Studia nad konfederacją tarnogrodzką i Sejmem Niemym

////Studia nad konfederacją tarnogrodzką i Sejmem Niemym

Studia nad konfederacją tarnogrodzką i Sejmem Niemym

26,00 

Brak w magazynie

Redaktor naukowy Tomasz Ciesielski

Na niniejszy tom składa się sześć studiów badaczy z Polski, Litwy i Rosji,
którzy podjęli trud zbadania okoliczności zawarcia traktatu warszawskiego
7 listopada 1716 r. oraz wypracowania refom skarbowo-wojskowych,
przyjętych na jednodniowym Sejmie Niemym 1 lutego 1717 r. Pewien
wpływ na omawiane wydarzenia miały sukcesy militarne konfederatów
w Wielkopolsce, które jednak ostatecznie zakończyły się ich klęską i rozbiciem
bardzo aktywnego od wiosny do początków jesieni 1716 r. zgrupowania
Chryzostoma Gniazdowskiego. Zapewne większe znaczenie miała
jednak bardzo trudna sytuacja finansowa państwa, która nie pozwalała na
należyte opłacanie wojska, tak regularnego, jak i konfederackiego. Kryzys
finansowy uległ pogłębieniu podczas nieformalnej wojny domowej w Polsce
za sprawa kontrybucji wybieranych przez wojska królewskie i konfederackie
oraz grabieży, jakich dopuszczali się niekarni żołnierze. Na to
wszystko nakładała się silna presja polityczna i militarna ze strony Rosji
Piotra I. Wszystkie te czynniki skłoniły obie strony do zawarcia kompromisowego
traktatu, rozbudowanego następnie o pakiet reform, które tymczasowo
uzdrowiły sytuacje, jednak ponad pół wieku ich obowiązywania
doprowadziło ostatecznie do znaczącego osłabienia Rzeczypospolitej.

Brak w magazynie

Opis

Redaktor naukowy Tomasz Ciesielski

Na niniejszy tom składa się sześć studiów badaczy z Polski, Litwy i Rosji,
którzy podjęli trud zbadania okoliczności zawarcia traktatu warszawskiego
7 listopada 1716 r. oraz wypracowania refom skarbowo-wojskowych,
przyjętych na jednodniowym Sejmie Niemym 1 lutego 1717 r. Pewien
wpływ na omawiane wydarzenia miały sukcesy militarne konfederatów
w Wielkopolsce, które jednak ostatecznie zakończyły się ich klęską i rozbiciem
bardzo aktywnego od wiosny do początków jesieni 1716 r. zgrupowania
Chryzostoma Gniazdowskiego. Zapewne większe znaczenie miała
jednak bardzo trudna sytuacja finansowa państwa, która nie pozwalała na
należyte opłacanie wojska, tak regularnego, jak i konfederackiego. Kryzys
finansowy uległ pogłębieniu podczas nieformalnej wojny domowej w Polsce
za sprawa kontrybucji wybieranych przez wojska królewskie i konfederackie
oraz grabieży, jakich dopuszczali się niekarni żołnierze. Na to
wszystko nakładała się silna presja polityczna i militarna ze strony Rosji
Piotra I. Wszystkie te czynniki skłoniły obie strony do zawarcia kompromisowego
traktatu, rozbudowanego następnie o pakiet reform, które tymczasowo
uzdrowiły sytuacje, jednak ponad pół wieku ich obowiązywania
doprowadziło ostatecznie do znaczącego osłabienia Rzeczypospolitej.

Warszawa 2020, ISBN 978-83-66018-58-7, B5, s.186, okładka miękka ze skrzydełkami

SPIS TREŚCI
Wprowadzenie do zagadnienia uchwał skarbowo-wojskowych Sejmu Niemego
(Tomasz Ciesielski)
Tomasz Ciesielski, Kampania wielkopolska i kujawska Chryzostoma Jana
Niemiry Gniazdowskiego
Mindaugas Šapoka, Konfederacka komisja skarbowa Wielkiego Księstwa
Litewskiego w Brześciu w 1716 roku
Adam Perłakowski, Ziemia przemyska podczas konfederacji tarnogrodzkiej
1715–1717 w świetle akt grodzkich przemyskich z Centralnego
Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie – przyczynek
do badań źródłowych
Michał Zwierzykowski, Z dziejów negocjacji warszawskich przed Sejmem
Niemym – geneza dwóch konstytucji: o regulaminie punktualnej płacy
i dyscyplinie wojskowej w świetle diariusza autorstwa Antoniego Sebastiana
Dembowskiego
Karol Kościelniak, Obraz mediacji rosyjskiej w listach Stanisława Ledóchowskiego
adresowanych do Grzegorza Dołgorukiego z lipca i sierpnia 1716 roku
znajdujących się w RGADA w Moskwie
Sergiej Efimow, Rosyjska armia w Meklemburgii w latach 1712–1719
Informacje o autorach
Wykaz najważniejszych skrótów
Bibliografia
Indeks osobowy