Wokół polskiej obecności w Rosji. Sztambuch Profesor Wiktorii Śliwowskiej na jubileusz dziewięćdziesięciolecia

//, Historia XIX wieku, Wspomnienia//Wokół polskiej obecności w Rosji. Sztambuch Profesor Wiktorii Śliwowskiej na jubileusz dziewięćdziesięciolecia

Wokół polskiej obecności w Rosji. Sztambuch Profesor Wiktorii Śliwowskiej na jubileusz dziewięćdziesięciolecia

40,00 

1 w magazynie

Red. Wiesław Caban, Piotr Głuszkowski, Swietłana Mulina, Eugeniusz Niebelski, Andrzej Nowak

Książka niniejsza kieruje się prawami sztambucha – każdy autor wpisał
tekst własnego pomysłu, jedni naukowy, inni wspomnieniowy – poważny,
dowcipny, zabawny, a jeszcze inni dodali laurki. Jak to w sztambuchu – nie
zabrakło też fotografii. Profesor Wiktoria Śliwowska ma mieć z tego przyjemność
i pamiątkę, są tu bowiem teksty wielu z tych osób, które przed
laty poznała i z którymi się zaprzyjaźniła: dawni uczniowie (dziś już ludzie
poważni), szanowani naukowcy, przyjaciele, koledzy, bliscy znajomi –
i z Polski, i z dobrze Jej znanego Wschodu, tego, o którym z mężem René
napisała książkę Rosja, nasza miłość.
Ten oryginalny tom to nie tylko podarunek dla Profesor Śliwowskiej, to
jednocześnie wartościowa książka poszerzająca wątek polskich losów w Rosji.
Fragment Przedmowy

1 w magazynie

Opis

Red. Wiesław Caban, Piotr Głuszkowski, Swietłana Mulina, Eugeniusz Niebelski, Andrzej Nowak

Książka niniejsza kieruje się prawami sztambucha – każdy autor wpisał
tekst własnego pomysłu, jedni naukowy, inni wspomnieniowy – poważny,
dowcipny, zabawny, a jeszcze inni dodali laurki. Jak to w sztambuchu – nie
zabrakło też fotografii. Profesor Wiktoria Śliwowska ma mieć z tego przyjemność
i pamiątkę, są tu bowiem teksty wielu z tych osób, które przed
laty poznała i z którymi się zaprzyjaźniła: dawni uczniowie (dziś już ludzie
poważni), szanowani naukowcy, przyjaciele, koledzy, bliscy znajomi –
i z Polski, i z dobrze Jej znanego Wschodu, tego, o którym z mężem René
napisała książkę Rosja, nasza miłość.
Ten oryginalny tom to nie tylko podarunek dla Profesor Śliwowskiej, to
jednocześnie wartościowa książka poszerzająca wątek polskich losów w Rosji.

Profesor Wiktoria Śliwowska, historyk, aktywny przez dziesięciolecia
pracownik Polskiej Akademii Nauk, badacz i autor znany, szanowany,
z ogromnym i nie do przecenienia dorobkiem naukowym, w czerwcu 2021 r.
obchodzi dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin. To jest przyczyna powstania
niniejszego sztambucha, do którego z wielką przyjemnością wszyscy się
wpisali. Ofiarowali Jubilatce swoje teksty, m.in. naukowe nowości, wspomnienia,
podziękowania za pomoc, współpracę lub inspirację – w hołdzie,
z przyjaznym ukłonem i życzeniami. Prace naukowe podejmują głównie
tematykę bliską Profesor Śliwowskiej: Rosja, polscy zesłańcy syberyjscy
XIX w., z kolei wspomnienia to własne doświadczenia z tamtego Wschodu,
który historycy poznawali, wyjeżdżając na kwerendy archiwalne lub konferencje
i spotkania naukowe (te ostatnie często w towarzystwie Profesor
Wiktorii) – wszystko w kontekście Rosji, polskiej przymusowej lub dobrowolnej
tam obecności oraz samej Pani Profesor Wiktorii Śliwowskiej i Jej
książek. Układ tekstów zachowano według kolejności nadsyłania wpisów
do sztambucha.

SPIS TREŚCI

Przedmowa

Andrzej NowakLudzie i książki

Leszek Zasztowt – Na marginesie książki Rosja, nasza miłość Wiktorii i René
Śliwowskich. Kilka osobistych wspomnień rosyjskich

Eugeniusz Niebelski – Książki, Syberia, Wiktoria i… zaplątany ja

Zbigniew J. Wójcik –Opowieść nie tylko syberyjska

Jan Trynkowski – Wiktoria, moja miłość…

Franciszek Nowiński – Jak poznałem Profesor Wiktorię Śliwowską

Wiesław Caban – „Tylko go tam nie zakurzcie”

Magdalena Micińska – „Nie pozwolę na takie głupoty, jakie wyczynia na ulicach
policja”. Przypadek hrabiego Leona Grabowskiego

Mariusz Kulik – Naukowe konsekwencje pewnej znajomości

Леонид Островский – Судьба ученого. Несколько заметок о профессоре
Виктории Сливовской

Валерий Скубневский – Польские рабочие в Сибири в ХIХ – начале
ХХ века
Измаил Шарифжанов – Анастасия Гатилова – Виктория Сливовская
и Казань

Marek Radziwon – Kochana Nasza Wiktorio!

Anna Barańska – Karta do sztambucha Profesor Wiktorii Śliwowskiej

Светлана Мулина – Профессор Виктория Сливовская и картотека поль-
ских ссыльных: воспоминания и размышления о польско-сибирских
исследованиях рубежа XX и XXI вв.

Piotr Głuszkowski – Wiktoria Śliwowska – radość pomagania

Борис Носов – Виктория Сливовская и Ольга Павловна Морозова

Mirosław Filipowicz – Wisi, do sztambucha, na Jej jubileusz, anegdotycznie

Barbara Jędrychowska – Pani Profesor Wiktoria Śliwowska – Wiktoria –
Wisia
Andrzej Szwarc – Gawrił Iwanowicz i carska policja. Inwigilacja Gabriela
Narutowicza

Henryk Głębocki – Car, Imperium i jego ofiary. Czasy Mikołaja I w książkach
Profesor Wiktorii Śliwowskiej

Марфа Бровченко – К юбилею профессора Виктории Сливовской

Алексей Миллер – Три эпизода моего общения с Викторией и Ренэ
Сливовскими

Валерия Пичугина – Виктория – неоценимый урок человечности

Marian Marzyński – Wiktoria wstępuje do raju
Wiktoria Moczałowa – Wpis do sztambucha Pani Profesor Wiktorii
Śliwowskiej

Spotkanie Wiktorii Śliwowskiej ze studentami Uniwersytetu Warszawskiego 201

Lidia Michalska-Bracha – Z nieznanej korespondencji Aleksandra Sochaczewskiego
– „malarza polskiej martyrologii”

Михаил Супрун
– Польская ссылка на Европейском Севере в XIX–
XX вв.

Artur Kijas – Moja znajomość z Profesor Wiktorią Śliwowską
Imam Mahmud Taha Żuk – Droga Pani Profesor!

Maciej Janowski – Moje życie wśród fiszek

Anna Brus – Mali pomocnicy

Zofia Strzyżewska – Jubileuszowe życzenia<

Paulina Kopestyńska
– Kartka z życzeniami i akwarela

Warszawa 2021, ISBN 978-83-66883-04-8 (Centrum), ISBN 978-83-66018-82-2 (Neriton), B5, s. 247, 16 il. kolor., okładka twarda

Koedycja z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia