720)

„Komu miła całość Ojczyzny”. Świadomość i aspiracje polityczne kancelistów kozackich (1670–1720)

35,00 

Katarzyna Losson

W wyniku powstania Bohdana Chmielnickiego utworzony został organizm polityczny – graniczący z Rzecząpospolitą hetmanat kozacki, który już u zarania swego istnienia musiał stawić czoła rosnącemu imperializmowi Moskwy. Część jego elity wytrwale i z oddaniem broniła jego prawa do autonomii. Książka jest studium idei państwa i narodu zawartych w spuściźnie Samijła Wełyczki, Hryhorija Hrabianki i hetmana-emigranta Filipa Orlika, refleksją nad wartościami spajającymi społeczność kozacką i próbą definicji jej politycznych korzeni.

Kategoria:

Opis

Katarzyna Losson

W wyniku powstania Bohdana Chmielnickiego utworzony został organizm polityczny – graniczący z Rzecząpospolitą hetmanat kozacki, który już u zarania swego istnienia musiał stawić czoła rosnącemu imperializmowi Moskwy. Część jego elity wytrwale i z oddaniem broniła jego prawa do autonomii. Książka jest studium idei państwa i narodu zawartych w spuściźnie Samijła Wełyczki, Hryhorija Hrabianki i hetmana-emigranta Filipa Orlika, refleksją nad wartościami spajającymi społeczność kozacką i próbą definicji jej politycznych korzeni.

ISBN 978-83-7543-286-2

Warszawa 2013, B5, ss. 228 + il. kolor. 8 + 1 mapa

 

Spis treści

Wstęp

Wprowadzenie

  1. Kontekst historyczny
    2. Źródła i ich autorzy

Rozdział I: Legitymizacja historyczna państwa

I.1. Etnogeneza państwa
I.2. Koncepcja narodu
I.3. Koncepcja państwa

Rozdział II: Złota wolność kozacka

II.1. Równość
II.2. Wolność
II.3. Ustrój

Rozdział III: Państwo – religia – Kościół

III.1. Ostoja prawosławia
III.2. Wolność polityczna a wolność religijna
III.3. Hetmanat a Półksiężyc

Zakończenie

Aneksy

Bibliografia

Резюме

Аннотациа

Abstract

Indeks osób

Spis ilustracji

Informacje dodatkowe

ISBN

978-83-7543-286-2

Okładka

twarda